بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخی ست... ولی عشقم و آن غریبه به هم می آیند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان! آنان که رفتنشان را طاقت آوردم تو نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی بـوده اند! مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـمـ قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد برم پیش خدا...... نه اینکه بمیرم فقط بهش بگم: این زندگی حق من نبود!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[ بَعضیـآ ] بـﮧ مــآ نمـﮯ פֿُـورבטּ مـــآ جـــآ פֿـآلـﮯ בآבیـــҐ פֿُـورבטּ بـﮧ [ شُمــآ ] ... مُبارَڪـتـوטּ بآشـــﮧ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامـتی کسی که نمی شناستت اما نوشته هاتو میخونه تا از درونت با خبر بشه و زیرش لایک میزنه ونظرمیده نه واسه اینکه خوشـش اومده… واسه اینکه بهت بفهمونه که تنهـــــا نیستی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران می آید دلی جایی تنگ است تو گریستی یا من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهم زنگ زد بعد مدت ها بهش گفتم دیگه زنگ نزن من نمیخوامت... اما همونجا عطرش دستم بود بو کردمو توی دلم گفتم چقد دوست دارم به حال خودم اشک ریختم بدونه هق هق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواستـــم گلــه کنــم ، از نـا مهربانــی هایــت! امــا ... ... خـوب کــه فکــر میکنــم مـــن بی مقدمــه عاشــق تـــو شـدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید به هم بازرسیم: روزی که من به‌سانِ دریایی خشکیدم، و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای فرشته! دلم به اندازه تمام آتشفشانهای خاموش بغض دلتنگی ات را دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در دنیا نباش اشک هایت را خودت پاک کن همه رهگذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بهت اس ميدن و تولدتو تبريك ميگن،اونقد دوروورت شلوغه كه نميدوني جواب اس كدومشونوبدي... اما يهوبغض گلوتو خفه ميكنه....ميدوني چرا؟؟؟؟ چون اوني كه بايد يادت بيفته ،يادش نمونده كه امروزتولدته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که وقتی بابای معتادش از خونه انداختش بیرون خودشو انداخت زیر ماشین تا شبو سینه قبرستون بخوابه تا تو بغل یه مرد هرزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش واژه حقيقت آنقدر با زبان ما صميمي بود كه براي بيان كردن"دوستت دارم" نياز به قسم خوردن نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لطفاهمین الان بخند" قلبت کم آورد...ازبس غصه خورد...ازبس زجرکشید...ازبی محبتی...ازبی همدمی از اینک وقتی گریه میکرد کسی نبود بگه:اگ گریه کنی اون میمیر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخی ست... ولی عشقم و آن غریبه به هم می آیند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان! آنان که رفتنشان را طاقت آوردم تو نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی بـوده اند! مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـمـ قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد برم پیش خدا...... نه اینکه بمیرم فقط بهش بگم: این زندگی حق من نبود!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[ بَعضیـآ ] بـﮧ مــآ نمـﮯ פֿُـورבטּ مـــآ جـــآ פֿـآلـﮯ בآבیـــҐ פֿُـورבטּ بـﮧ [ شُمــآ ] ... مُبارَڪـتـوטּ بآشـــﮧ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامـتی کسی که نمی شناستت اما نوشته هاتو میخونه تا از درونت با خبر بشه و زیرش لایک میزنه ونظرمیده نه واسه اینکه خوشـش اومده… واسه اینکه بهت بفهمونه که تنهـــــا نیستی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران می آید دلی جایی تنگ است تو گریستی یا من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهم زنگ زد بعد مدت ها بهش گفتم دیگه زنگ نزن من نمیخوامت... اما همونجا عطرش دستم بود بو کردمو توی دلم گفتم چقد دوست دارم به حال خودم اشک ریختم بدونه هق هق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواستـــم گلــه کنــم ، از نـا مهربانــی هایــت! امــا ... ... خـوب کــه فکــر میکنــم مـــن بی مقدمــه عاشــق تـــو شـدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید به هم بازرسیم: روزی که من به‌سانِ دریایی خشکیدم، و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای فرشته! دلم به اندازه تمام آتشفشانهای خاموش بغض دلتنگی ات را دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در دنیا نباش اشک هایت را خودت پاک کن همه رهگذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بهت اس ميدن و تولدتو تبريك ميگن،اونقد دوروورت شلوغه كه نميدوني جواب اس كدومشونوبدي... اما يهوبغض گلوتو خفه ميكنه....ميدوني چرا؟؟؟؟ چون اوني كه بايد يادت بيفته ،يادش نمونده كه امروزتولدته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که وقتی بابای معتادش از خونه انداختش بیرون خودشو انداخت زیر ماشین تا شبو سینه قبرستون بخوابه تا تو بغل یه مرد هرزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش واژه حقيقت آنقدر با زبان ما صميمي بود كه براي بيان كردن"دوستت دارم" نياز به قسم خوردن نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لطفاهمین الان بخند" قلبت کم آورد...ازبس غصه خورد...ازبس زجرکشید...ازبی محبتی...ازبی همدمی از اینک وقتی گریه میکرد کسی نبود بگه:اگ گریه کنی اون میمیر