بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مرد باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همیشه لواشک تو جیبش باشه تا هر وقت خانمش هوس کرد از جیبش در بیاره و جلو چشمای خانمش بخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وسط مسابقه فوتبال داد بزنه : هی عیال این همه گل تو فونبال هست ولی هیچ کدومشون تو نمیشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس کلید خونشو نداشته باشه در بزنه زنش بدو بدو بیاد درو واسش باز کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی از درمیاد تو ی پلاستیک پر از تنقلات دستش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس مرد باشه, واسه زنش گل بخره … مردی فقط واسه هندونه خریدن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد باس شغل دومش خوشحال کردن همسرش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد من باس صبح زود بره نون داغ بگیره بیاد منم سفره صبحونه رو براش بچینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس صبح که از خواب پا میشه عربده بکشه عیال!!! ماچ صبحگاهی من کو؟؟؟؟؟؟؟:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وختی خانومش داره لاک میزنه بگه خانومی بده دسته راستتو من واست بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد باس بعد خوردن ناهار به خانومش با صدای بلند بگه”عیال! دست پختت خیلی از مادرم بیتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همیشه تو جیبش واسه خانومش پاستیل داشته باشه اصن مردی که واسه زنش پاستیل نخره که مرد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس بعده اینکه غذاشو خورد پاشه عیالشو ماچ کنه …. مرد باس غیرتی باشه … مرد باس بغلش بوی آرامش بده نه هوس…. مرد باس زنشو بزاره تاج سرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس . . . . . . ببخشید نقطه هاش جا موند میخواستم بگم مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی خانومش صحبت می کنه با جون و دل به حرفاش گوش کونه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس تو جمع وقتی خانومش اومد به احترامش بلندشه و بگه: بفرما خانوم، بیا پیش خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس هر یه ساعت یه بار داد بزنه بگه: خانووووووووم وقت قهرته، قهر کن می خوام منت بکشم منبع : http://www.amirfb.ir/post/16039/sms-khandedar-mard-bas#ixzz3agIm70GV

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مرد باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همیشه لواشک تو جیبش باشه تا هر وقت خانمش هوس کرد از جیبش در بیاره و جلو چشمای خانمش بخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وسط مسابقه فوتبال داد بزنه : هی عیال این همه گل تو فونبال هست ولی هیچ کدومشون تو نمیشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس کلید خونشو نداشته باشه در بزنه زنش بدو بدو بیاد درو واسش باز کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی از درمیاد تو ی پلاستیک پر از تنقلات دستش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس مرد باشه, واسه زنش گل بخره … مردی فقط واسه هندونه خریدن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد باس شغل دومش خوشحال کردن همسرش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد من باس صبح زود بره نون داغ بگیره بیاد منم سفره صبحونه رو براش بچینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس صبح که از خواب پا میشه عربده بکشه عیال!!! ماچ صبحگاهی من کو؟؟؟؟؟؟؟:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وختی خانومش داره لاک میزنه بگه خانومی بده دسته راستتو من واست بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد باس بعد خوردن ناهار به خانومش با صدای بلند بگه”عیال! دست پختت خیلی از مادرم بیتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس همیشه تو جیبش واسه خانومش پاستیل داشته باشه اصن مردی که واسه زنش پاستیل نخره که مرد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس بعده اینکه غذاشو خورد پاشه عیالشو ماچ کنه …. مرد باس غیرتی باشه … مرد باس بغلش بوی آرامش بده نه هوس…. مرد باس زنشو بزاره تاج سرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس . . . . . . ببخشید نقطه هاش جا موند میخواستم بگم مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی خانومش صحبت می کنه با جون و دل به حرفاش گوش کونه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس تو جمع وقتی خانومش اومد به احترامش بلندشه و بگه: بفرما خانوم، بیا پیش خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس هر یه ساعت یه بار داد بزنه بگه: خانووووووووم وقت قهرته، قهر کن می خوام منت بکشم منبع : http://www.amirfb.ir/post/16039/sms-khandedar-mard-bas#ixzz3agIm70GV