بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفهومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى زیستن در ارامش دو چیز را فراموش کن: خوبیهایى که به دیگران کردى وبدیهایى که دیگران به تو کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکلتر هست اگر توانستی در مورد خود قضاوت درستی بکنی معلوم می شود یک فرزانه تمام عیاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید کسی که از رویاهایش دست کشیده شما را هم از رویاهایتان منصرف کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﺩﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻥ ﻓﺮﻳﺐ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺮﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک رابطه دو نفره وقتی بین ان دو هیچ مشکلی نیست یعنی اینکه یکی از آنها تمام حرف دلش را نمیزند شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمی شود  اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که بعد از شکست میریزم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو همان مقدار وقت داده شده است که به آلبرت انیشتین داده شده بود قدر لحظه ها را بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هیچ کس سخت نیست  فراموش کردن یک بودن سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در میان مردم انواع مختلفی دارد که بیشتر آنها همچون چمنزار است نه شکوفه دارد نه میوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شتابی ست به راه شاید آن نقطه ی نورانی دشت چشم گرگان بیابان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که در نبرد زندگی می خندد  قابل ستایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرر اعتماد از زیان احتیاط بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای چراغهای همسایه ات هم نور آرزو کن بی شک حوالی ات روشنتر خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط دریک چیز مشترکند:متفاوت بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنای زندگی با منطق محکم و با احساسات زیبا می شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفهومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى زیستن در ارامش دو چیز را فراموش کن: خوبیهایى که به دیگران کردى وبدیهایى که دیگران به تو کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکلتر هست اگر توانستی در مورد خود قضاوت درستی بکنی معلوم می شود یک فرزانه تمام عیاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید کسی که از رویاهایش دست کشیده شما را هم از رویاهایتان منصرف کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﺩﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻥ ﻓﺮﻳﺐ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺮﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک رابطه دو نفره وقتی بین ان دو هیچ مشکلی نیست یعنی اینکه یکی از آنها تمام حرف دلش را نمیزند شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمی شود  اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که بعد از شکست میریزم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو همان مقدار وقت داده شده است که به آلبرت انیشتین داده شده بود قدر لحظه ها را بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هیچ کس سخت نیست  فراموش کردن یک بودن سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در میان مردم انواع مختلفی دارد که بیشتر آنها همچون چمنزار است نه شکوفه دارد نه میوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شتابی ست به راه شاید آن نقطه ی نورانی دشت چشم گرگان بیابان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که در نبرد زندگی می خندد  قابل ستایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرر اعتماد از زیان احتیاط بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای چراغهای همسایه ات هم نور آرزو کن بی شک حوالی ات روشنتر خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط دریک چیز مشترکند:متفاوت بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنای زندگی با منطق محکم و با احساسات زیبا می شود