بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدریعنی: هرچه روزهایت سخت سخت من هستم خیالت تخت تخت‏!‏ سلامتی همه باباها و بابا بعدازاینها‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻓﻼﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﻓﻼﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﺷﺖ ﺍﺳﺖ ، ﺁﺧﺮﺵ ﺭﻭﺯﯼ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ .  ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺑﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از الان تا فردا صب واسه بابا بزرگم توضیح بده  . . . . . . . بازم فک میکنه اینترنت محلیه برای اعتراض دوستداران شاه نسبت به دولت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تونستی سه بار بگی سوابق-عواقب-نوابق خخخخخخخخخخخ سعی نکن حتی از روی نوشته هم نمیتونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابـای من فقـط و فقـط در صـورتی یه بخـش خبـری رو از دسـت میده که در حال تماشـای یه بخـش خبری دیگه باشـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻝ ﭘﺎﭼﯿﻨﻮ : ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ ؟ ﺩﻧﯿﺮﻭ : 20 ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ، 30 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ ﺁﻝ ﭘﺎﭼﯿﻨﻮ : ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ؟ ﺩﻧﯿﺮﻭ : 30 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ 30 ﺛﺎﻧﯿﻪ فکر ﻣﯿﮑﻨﻢ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تاکسی یا بسته نمی شه یا طوری بسته می شه که راننده توی دلش یه ماه عسل با عمه ت می ره و برمی گرده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتنت" را پنهان کردم ... !! نه از دست "تو" از "ترس روزگار" ... روزگاری که همه ی دوست داشتنی هایم را از من گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که |عـِشـق| نداند ز زمرهء ما نیست, گــروه ما همه یــا |عـآشـِقَـند| یـا |مَـعشـوق| ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا تو کف ما . . . . . . . . . . . . . . کاشی نصب می کنن عه این نبود؟؟؟ خب پس بعضیا تو کف ما زمین می خورن؟؟ آقا ولش کن هر چی باشه من شاخم اوکی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺁﻏـــــــوش ﺑﮕﯿﺮم ﭼﻮﻥ ﭘﯿﺮﺍﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻢ ﺭﺍ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﯼ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خطوط دستهایم نقش توست نمی ترسم هرجا بروی مال منی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"Whatever human rise his trousers inset will be seen more" "انسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن خشتکش بيشتر می شود" توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اضطراب چه شب‌ها که صبحشان گم شد چه روزها که گرفتار روز هـفتم شد چه قدر هفته پر از شنبه شد،به جمعه رسید و جمعه روز تـفرّج برای مردم شد اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چشم های جادوگری داشت نه جذابیتی خاص ٬ همه از کنارش ساده رد می شدن ٬ اما دلم به چرب زبونی هاش دلشو باخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِ خــو لــا مــصــب مــن عــاشــقــت شـــدم انـــقـــد عــذابــم نــده :( . . . جــمــلــه ی بــالــا رو حــفــظ کــنــیــن فــردا کــه اومــدم بــهــم بــا اشــک و ایــنــا بــگــیــن.. بــاشــه؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدریعنی: هرچه روزهایت سخت سخت من هستم خیالت تخت تخت‏!‏ سلامتی همه باباها و بابا بعدازاینها‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻓﻼﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﻓﻼﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﺷﺖ ﺍﺳﺖ ، ﺁﺧﺮﺵ ﺭﻭﺯﯼ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ .  ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺑﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از الان تا فردا صب واسه بابا بزرگم توضیح بده  . . . . . . . بازم فک میکنه اینترنت محلیه برای اعتراض دوستداران شاه نسبت به دولت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تونستی سه بار بگی سوابق-عواقب-نوابق خخخخخخخخخخخ سعی نکن حتی از روی نوشته هم نمیتونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابـای من فقـط و فقـط در صـورتی یه بخـش خبـری رو از دسـت میده که در حال تماشـای یه بخـش خبری دیگه باشـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻝ ﭘﺎﭼﯿﻨﻮ : ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ ؟ ﺩﻧﯿﺮﻭ : 20 ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ، 30 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ ﺁﻝ ﭘﺎﭼﯿﻨﻮ : ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ؟ ﺩﻧﯿﺮﻭ : 30 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ 30 ﺛﺎﻧﯿﻪ فکر ﻣﯿﮑﻨﻢ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تاکسی یا بسته نمی شه یا طوری بسته می شه که راننده توی دلش یه ماه عسل با عمه ت می ره و برمی گرده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتنت" را پنهان کردم ... !! نه از دست "تو" از "ترس روزگار" ... روزگاری که همه ی دوست داشتنی هایم را از من گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که |عـِشـق| نداند ز زمرهء ما نیست, گــروه ما همه یــا |عـآشـِقَـند| یـا |مَـعشـوق| ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا تو کف ما . . . . . . . . . . . . . . کاشی نصب می کنن عه این نبود؟؟؟ خب پس بعضیا تو کف ما زمین می خورن؟؟ آقا ولش کن هر چی باشه من شاخم اوکی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺁﻏـــــــوش ﺑﮕﯿﺮم ﭼﻮﻥ ﭘﯿﺮﺍﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻢ ﺭﺍ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﯼ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خطوط دستهایم نقش توست نمی ترسم هرجا بروی مال منی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"Whatever human rise his trousers inset will be seen more" "انسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن خشتکش بيشتر می شود" توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اضطراب چه شب‌ها که صبحشان گم شد چه روزها که گرفتار روز هـفتم شد چه قدر هفته پر از شنبه شد،به جمعه رسید و جمعه روز تـفرّج برای مردم شد اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چشم های جادوگری داشت نه جذابیتی خاص ٬ همه از کنارش ساده رد می شدن ٬ اما دلم به چرب زبونی هاش دلشو باخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِ خــو لــا مــصــب مــن عــاشــقــت شـــدم انـــقـــد عــذابــم نــده :( . . . جــمــلــه ی بــالــا رو حــفــظ کــنــیــن فــردا کــه اومــدم بــهــم بــا اشــک و ایــنــا بــگــیــن.. بــاشــه؟؟