بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش بودی یا از اول نبودی.... اینکه هستی و کنارم نیستی دیوانه ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع خیانت اینه که بوی تن کس دیگه رو تنش باشه ولی به جای تقاضای بخشش تو چشات زل بزنه و بگه: همینی که هست اگه منو میخوای من همینم!!!  من چشیدم ،خدا این روزو واسه شما نیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که میخوری مزه اش کن!. حتما نمکش آشناست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در انجماد نگاه های سرد این مردم دلم برای جهنمت تنگ شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم تنها... میخواستم دستت رابگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که اندوه دارد نیاز به شانه دارد, نه نصیحت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهی که دلم میگیردباخودم میگویم به کجا بایدرفت"به که باید پیوست "به که بایددل بست"به دیاری که پرازدیواراست"یابه افسانه ی دوست؟........گریه ام میگیردازاین همه بی کسی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میگوییم درد بی توبودن نیست بلکه این رنج باتوبودن بود که اینچنین گرفتارم کرد بسان پرنده ای پروبال بسته شده ام که باوجودبالهایش نمیتواند پرواز کند به کدامین خطا این شدسرنوشتم هستیم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و این گریه هم آواز همیم تاته جاده ی تنهایی ها او به تنهایی من میگرید  من به مهربانی او میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم تولد گرفته همه با عشقشون میرن منم قبلنا با عشقم میرفتم حالا که نیست تنهایی میرم... بچه ها دعا کنید اونم بیاد حداقل از دور ببینمش یه ساله که ندیدمش بدجور دلتنگشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ صبور که نداشته باشی دلت که خیلی بگیره اون اهنگرو که بزاری فقط یه بالشت خیس میمونه برات..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته 5سال به پای عشقی نشسته باشی که همه باهاش مخالفن وتو قید همه رو بزنی بخاطر عشقت بعد سر ی بحث ساده عشقت بهت بگه ما باهم صنمی نداریم!اینجاس که به دوست داشتنش شک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد با یکی حرف بزنم کی میاد ب حرفای من گوش کنه آخه من غریبه هستم با همه یکی آشنا میاد ب چشم من ولی از بخت بدم اونم غمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج تنهایی یعنی ثبت نام دانشگاه شروع شده امامن زانوی غم بغل کردم چون مامانم گفته واسه هزینه دانشگاهت رو من هیچ حسابی باز نکن. واقعأ موندم چیکار کنم...،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرین شده ام،تو هم آن آدمک چوبی هیزم شکنی...که فقط لایق آتش زدنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرهنـگ لـغـتهــا نـیـاز بـه ویــرایــش دارند بـرای مـعنی دلـتـنـگی احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت, دلتنـگی یــعنـــی تـــو . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش بودی یا از اول نبودی.... اینکه هستی و کنارم نیستی دیوانه ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع خیانت اینه که بوی تن کس دیگه رو تنش باشه ولی به جای تقاضای بخشش تو چشات زل بزنه و بگه: همینی که هست اگه منو میخوای من همینم!!!  من چشیدم ،خدا این روزو واسه شما نیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که میخوری مزه اش کن!. حتما نمکش آشناست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در انجماد نگاه های سرد این مردم دلم برای جهنمت تنگ شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم تنها... میخواستم دستت رابگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که اندوه دارد نیاز به شانه دارد, نه نصیحت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهی که دلم میگیردباخودم میگویم به کجا بایدرفت"به که باید پیوست "به که بایددل بست"به دیاری که پرازدیواراست"یابه افسانه ی دوست؟........گریه ام میگیردازاین همه بی کسی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میگوییم درد بی توبودن نیست بلکه این رنج باتوبودن بود که اینچنین گرفتارم کرد بسان پرنده ای پروبال بسته شده ام که باوجودبالهایش نمیتواند پرواز کند به کدامین خطا این شدسرنوشتم هستیم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و این گریه هم آواز همیم تاته جاده ی تنهایی ها او به تنهایی من میگرید  من به مهربانی او میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم تولد گرفته همه با عشقشون میرن منم قبلنا با عشقم میرفتم حالا که نیست تنهایی میرم... بچه ها دعا کنید اونم بیاد حداقل از دور ببینمش یه ساله که ندیدمش بدجور دلتنگشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ صبور که نداشته باشی دلت که خیلی بگیره اون اهنگرو که بزاری فقط یه بالشت خیس میمونه برات..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته 5سال به پای عشقی نشسته باشی که همه باهاش مخالفن وتو قید همه رو بزنی بخاطر عشقت بعد سر ی بحث ساده عشقت بهت بگه ما باهم صنمی نداریم!اینجاس که به دوست داشتنش شک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد با یکی حرف بزنم کی میاد ب حرفای من گوش کنه آخه من غریبه هستم با همه یکی آشنا میاد ب چشم من ولی از بخت بدم اونم غمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج تنهایی یعنی ثبت نام دانشگاه شروع شده امامن زانوی غم بغل کردم چون مامانم گفته واسه هزینه دانشگاهت رو من هیچ حسابی باز نکن. واقعأ موندم چیکار کنم...،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرین شده ام،تو هم آن آدمک چوبی هیزم شکنی...که فقط لایق آتش زدنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرهنـگ لـغـتهــا نـیـاز بـه ویــرایــش دارند بـرای مـعنی دلـتـنـگی احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت, دلتنـگی یــعنـــی تـــو . . .