بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا نمي گذرد،اين ماييم كه رهگذريم پس در هر طلوع و غروب ،زندگي را احساس كن،مهربان باش،محبت كن،  شايد فردايي نباشد....شايد فردايي باشد و ما نباشيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودمان گاهي چه گرم ميشود به يك دلخوشي كوچك: به يك"هستم" به يك"كجايي؟" به يك"خوبي؟" به يك "حضور؟" به يك"سلام"... سلام؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عزيزانشو فراموش نميكنه بلكه به نديدنشون عادت ميكنه...تقديم به كسي كه عادت به نديدنشون مثل فراموش كردنش غير ممكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ازت دورم فكر نكني فراموشت ميكنم،فقط بهت فرصت ميدم تا دلت برام تنگ بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تقديرم را زيبا بنويس،كمكم كن آنچه تو زود ميخواهي من دير نخواهم وآنچه تو دير ميخواهي من زود نخواهم... لايك=بي تو هرگز خداجونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است به تنگي تنگ بلور براي ماهي دريا به تنگي زمين براي مردي آسماني به تنگي لغت براي وصف حسي گنگ به تنگي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چشم انتظاری، با پیامت دل خوشم ای قرار بی قراری ساحل آرامشم گه گاگهی پر بزن در خلوت تنهاییم تا ببینی در فراقت من چه میکشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که رفتی بخدا از ته دل نخندیدم . . . حرف دلم و به کی بگم اخه همه میگفتن ولش کن هانی  حالا نیستی......... من دست کیو بگیرم  بعد تو هر که مرا دید تو را نفرین کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتانت را به من قرض بده ... برای شمردن لحظات نبودنت کم آوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخت تو چشاي كسي كه تمام عشقت رو ازت دزيد و به جاش يه زخم هميشگي رو قلبت هديه داد زل بزني و به جاي اينكه لبريز كينه و نفرت شي حس كني كه هنوزم دوسش داري......... لايك=هنوزم دوسش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد حریف خاطراتت و یادت و احساساتم نمی شوم شبیه خون میزنند بر من همگی... و من تمام می شوم شبی... . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلواپست میشم ولی تو سردو مغروری برات اصلا مهم نیستم چقد از حسه من دوری! به افتخار عشق پاک مجیدیحیایی بزن لایکووو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آخ دلم تنگه واسه خنده هات.قربون چشات.تو رفتی دلم شده قربونی اون نگات.به خدا دلم واست یه ذره شده.............تقدیم به عزیزتراز جانم همسر گلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار رو بیشتر از قلیون قبول دارم.چون حرمت نگه میداره و به هر کس و نا کسی کام نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مثل قانون… کسي رعايت نمي کند؛ چرا غمگيني دلم؟ تو را براي شکستن سرشته اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس ما خوشبخت و آرامیم افسوس ما دلتنگ و خاموشیم خوشبخت زیرا دوست می داریم دلتنگ زیرا عشق نفرینیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا نمي گذرد،اين ماييم كه رهگذريم پس در هر طلوع و غروب ،زندگي را احساس كن،مهربان باش،محبت كن،  شايد فردايي نباشد....شايد فردايي باشد و ما نباشيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودمان گاهي چه گرم ميشود به يك دلخوشي كوچك: به يك"هستم" به يك"كجايي؟" به يك"خوبي؟" به يك "حضور؟" به يك"سلام"... سلام؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عزيزانشو فراموش نميكنه بلكه به نديدنشون عادت ميكنه...تقديم به كسي كه عادت به نديدنشون مثل فراموش كردنش غير ممكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ازت دورم فكر نكني فراموشت ميكنم،فقط بهت فرصت ميدم تا دلت برام تنگ بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تقديرم را زيبا بنويس،كمكم كن آنچه تو زود ميخواهي من دير نخواهم وآنچه تو دير ميخواهي من زود نخواهم... لايك=بي تو هرگز خداجونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است به تنگي تنگ بلور براي ماهي دريا به تنگي زمين براي مردي آسماني به تنگي لغت براي وصف حسي گنگ به تنگي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چشم انتظاری، با پیامت دل خوشم ای قرار بی قراری ساحل آرامشم گه گاگهی پر بزن در خلوت تنهاییم تا ببینی در فراقت من چه میکشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که رفتی بخدا از ته دل نخندیدم . . . حرف دلم و به کی بگم اخه همه میگفتن ولش کن هانی  حالا نیستی......... من دست کیو بگیرم  بعد تو هر که مرا دید تو را نفرین کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتانت را به من قرض بده ... برای شمردن لحظات نبودنت کم آوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخت تو چشاي كسي كه تمام عشقت رو ازت دزيد و به جاش يه زخم هميشگي رو قلبت هديه داد زل بزني و به جاي اينكه لبريز كينه و نفرت شي حس كني كه هنوزم دوسش داري......... لايك=هنوزم دوسش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد حریف خاطراتت و یادت و احساساتم نمی شوم شبیه خون میزنند بر من همگی... و من تمام می شوم شبی... . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلواپست میشم ولی تو سردو مغروری برات اصلا مهم نیستم چقد از حسه من دوری! به افتخار عشق پاک مجیدیحیایی بزن لایکووو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آخ دلم تنگه واسه خنده هات.قربون چشات.تو رفتی دلم شده قربونی اون نگات.به خدا دلم واست یه ذره شده.............تقدیم به عزیزتراز جانم همسر گلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار رو بیشتر از قلیون قبول دارم.چون حرمت نگه میداره و به هر کس و نا کسی کام نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مثل قانون… کسي رعايت نمي کند؛ چرا غمگيني دلم؟ تو را براي شکستن سرشته اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس ما خوشبخت و آرامیم افسوس ما دلتنگ و خاموشیم خوشبخت زیرا دوست می داریم دلتنگ زیرا عشق نفرینیست