بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مرد باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همه جا چهره ی یه زن جلو چشاش باشه اونم چهره ی خانوم خونه ش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس بِکشه! سیگار؟! نچ مرد باس همیشه ناز خانومشو بِکشه! اووونقد که معتاد بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس به عیالش گیر بده! اصن مردی که بگه هر جور راحتی یا هر طور مایلی! مرد نیس آخه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس یه سوسک پلاستیکی بخره و یواشکی بندازه جلو خانوش تا خانومش بترسه و بپره بغل آقاش منبع : http://www.amirfb.ir/topics/sms-mard-bas#ixzz3agIJiwcO

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی داره فوتبال نگاه میکنه زنشو بشونه کنار خودش و وقتی که تیم مورد علاقش گل خورد بگیره زنشو تیکه پاره کنه چراشو نمیدونم ولی خیییلی باحاله دکتر هم رفتم و بهم گفته کاملأ سالمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس حرف اول و آخرو خودش بزنه و جذبه داشته باشه و بگه چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد باید یجوری بغلت کنه که صدا ترق تروق استخوناتو بشنفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باید زنشو از ماشینشم بیشتر دوست داشته باشه مرد باید رییس باشه ولی ریاست نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس هر وقت حاج خانمشون گفت سردمه بغلش کنه نه مثه بزغاله نیگاش کنه و بگه منم سردمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی به زنش اخم میکنه زن تو هفتا سوراخ قایم شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس واسه زنش تکیه گاه باشه ک دل زنش قرص باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس تو بچگی عروسک بازی کنه نه ماشین بازی تا تو بزرگی با ماشینش عروسک مردمو ب بازی نگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس با وجودِ همه غرورش مهربون باشه… با وجودِ همه لجبازیاش وفادار باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس بلد باشه موهای خانومشو ببافه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس شکم داشته باشه مرد بدون شکم مثه خونه بدون بالکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن مرده و داد زدناش! زنه و اخلاق زنونش! مرد که نباس ادای خانوما رو دراره! کی گوفته مرد باس به خانومش بیگه: عجیجم قلبونت بلم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مرد باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همه جا چهره ی یه زن جلو چشاش باشه اونم چهره ی خانوم خونه ش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس بِکشه! سیگار؟! نچ مرد باس همیشه ناز خانومشو بِکشه! اووونقد که معتاد بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس به عیالش گیر بده! اصن مردی که بگه هر جور راحتی یا هر طور مایلی! مرد نیس آخه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس یه سوسک پلاستیکی بخره و یواشکی بندازه جلو خانوش تا خانومش بترسه و بپره بغل آقاش منبع : http://www.amirfb.ir/topics/sms-mard-bas#ixzz3agIJiwcO

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی داره فوتبال نگاه میکنه زنشو بشونه کنار خودش و وقتی که تیم مورد علاقش گل خورد بگیره زنشو تیکه پاره کنه چراشو نمیدونم ولی خیییلی باحاله دکتر هم رفتم و بهم گفته کاملأ سالمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس حرف اول و آخرو خودش بزنه و جذبه داشته باشه و بگه چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد باید یجوری بغلت کنه که صدا ترق تروق استخوناتو بشنفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باید زنشو از ماشینشم بیشتر دوست داشته باشه مرد باید رییس باشه ولی ریاست نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس هر وقت حاج خانمشون گفت سردمه بغلش کنه نه مثه بزغاله نیگاش کنه و بگه منم سردمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی به زنش اخم میکنه زن تو هفتا سوراخ قایم شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس واسه زنش تکیه گاه باشه ک دل زنش قرص باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس تو بچگی عروسک بازی کنه نه ماشین بازی تا تو بزرگی با ماشینش عروسک مردمو ب بازی نگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس با وجودِ همه غرورش مهربون باشه… با وجودِ همه لجبازیاش وفادار باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس بلد باشه موهای خانومشو ببافه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس شکم داشته باشه مرد بدون شکم مثه خونه بدون بالکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن مرده و داد زدناش! زنه و اخلاق زنونش! مرد که نباس ادای خانوما رو دراره! کی گوفته مرد باس به خانومش بیگه: عجیجم قلبونت بلم