بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی راکه گوش میدهم به هرزبانی باشدبغضم را میشکند...... نمیدانم به چن زبان زنده دنیا مسلط است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نشونشو از کی بگیرم دارم دق میکنم بذار بمیرم اخه هنوز دلش از جنس سنگه....هنوز دلم واسه دلتنگی تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم تنگ شده....واســه وقتایـی که دلــم واسه  هیچ چیزی تنــگ نمی شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرستاره شبيست كه از تو دورم.آسمان چه پرستاره است!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خاطرات خندم میگیره با جداییت گریه م میگیره چیکار کردی باهام دلیل خنده ها و گریه هام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز توي خيابون ديدمش  از كنارم رد شد منو نديد  چه ناز ميخنديد  هنوزم اون لعنتي رو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااینکه رفتی وباهام نموندی... ولی، یه حسی بهم میگه که تو هم گاهی دلت برای من ،برای روزهایی که باهم داشتیم تنگ میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی من،جاده،ریزش باران و رویای تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه به کوچه بن بست ناسزا نگو، رنج بن بست بودن برای کوچه کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسهایمان که تنگ میشد می بخشیدیم به این وآن، ولی، دل تنگم را حالا، چه کسی می خواهد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پازدی به بختت کی واست جزمن میمیره......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دركلبه ي تنهايي خويش، عكس لبخندت مرا ابري كرد...... عكس تو خنده به لب داشت ولي اشك چشمان مرا جاري كرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چشمام چه مرگشون شده باید حتما ببرمشون دکتر آخه هرشب ک میخوابم جاشونو خیس میکنن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی بیخیال کن!! سهم مرا هم بریز برای زمین... بگذار جاده ها مست کنند شاید مسافرم را برایم پس اوردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات عجیبند ! گاهی گریه میکنم به یاد روزهایی که با هم میخندیدیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگن آخه دختر چرا نمیخندی؟ بخند! دنیا دو روزه!! ولی نمیدونند که دنیای بدون اون لحظه ای برام ارزش نداره ..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی راکه گوش میدهم به هرزبانی باشدبغضم را میشکند...... نمیدانم به چن زبان زنده دنیا مسلط است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نشونشو از کی بگیرم دارم دق میکنم بذار بمیرم اخه هنوز دلش از جنس سنگه....هنوز دلم واسه دلتنگی تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم تنگ شده....واســه وقتایـی که دلــم واسه  هیچ چیزی تنــگ نمی شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرستاره شبيست كه از تو دورم.آسمان چه پرستاره است!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خاطرات خندم میگیره با جداییت گریه م میگیره چیکار کردی باهام دلیل خنده ها و گریه هام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز توي خيابون ديدمش  از كنارم رد شد منو نديد  چه ناز ميخنديد  هنوزم اون لعنتي رو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااینکه رفتی وباهام نموندی... ولی، یه حسی بهم میگه که تو هم گاهی دلت برای من ،برای روزهایی که باهم داشتیم تنگ میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی من،جاده،ریزش باران و رویای تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه به کوچه بن بست ناسزا نگو، رنج بن بست بودن برای کوچه کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسهایمان که تنگ میشد می بخشیدیم به این وآن، ولی، دل تنگم را حالا، چه کسی می خواهد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پازدی به بختت کی واست جزمن میمیره......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دركلبه ي تنهايي خويش، عكس لبخندت مرا ابري كرد...... عكس تو خنده به لب داشت ولي اشك چشمان مرا جاري كرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چشمام چه مرگشون شده باید حتما ببرمشون دکتر آخه هرشب ک میخوابم جاشونو خیس میکنن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی بیخیال کن!! سهم مرا هم بریز برای زمین... بگذار جاده ها مست کنند شاید مسافرم را برایم پس اوردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات عجیبند ! گاهی گریه میکنم به یاد روزهایی که با هم میخندیدیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگن آخه دختر چرا نمیخندی؟ بخند! دنیا دو روزه!! ولی نمیدونند که دنیای بدون اون لحظه ای برام ارزش نداره ..!