بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم راه برگشتو گم میکنم،ب بن بست رسیدم بگو من کجام..؟؟ میخوام حس کنم باز نزدیکمی،بگو از کدوم جاده سمتت بیام؟؟..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه یه بار بهم گفت به بازیگری علاقه داره دمش گرم واسه من که خیلی خوب نقش بازی کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر فاصله نیست... هیچ پروازی مرا به تو نمیرساند.. وقتی که تو در کار گم کردن خود باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این روزای بی کسی دلم میگیره وقتی شبا کنار اون آروم میگیره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیابانی می خواهد هزار طرفه به سوی خانه تـــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر كه سرتو گرم كني، هر چقدر كه حواستو پرت كني ، هر چقدر كه دور و برتو شلوغ كني، باز تو يه لحظه مياد و مچتو ميگيره ... دلتنگــــيو مي گم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. اگه کسی و دوست داری دوستش داشته باش اگه عاشقی عاشق باش اما خودتو زیره پاش نزار ! چون اون موقع از روت رد میشه میگه چقد بی ارزش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتین سیگارآدم ها را جذب نمی کند آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات آدم ها معتاد خاطرات می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس به این بزرگی کاشکی پرنده بودم"... مهم نبود پریدن ... ولی برنده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت را میفرستی که چه شود؟ که نبودت را به رخم بکشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نمیشوی..................بی قرارت نمیشوم........اغاز فراموشیمان مبارک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن خواست تا برای استجابت آرزویش دعا کنم. شبها گریستم وبرای آرزویش دعا کردم اما غافل از اینکه تمام آرزویش جدایی ازمن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای عاشق "عاشقی رو از پروانه یاد نگیر که بعده یه مدت توشعله اشتباهش میسوزه از شمع یادبگیرکه تااخرین ذره وجودش به پایه عشقش میسوزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک ۸ساله ای که سرطان داشت پای اتاق عمل با چشمای لرزون به پرستار نگاهی کرد و گفت : من مامان و بابام پول ندارن ، میشه قبل از عمل بمیرم ؟ برای سلامتی همه مریض های سرطانی دعا کنید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتا باعث اشفتگیمی ی وقتا ازتو ارامش میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا جواب نمیدی بگو کجایی بیداری چرا گوشیت خاموشه چیه به جا نمیاری شاید تقصیر از منه ، باشه شما خوب بودی من همونم که آبروشو اجاره میدادی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم راه برگشتو گم میکنم،ب بن بست رسیدم بگو من کجام..؟؟ میخوام حس کنم باز نزدیکمی،بگو از کدوم جاده سمتت بیام؟؟..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه یه بار بهم گفت به بازیگری علاقه داره دمش گرم واسه من که خیلی خوب نقش بازی کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر فاصله نیست... هیچ پروازی مرا به تو نمیرساند.. وقتی که تو در کار گم کردن خود باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این روزای بی کسی دلم میگیره وقتی شبا کنار اون آروم میگیره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیابانی می خواهد هزار طرفه به سوی خانه تـــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر كه سرتو گرم كني، هر چقدر كه حواستو پرت كني ، هر چقدر كه دور و برتو شلوغ كني، باز تو يه لحظه مياد و مچتو ميگيره ... دلتنگــــيو مي گم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. اگه کسی و دوست داری دوستش داشته باش اگه عاشقی عاشق باش اما خودتو زیره پاش نزار ! چون اون موقع از روت رد میشه میگه چقد بی ارزش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتین سیگارآدم ها را جذب نمی کند آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات آدم ها معتاد خاطرات می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس به این بزرگی کاشکی پرنده بودم"... مهم نبود پریدن ... ولی برنده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت را میفرستی که چه شود؟ که نبودت را به رخم بکشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نمیشوی..................بی قرارت نمیشوم........اغاز فراموشیمان مبارک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن خواست تا برای استجابت آرزویش دعا کنم. شبها گریستم وبرای آرزویش دعا کردم اما غافل از اینکه تمام آرزویش جدایی ازمن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای عاشق "عاشقی رو از پروانه یاد نگیر که بعده یه مدت توشعله اشتباهش میسوزه از شمع یادبگیرکه تااخرین ذره وجودش به پایه عشقش میسوزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک ۸ساله ای که سرطان داشت پای اتاق عمل با چشمای لرزون به پرستار نگاهی کرد و گفت : من مامان و بابام پول ندارن ، میشه قبل از عمل بمیرم ؟ برای سلامتی همه مریض های سرطانی دعا کنید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتا باعث اشفتگیمی ی وقتا ازتو ارامش میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا جواب نمیدی بگو کجایی بیداری چرا گوشیت خاموشه چیه به جا نمیاری شاید تقصیر از منه ، باشه شما خوب بودی من همونم که آبروشو اجاره میدادی