بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه ات را می گیرد... چقدر امشب حس می کنم نبودن تو را صدایت در گوشم می پیچد و من می گویم جانم ، مرا صدا زدی ؟! دلم تنگ است... صدایم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بعضی از آدمای حسود و عقب افتاده سنگ نمینداختن جلو پام، تا حالا به عشقم رسیده بودم.. ولی من امید دارم، بی هیچ ترسی إدامه میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه به پروانه نكن كه هر گلي را ميبينه روش ميشينه...،وفا را از ماهي ياد بگير تا از آب جدا مشيه مي ميره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم شکسته میدونی چقددوسش دارم ولی اون فراموشم کرده  سخته درونت یه چیز باشه و ظاهرت چیزه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز گریه ی دوستم رو دیدم... با گریه بهم میگفت من رفتم سربازی مرد شم بیام کنارش ولی... وقتی برگشتم... دیدم عشقم زن شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوست داشتم ابر باشم!!! چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم همش به تظاهر میگذرد: تظاهر به خوب بودن  تظاهر به لبخند زدن تظاهر به زنگی کردن بدون درد ولی عجب ازجانم میکاهداین تظاهرهای اجباری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چگونه دیگربدون اووخنده هایش زندگی کنم تمام روزهایم بعدازرفتن او تکراری شدن وفقط یک چیز جدیدبرایم آشکارشده وآن دردی ست عمیق درقلبم که تامغزواستخوان هایم پیشروی کرده! مردنم راهرروز آرزو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویرباتوبودن رانقاشی کنم، دیدم فاصله بینمان درورق جا نمیشود، کمی نزدیکتر بیا  میخواهم با تو بودن را حس کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تشییع جنازه میام...! دلم را با تمام آرزوهایش زنه بگور کردم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند از کدام نسلیم.... همه سوخته ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویت را برنگردان.... بیا عادلانه مبارزه کنیم.... رودررو میگرییم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت اون موقعي که قلب دختر پسرا وقتي يکي توش بود سر درش تابلو ورود ممنوع بود..... الان قلبشون ترافيک که سهله.... طرح زوج و فرد شده و عوارضي هم ميگيرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!نه!نه!!!!الآن نه!!!فعلا دورت خیلی شلوغه...تنهایت که گذاشتن باهات حرف دارم خیلی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتـنـگـی مـثـل کـوفـتـگـی تـصـادفـه ... اولـش بـدنـت گـرمـه حـالـیـت نـیـسـت ، یـه دفـعـه دردش شـروع مـیـشـه و تـازه مـیـفـهـمـی چـی بـه سـرت اومـده ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین یه آدمایی هستن که دلت رو واسه اونایی که نیستن تنگ می کنن...؟؟؟  ):

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه ات را می گیرد... چقدر امشب حس می کنم نبودن تو را صدایت در گوشم می پیچد و من می گویم جانم ، مرا صدا زدی ؟! دلم تنگ است... صدایم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بعضی از آدمای حسود و عقب افتاده سنگ نمینداختن جلو پام، تا حالا به عشقم رسیده بودم.. ولی من امید دارم، بی هیچ ترسی إدامه میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه به پروانه نكن كه هر گلي را ميبينه روش ميشينه...،وفا را از ماهي ياد بگير تا از آب جدا مشيه مي ميره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم شکسته میدونی چقددوسش دارم ولی اون فراموشم کرده  سخته درونت یه چیز باشه و ظاهرت چیزه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز گریه ی دوستم رو دیدم... با گریه بهم میگفت من رفتم سربازی مرد شم بیام کنارش ولی... وقتی برگشتم... دیدم عشقم زن شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوست داشتم ابر باشم!!! چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم همش به تظاهر میگذرد: تظاهر به خوب بودن  تظاهر به لبخند زدن تظاهر به زنگی کردن بدون درد ولی عجب ازجانم میکاهداین تظاهرهای اجباری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چگونه دیگربدون اووخنده هایش زندگی کنم تمام روزهایم بعدازرفتن او تکراری شدن وفقط یک چیز جدیدبرایم آشکارشده وآن دردی ست عمیق درقلبم که تامغزواستخوان هایم پیشروی کرده! مردنم راهرروز آرزو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویرباتوبودن رانقاشی کنم، دیدم فاصله بینمان درورق جا نمیشود، کمی نزدیکتر بیا  میخواهم با تو بودن را حس کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تشییع جنازه میام...! دلم را با تمام آرزوهایش زنه بگور کردم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند از کدام نسلیم.... همه سوخته ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویت را برنگردان.... بیا عادلانه مبارزه کنیم.... رودررو میگرییم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت اون موقعي که قلب دختر پسرا وقتي يکي توش بود سر درش تابلو ورود ممنوع بود..... الان قلبشون ترافيک که سهله.... طرح زوج و فرد شده و عوارضي هم ميگيرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!نه!نه!!!!الآن نه!!!فعلا دورت خیلی شلوغه...تنهایت که گذاشتن باهات حرف دارم خیلی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتـنـگـی مـثـل کـوفـتـگـی تـصـادفـه ... اولـش بـدنـت گـرمـه حـالـیـت نـیـسـت ، یـه دفـعـه دردش شـروع مـیـشـه و تـازه مـیـفـهـمـی چـی بـه سـرت اومـده ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین یه آدمایی هستن که دلت رو واسه اونایی که نیستن تنگ می کنن...؟؟؟  ):