بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس معرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم به معرفت شیطان که گاهی برای وسوسه هم که شده سراغی ما میگیرد…! ازدوست چه انتظاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت ترین آدمای زندگیم همونایی بودن که بیشتر ادعای معرفتشون میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال عطرهای گران قیمت……. آدمها باید مثل تو بوی معرفت دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ سبز درخت،  معرفت کردگار و برگ زرد درخت،  معرفت روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق خوب اونیه که : زمین از سنگینی معرفت و مرامش شکایت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز قلبمان به عشق کسانی می تپد که روزی باآنهادرمسیر روزگار، نان وفاداری و نمک معرفت خوردیم پس یاد می کنم ازآن  دوستان تابدانند گر نان و نمک نیست اما ماهنوز “وفا داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام دلت را میشکنند… سکوت میکنی… هیچی نمیگویی… حتی اخم هم نمیکنی… دلت را برمیداری و آروم میری… بعدها صدایت میکنند بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت در گرانیست به هرکس ندهندش پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت در گرانیست به هرکس ندهندش پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری نسبت به یک رابطه، ” معرفت ” می خواد… ولی افسوس! که معنی معرفت شده… پایه بودن برای هر ” غلطی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله تنهام نذار من بی تو نمیتونم چه غروری شکسته شده، به خاطر دوست داشتنت خیلی ساده ازش بگذری و بری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی شهامت یعنی چه؟ اینکه سرد باشی و گرم بخندی! اینکه بی قرار باشی و صبوری کنی! اینکه اشک در چشمانت بگی اشک شوقه اینکه تمام بی معرفتی دنیا رو مشاهده کنی و آخر معرفت باشی پس همیشه با شهامت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق بدهم اما.. چه کنم که از عهده مهریه ی سنگین خاطراتت بر نمی آیم بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ سبز درخت هر ورقش معرفت کردگار برگ زرد درخت هم معرفت روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمیگم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس معرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم به معرفت شیطان که گاهی برای وسوسه هم که شده سراغی ما میگیرد…! ازدوست چه انتظاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت ترین آدمای زندگیم همونایی بودن که بیشتر ادعای معرفتشون میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال عطرهای گران قیمت……. آدمها باید مثل تو بوی معرفت دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ سبز درخت،  معرفت کردگار و برگ زرد درخت،  معرفت روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق خوب اونیه که : زمین از سنگینی معرفت و مرامش شکایت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز قلبمان به عشق کسانی می تپد که روزی باآنهادرمسیر روزگار، نان وفاداری و نمک معرفت خوردیم پس یاد می کنم ازآن  دوستان تابدانند گر نان و نمک نیست اما ماهنوز “وفا داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام دلت را میشکنند… سکوت میکنی… هیچی نمیگویی… حتی اخم هم نمیکنی… دلت را برمیداری و آروم میری… بعدها صدایت میکنند بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت در گرانیست به هرکس ندهندش پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت در گرانیست به هرکس ندهندش پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری نسبت به یک رابطه، ” معرفت ” می خواد… ولی افسوس! که معنی معرفت شده… پایه بودن برای هر ” غلطی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله تنهام نذار من بی تو نمیتونم چه غروری شکسته شده، به خاطر دوست داشتنت خیلی ساده ازش بگذری و بری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی شهامت یعنی چه؟ اینکه سرد باشی و گرم بخندی! اینکه بی قرار باشی و صبوری کنی! اینکه اشک در چشمانت بگی اشک شوقه اینکه تمام بی معرفتی دنیا رو مشاهده کنی و آخر معرفت باشی پس همیشه با شهامت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق بدهم اما.. چه کنم که از عهده مهریه ی سنگین خاطراتت بر نمی آیم بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ سبز درخت هر ورقش معرفت کردگار برگ زرد درخت هم معرفت روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمیگم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستن