بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مرد باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن مرد باس… وقتی تو فروشگاه… خانومش بین سه چهارتا مدل… گیر کرده بگه.. آقا ما همشونو برمیداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس روزی یه بار بیخود و بی جهت عربده بزنه: عیال، میخوامت به مولا… زنه هم بگه پول بده عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همی که گفتی حوصلم سر رفته بگه حاضر شدی خبرم کن موهاتم نریز بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس خودش بازوش رو بیاره جلو بگه: بفرما خانوووم، بیا گاز بگیر تا کبودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس با معرفت باشه قدش بلند باشه و خوشتیپ باشه تحصیل کرده باشه مهم تر از همه, عاشق خانومش باشه میگی نیست؟ خودم یدونشو امروز تو آینه دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس یکم اخمو باشه که هیچ دختر دیگه ای غیر از عشقش نتونه بهش نیگاه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی تماس منزل رو جواب میده بگه “جان دلم” تا زنش انرژی بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس زنشو بزاره روی سرش حلوا حلواش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس آغوشش آنقدر گرم باشه که پناه دلتنگی زنش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس آغوشش آنقدر گرم باشه که پناه دلتنگی زنش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همیشه بعدازاومدن ازسرکارواسه زنش خوردنی که دوست داره بیاره بعد بیادبگه عشق من کجاااااااایی ؟!!!! واست لواشک وگوجه سبزترررش اوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی دلت گرفته و بهش میگی میخوام جیغ بزنم نگه هیسسسس زشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا مرد باس بعضی وقتا خودشو به مریضی بزنه……..تا زنش نازشو بکشه….تر و خشکش کنه…… بعضی وقتا مردا هم به این چیزا احتیاج دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس سرتاپای زنشو طلا بگیره… جوری که از زور سنگینیشون نتونه راه بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همه ی تلاششو بکنه که تو ماشین موقع دنده عوض کردن، دست زنشو ول نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس اگه عیالش هوس خر سواری دولا بشه بهش سواری بده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مرد باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن مرد باس… وقتی تو فروشگاه… خانومش بین سه چهارتا مدل… گیر کرده بگه.. آقا ما همشونو برمیداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس روزی یه بار بیخود و بی جهت عربده بزنه: عیال، میخوامت به مولا… زنه هم بگه پول بده عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همی که گفتی حوصلم سر رفته بگه حاضر شدی خبرم کن موهاتم نریز بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس خودش بازوش رو بیاره جلو بگه: بفرما خانوووم، بیا گاز بگیر تا کبودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس با معرفت باشه قدش بلند باشه و خوشتیپ باشه تحصیل کرده باشه مهم تر از همه, عاشق خانومش باشه میگی نیست؟ خودم یدونشو امروز تو آینه دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس یکم اخمو باشه که هیچ دختر دیگه ای غیر از عشقش نتونه بهش نیگاه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی تماس منزل رو جواب میده بگه “جان دلم” تا زنش انرژی بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس زنشو بزاره روی سرش حلوا حلواش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس آغوشش آنقدر گرم باشه که پناه دلتنگی زنش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس آغوشش آنقدر گرم باشه که پناه دلتنگی زنش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همیشه بعدازاومدن ازسرکارواسه زنش خوردنی که دوست داره بیاره بعد بیادبگه عشق من کجاااااااایی ؟!!!! واست لواشک وگوجه سبزترررش اوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی دلت گرفته و بهش میگی میخوام جیغ بزنم نگه هیسسسس زشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا مرد باس بعضی وقتا خودشو به مریضی بزنه……..تا زنش نازشو بکشه….تر و خشکش کنه…… بعضی وقتا مردا هم به این چیزا احتیاج دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس سرتاپای زنشو طلا بگیره… جوری که از زور سنگینیشون نتونه راه بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همه ی تلاششو بکنه که تو ماشین موقع دنده عوض کردن، دست زنشو ول نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس اگه عیالش هوس خر سواری دولا بشه بهش سواری بده