بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفهومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته برای کسی که آتش گرفته است توضیح بدهی که نباید بدود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمع بهشت می شود کم بشوی درگیر به صد هزارو یک غم بشوی تا وسوسه ی درخت همسایه شوی یک سیب تو هم بچین که آدم بشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بدانی روزی میمیری و برای این مردن آماده باشی اینگونه بهتر میتوانی تا روزی که زنده هستی درگیر زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصتها در سختی ها بوجود می آیند بدون جاذبه پرواز معنی ندارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفهومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته برای کسی که آتش گرفته است توضیح بدهی که نباید بدود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمع بهشت می شود کم بشوی درگیر به صد هزارو یک غم بشوی تا وسوسه ی درخت همسایه شوی یک سیب تو هم بچین که آدم بشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بدانی روزی میمیری و برای این مردن آماده باشی اینگونه بهتر میتوانی تا روزی که زنده هستی درگیر زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصتها در سختی ها بوجود می آیند بدون جاذبه پرواز معنی ندارد