بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به یاد اون روزهایی که میگفتی: اگه یه روز صداتو نشنوم وباهات صحبت نکنم دیوونه میشم... حالا بعده این چند ماه حالت چطوره؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی....ترس از دست دادن،...قطره های اشکم...لرزش صدایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش بعضی وقتا فک میکنم از یادم رفته حتی رنجیده شدنم فراموش کردم هیچی نمیگم فقط سکوت... و اشکایی که نمیدونم چرا سر میخوره میاد پایین مثل همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است... تلخ مث نگاه نوازنده ای که با دستهای بریده به گیتارش مینگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا حتی یه ثانیه شنیدن نفساش آدمو آروم میکنه. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالای چوب دار نگاهم به رفیقی افتاد که به گریه های مادرم میخندید،یادم آمد کسی بود که به مادرم همیشه میگفت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز داره از راه میاد.. به خدا طاقته این فصلو ندارم به خدا بگین حذفم کنه؛ شما بگین شاید گوش کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ساعت به وقت دلشوره های من ونگاه هابه سوی او ومن ماندمو این دل که همیشه نگران است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﺮﺍﺯﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﻟـــــــــــــــــﻢ ﺭﺍﺑﺸﮑﻨﮯ... ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺑﺪﻭﺯﻡ... ﭼﺸﻢ ﻫﺎﮮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺭﻭﻳﺎﮮ ﺟﻮﺍﻧـــــــــــــــــــﮯ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺴﺘﻮ، ﻗﻠﺒﺘﻮ، ﻭﻗﺘﺘﻮ، ﻋﺸﻘﺘﻮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﻦ... ﺁﺧﺮﺵ ﺗﻨﻬﺎﻳﮯ ﺑﺸﻪ، "ﻧـــــــــــــــــﺼﻴﺒﻪ" ﺗـــــــــــــــﻮ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣـــــــــــــــــﺮﻭﺯﻫـــــﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻭﻧﻴﺎﻣــــــــــــﺪﮮ، ﻧﺎﺷﮑﺮﻧﻴﺴﺘـــــــــــــﻢ، ﻓـــــــــــــﺮﺩﺍﻫﻢ ﺭﻭﺯﺧـــــــــــــــــــــﺪﺍﺳﺖ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ؛ از این منـی ، که هر لحظه دلتنگِ توست … مُتنفـــــــــرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميدونستي اتش عشقت چگونه تو قلبم شعله ور شده.... نميپرسيدي... چرا خاكستر شدي؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــــ♥ـــــــق یعنی یکی "بـــــود" و یکـــــی "نــــــآبود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن تورم گلو بگویم یا نگویم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز... کسی که عطرتو را زده بود از کنارم گذشت! این یعنی: قتل غیر عمد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به یاد اون روزهایی که میگفتی: اگه یه روز صداتو نشنوم وباهات صحبت نکنم دیوونه میشم... حالا بعده این چند ماه حالت چطوره؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی....ترس از دست دادن،...قطره های اشکم...لرزش صدایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش بعضی وقتا فک میکنم از یادم رفته حتی رنجیده شدنم فراموش کردم هیچی نمیگم فقط سکوت... و اشکایی که نمیدونم چرا سر میخوره میاد پایین مثل همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است... تلخ مث نگاه نوازنده ای که با دستهای بریده به گیتارش مینگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا حتی یه ثانیه شنیدن نفساش آدمو آروم میکنه. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالای چوب دار نگاهم به رفیقی افتاد که به گریه های مادرم میخندید،یادم آمد کسی بود که به مادرم همیشه میگفت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز داره از راه میاد.. به خدا طاقته این فصلو ندارم به خدا بگین حذفم کنه؛ شما بگین شاید گوش کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ساعت به وقت دلشوره های من ونگاه هابه سوی او ومن ماندمو این دل که همیشه نگران است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﺮﺍﺯﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﻟـــــــــــــــــﻢ ﺭﺍﺑﺸﮑﻨﮯ... ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺑﺪﻭﺯﻡ... ﭼﺸﻢ ﻫﺎﮮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺭﻭﻳﺎﮮ ﺟﻮﺍﻧـــــــــــــــــــﮯ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺴﺘﻮ، ﻗﻠﺒﺘﻮ، ﻭﻗﺘﺘﻮ، ﻋﺸﻘﺘﻮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﻦ... ﺁﺧﺮﺵ ﺗﻨﻬﺎﻳﮯ ﺑﺸﻪ، "ﻧـــــــــــــــــﺼﻴﺒﻪ" ﺗـــــــــــــــﻮ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣـــــــــــــــــﺮﻭﺯﻫـــــﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻭﻧﻴﺎﻣــــــــــــﺪﮮ، ﻧﺎﺷﮑﺮﻧﻴﺴﺘـــــــــــــﻢ، ﻓـــــــــــــﺮﺩﺍﻫﻢ ﺭﻭﺯﺧـــــــــــــــــــــﺪﺍﺳﺖ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ؛ از این منـی ، که هر لحظه دلتنگِ توست … مُتنفـــــــــرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميدونستي اتش عشقت چگونه تو قلبم شعله ور شده.... نميپرسيدي... چرا خاكستر شدي؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــــ♥ـــــــق یعنی یکی "بـــــود" و یکـــــی "نــــــآبود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن تورم گلو بگویم یا نگویم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز... کسی که عطرتو را زده بود از کنارم گذشت! این یعنی: قتل غیر عمد...