بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی ام را دوست دارم روزهایی که به جای دلم سرزانو هایم زخمی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نمیکنم " چیزی رفته در چشمم به گمانم یک"" خاطره"" است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اون سربازی که ته ایست بازرسی شیشه مشروبو دید ولی فقط خندیدو با بغض گفت :یک پیک هم به سلامتیه دوست دخترم بزنید که امشب عروسیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفت از آسمون هم از زمین، هم از زمون تو زندگیم چقدر غمه دلم گرفته از همه ای روزگار لعنتی تلخه بهت هر چی بگم من به زمین و آسمون دست رفاقت نمی دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس من قیمتی داشت که تو برای داشتن آن فقیر بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکثیر شده ام در این شهر؟؟ یاقلب توست که مدام شعبه های جدید افتتاح میکنند؟ این روزها… جمعیتی مخاطب حرفهای عاشقانه ات شده اند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی بگم ؟؟؟؟؟ …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. کی به غیر از تو می دونه این نقطه ها چقدر حرف تووشونه. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺩﻟﮕﻴﺮﻡ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮊﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻴرم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحضور واژه هاي بي نفس...... صداي تيك تاك ساعت را گوش كن...... شايد مرهم درد ثانيه ها را پيداكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم، مثل مادر بي سوادي که دلش هواي بچه اش را کرده ولي بلد نيست شماره اش را بگيره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا سهمه من از عشق فقط تنهاییاشه! چرا واقعا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه حسادت می کنم به قضاوت های اشتباه دیگران از خودم کاش بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم باورم نمیشه تو که خیلی خوب بودی  توکه مهربون بودی  این همه نامردی رو از کجا یاد گرفتی!؟ لعنت به من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین... آروم نمیگیرم بعد از این من فقط تورو میخوام همین!!! دستمو بگیر دوباره........... ببین...اینه آرزوی آخریم تو با من باشی فقط همین دلم بی تو بی قراره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون فکر کرد همه مثل منن رفت سراغ بقیه! منم فکر کردم همه مثل اونن خط کشیدم  دور همه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقد تنهــاتر میشی احتمال شروع یه رابطه احمقــانه بیشتر میشه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی ام را دوست دارم روزهایی که به جای دلم سرزانو هایم زخمی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نمیکنم " چیزی رفته در چشمم به گمانم یک"" خاطره"" است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اون سربازی که ته ایست بازرسی شیشه مشروبو دید ولی فقط خندیدو با بغض گفت :یک پیک هم به سلامتیه دوست دخترم بزنید که امشب عروسیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفت از آسمون هم از زمین، هم از زمون تو زندگیم چقدر غمه دلم گرفته از همه ای روزگار لعنتی تلخه بهت هر چی بگم من به زمین و آسمون دست رفاقت نمی دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس من قیمتی داشت که تو برای داشتن آن فقیر بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکثیر شده ام در این شهر؟؟ یاقلب توست که مدام شعبه های جدید افتتاح میکنند؟ این روزها… جمعیتی مخاطب حرفهای عاشقانه ات شده اند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی بگم ؟؟؟؟؟ …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. کی به غیر از تو می دونه این نقطه ها چقدر حرف تووشونه. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺩﻟﮕﻴﺮﻡ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮊﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻴرم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحضور واژه هاي بي نفس...... صداي تيك تاك ساعت را گوش كن...... شايد مرهم درد ثانيه ها را پيداكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم، مثل مادر بي سوادي که دلش هواي بچه اش را کرده ولي بلد نيست شماره اش را بگيره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا سهمه من از عشق فقط تنهاییاشه! چرا واقعا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه حسادت می کنم به قضاوت های اشتباه دیگران از خودم کاش بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم باورم نمیشه تو که خیلی خوب بودی  توکه مهربون بودی  این همه نامردی رو از کجا یاد گرفتی!؟ لعنت به من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین... آروم نمیگیرم بعد از این من فقط تورو میخوام همین!!! دستمو بگیر دوباره........... ببین...اینه آرزوی آخریم تو با من باشی فقط همین دلم بی تو بی قراره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون فکر کرد همه مثل منن رفت سراغ بقیه! منم فکر کردم همه مثل اونن خط کشیدم  دور همه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقد تنهــاتر میشی احتمال شروع یه رابطه احمقــانه بیشتر میشه !