بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقبال بدم در آن بود ک دردهایم را با ناله جار نزدم و دیگران گمان کردند ک دردی ندارم... با دردهایم هم صحبت شدم...با غصه خندیدم... من از درون شکسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیایه نامردیه ماهم شدیم شبکه چهار هیچکس نگاهمون نمیکنه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باز معلمی بود وانشایی میخاست "روزگارش راچگونه میگذراند" تاچند خط برایش دردودل میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیری که با امدن لاشخوررها شکارش را رها میکند نشانه ی ترس او نیست بلکه اعتقادارد این شکار دیگر ارزش خوردن ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمیدانم برای بیان دلتنگی در مقابلت چه بنویسم... من واژه هارا کم آورده ام... من قدرت کم آورده ام... من خودم را کم آورده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا ابرمُـ بارونـــــ حس دلتنگی باهامـِ دیدنــــ دوبــــارهِ تــــو همهـ حالُ هوامـِ حس دلتنگـــــی قشنگهـ وقتی کهـ مالـ تـــو باشهـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هاي دلم را هرگز كسي نميفهمد! فقط روزي مورچه ها خواهند فهميد! روزي كه در زير خاك گلويم را به تاراج ميبرند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دلتنگی هایم برای کسی مینویسم که حتی یک بار حتی یک بار... دلش برایم تنگ نشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ كردن های ما از سرما نیست... لحن بعضیها؛  زمستونیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني هميشه دلتنك اون ميمم كه بيادآخر اسمم و منو بكنه مال تو... "يعني ميشه ايمانم؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟  يعني وقتي كنارته دوس داري ثانيه ها و دقيقه ها وايسن تا انقد نكاش كني شايد دلتنكيات تموم بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــــــــــــــــــاهرگـــــــــــــــ من،قیــــــــــد توست... بزنم... مـــــیـــــــمــــــیــــــــرمــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ی فقرم, به دیدن لبخندی که به دیگری میبخشی قانعم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیگار که میکشم همان فریاد هایست که نمیتوانم بزنم همان دردهایی که درمان ندارد... همان دلتنگی هایی که هروز پیرترم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقت دلمو شکستی فدای سرت ! فقط کفش بپوش که شکسته هاش تو پات نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی " دلتنگت " شده ام!!!! اما نمیدانم  " خــیلی" را چگونه بنویسم که  «خـــــــــــیــــــــــــلـــــــــــــــی» خوانده شود!!!!! عزیزم بدون خیلی زیاد دلتنگتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقبال بدم در آن بود ک دردهایم را با ناله جار نزدم و دیگران گمان کردند ک دردی ندارم... با دردهایم هم صحبت شدم...با غصه خندیدم... من از درون شکسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیایه نامردیه ماهم شدیم شبکه چهار هیچکس نگاهمون نمیکنه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باز معلمی بود وانشایی میخاست "روزگارش راچگونه میگذراند" تاچند خط برایش دردودل میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیری که با امدن لاشخوررها شکارش را رها میکند نشانه ی ترس او نیست بلکه اعتقادارد این شکار دیگر ارزش خوردن ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمیدانم برای بیان دلتنگی در مقابلت چه بنویسم... من واژه هارا کم آورده ام... من قدرت کم آورده ام... من خودم را کم آورده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا ابرمُـ بارونـــــ حس دلتنگی باهامـِ دیدنــــ دوبــــارهِ تــــو همهـ حالُ هوامـِ حس دلتنگـــــی قشنگهـ وقتی کهـ مالـ تـــو باشهـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هاي دلم را هرگز كسي نميفهمد! فقط روزي مورچه ها خواهند فهميد! روزي كه در زير خاك گلويم را به تاراج ميبرند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دلتنگی هایم برای کسی مینویسم که حتی یک بار حتی یک بار... دلش برایم تنگ نشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ كردن های ما از سرما نیست... لحن بعضیها؛  زمستونیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني هميشه دلتنك اون ميمم كه بيادآخر اسمم و منو بكنه مال تو... "يعني ميشه ايمانم؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟  يعني وقتي كنارته دوس داري ثانيه ها و دقيقه ها وايسن تا انقد نكاش كني شايد دلتنكيات تموم بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــــــــــــــــــاهرگـــــــــــــــ من،قیــــــــــد توست... بزنم... مـــــیـــــــمــــــیــــــــرمــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ی فقرم, به دیدن لبخندی که به دیگری میبخشی قانعم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیگار که میکشم همان فریاد هایست که نمیتوانم بزنم همان دردهایی که درمان ندارد... همان دلتنگی هایی که هروز پیرترم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقت دلمو شکستی فدای سرت ! فقط کفش بپوش که شکسته هاش تو پات نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی " دلتنگت " شده ام!!!! اما نمیدانم  " خــیلی" را چگونه بنویسم که  «خـــــــــــیــــــــــــلـــــــــــــــی» خوانده شود!!!!! عزیزم بدون خیلی زیاد دلتنگتم