بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم هم اكنون در كجا مشغول لبخندي؟؟ فقط يك آرزو دارم: كه در دنياي شيرينت ميان قلب تو با غم نباشد هيچ پيوندي...***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ناگوار است ... ، آب هرچه به سرچشمه نزدیک تر باشد گوارا تر است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضي ها علم را زير سوال مي برد.....!!!1 آنقدر آرامت مي كند كه هيچ مسكني جايش را نمي گيرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـشـــانی ام را می خـواســـتـی ؟  هــمـان مـحـلــه ی قـدیـمی پـائـیـز !  مـنتـظرم هـــنـوز ...  اما زرد  اما خشــڪـ  گاهی بیـاد می آورم تــو را  زیـر پـا ڪه می مـــانـم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم رنگ رخساره خبر میدهد از حال نهانم گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم بازگویم که عیان ست چه حاجت به بیانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــهاب حـسـیـنـی : چــقــدر ســخــتــه آدم تــو گــذشــتــش دنــبــال ِ دلــیــل ِ مــرگـــ ـش تــو آیــنــده بــاشــه . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند فكر كني در دل من ياد تو نيست گوش كن "نبض دلم زمزمه اش با تو يكيست..." لايك=دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل برگ درخته،وقتي از درخت كنده ميشه باز به پاش ميفته ،برگتم "رفيق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دلم باز میشد . . . وقتی از غریبه ها می شنیدم . . . که چطور بند بند لباست رو برایشان باز میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من چشماني بود كه به من اشك هديه ميداد و به ديگران چشمك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالَم دیدن داره . . .  وقتی که یه نفر،جلویِ من،از تکیه کَلاماش استفاده میکنه . . . یَنی داغون میشم،آتیش میگیرم . . . -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و می دیدی زندگیم چه سوت و کوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا چقدر دلم گرفته دیگه نایی ندارم کی میشه منم بمیرم طاقت موندن ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظـه ی آدم هـای غمـگـیـن قـویــسـت!!! مـی دانَــنـد کـُـجـای کـُـدام خـیـابـان آن روز " مـُــــردنـد" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرخنده دار است...! شناسنامه ام رامی گویم... امروز نگاهش میکردم، صفحه وفاتش سفیداست... با این که روزهاست برای خیلی ها مرده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون ميشه ديگه بارون نباري و هوارو دونفره نكني.... اخه خيلي ها با اين هواخاطره دارن...خيلي ها هم دوست داشتن خاطره داشته باشن اما نشد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم هم اكنون در كجا مشغول لبخندي؟؟ فقط يك آرزو دارم: كه در دنياي شيرينت ميان قلب تو با غم نباشد هيچ پيوندي...***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ناگوار است ... ، آب هرچه به سرچشمه نزدیک تر باشد گوارا تر است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضي ها علم را زير سوال مي برد.....!!!1 آنقدر آرامت مي كند كه هيچ مسكني جايش را نمي گيرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـشـــانی ام را می خـواســـتـی ؟  هــمـان مـحـلــه ی قـدیـمی پـائـیـز !  مـنتـظرم هـــنـوز ...  اما زرد  اما خشــڪـ  گاهی بیـاد می آورم تــو را  زیـر پـا ڪه می مـــانـم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم رنگ رخساره خبر میدهد از حال نهانم گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم بازگویم که عیان ست چه حاجت به بیانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــهاب حـسـیـنـی : چــقــدر ســخــتــه آدم تــو گــذشــتــش دنــبــال ِ دلــیــل ِ مــرگـــ ـش تــو آیــنــده بــاشــه . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند فكر كني در دل من ياد تو نيست گوش كن "نبض دلم زمزمه اش با تو يكيست..." لايك=دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل برگ درخته،وقتي از درخت كنده ميشه باز به پاش ميفته ،برگتم "رفيق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دلم باز میشد . . . وقتی از غریبه ها می شنیدم . . . که چطور بند بند لباست رو برایشان باز میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من چشماني بود كه به من اشك هديه ميداد و به ديگران چشمك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالَم دیدن داره . . .  وقتی که یه نفر،جلویِ من،از تکیه کَلاماش استفاده میکنه . . . یَنی داغون میشم،آتیش میگیرم . . . -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و می دیدی زندگیم چه سوت و کوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا چقدر دلم گرفته دیگه نایی ندارم کی میشه منم بمیرم طاقت موندن ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظـه ی آدم هـای غمـگـیـن قـویــسـت!!! مـی دانَــنـد کـُـجـای کـُـدام خـیـابـان آن روز " مـُــــردنـد" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرخنده دار است...! شناسنامه ام رامی گویم... امروز نگاهش میکردم، صفحه وفاتش سفیداست... با این که روزهاست برای خیلی ها مرده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون ميشه ديگه بارون نباري و هوارو دونفره نكني.... اخه خيلي ها با اين هواخاطره دارن...خيلي ها هم دوست داشتن خاطره داشته باشن اما نشد...