بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس معرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رو اد کن غم رو دلیت کن! از معرفت کپی بگیر دروغ رو هک کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای معرفت ک میاد وسط همه جا میزنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما بی احساس نیستن! بی معرفت و نامرد هم نیستن یه زمانی یه کسایی وارد زندگیمون شدن که یه سری از باورامونو از بین بردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم با خودم منطقی فک کردم به این نتیجه رسیدم که هیچ کس کامل نیست هر کسی تو دنیا بعضی چیزا رو داره بعضی چیزارو نداره مثلا خود من معرفت دارم ولی لنگه ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : هر وقت دلت تنگ شد برو کنار ساحل ، دریا آدم رو آروم میکنه اما بعد فهمیدم معرفت بعضی آدما حتی دریارو هم آروم میکنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم پادشاهم رفیقـآم تاج رو سرم پس بدخواهامون یادشون نره دست به تاج سرم بزنن! به شآهرگشون↯چاقو میزنم دم همه رفقای با معرفت خودم گرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم بهتر است یا ثروت؟ باور کنید هیچکدام! فقط ذره ای معرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه چطوری پنجره؟.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت و باید از ماهی یاد گرفت که از اب دور میشه میمیره نه از زنبور که ازیک گل خسته میشه میره سراغ یکی دیگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست ، معرفت است عشق از آن رو هست که نیست! پیدا نیست و حس می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم معرفت غم را که نگذاشت تنها بمانم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس معرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رو اد کن غم رو دلیت کن! از معرفت کپی بگیر دروغ رو هک کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای معرفت ک میاد وسط همه جا میزنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما بی احساس نیستن! بی معرفت و نامرد هم نیستن یه زمانی یه کسایی وارد زندگیمون شدن که یه سری از باورامونو از بین بردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم با خودم منطقی فک کردم به این نتیجه رسیدم که هیچ کس کامل نیست هر کسی تو دنیا بعضی چیزا رو داره بعضی چیزارو نداره مثلا خود من معرفت دارم ولی لنگه ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : هر وقت دلت تنگ شد برو کنار ساحل ، دریا آدم رو آروم میکنه اما بعد فهمیدم معرفت بعضی آدما حتی دریارو هم آروم میکنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم پادشاهم رفیقـآم تاج رو سرم پس بدخواهامون یادشون نره دست به تاج سرم بزنن! به شآهرگشون↯چاقو میزنم دم همه رفقای با معرفت خودم گرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم بهتر است یا ثروت؟ باور کنید هیچکدام! فقط ذره ای معرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه چطوری پنجره؟.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت و باید از ماهی یاد گرفت که از اب دور میشه میمیره نه از زنبور که ازیک گل خسته میشه میره سراغ یکی دیگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست ، معرفت است عشق از آن رو هست که نیست! پیدا نیست و حس می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم معرفت غم را که نگذاشت تنها بمانم.