بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز اول کار است نگران نشوید! مانده تا پسرهایمان مانند دخترها مهریه طلب کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابروهای هشتـش دلمو برد ! اما روم نشد ازش بپرسم ابروهاشو کجا برداشته !  آخه پسـره غریبه بــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف از ماشین پیاده شد که درو برای زنش بازکنه زنش گفت فدات شم بعضی از کارات خیلی رمانتیکه طرف گفت زر زیادی نزن بیا پایین در فقط از بیرون وا میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- همه ی مردها بد نیستند. بدتر و بدترین هم دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاصن اگه قراربود هر مردي چندتا زن بگيره خب خدا واسه حضرت آدم چندتا زن مي آفريد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقایون خرید عید شروع شد بد بخت شدین  با این زنای امروزی کی حال داره بره خرید مثال :ن این ارزونه فلانی رفته 800هزار داده مانتو من باید 900 هزاری بخرم و.... کانون مردان ندار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانما مدتیه که اقایون هر چی میدون تا موجبات اسایش مارو فراهم کنن نمیتونن حالا که سال اسب بایدتا می تونن بتازن (پیتیکو پیتیکو پیتیکو.....)خانما پرچما بالا !!!!!! لایک =اتی امپراطوری سوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـن مـرد بـاس وقـتي ميـاد خـونه جـوري داد بـزنـه و بگه سـلام عـزيــزم كـه تموم چربـي هـاي شكـم خانومش به لـرزه دربـياد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتم پسر به دختر تک میزده که دختره بهش زنگ بزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خواهر و برادر سر لوازم آرایش دعواشون شده پسره الان دو روزه رفته تو اتاق در روی خودش بسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا پسرایی که ریشتون نصف و نیمه در اومده . . . . . . . . . . نمیخواد ته ریش بزارین !!! دستتون درد نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره آلومینیوم بزنی دوره دماغش ۱۵تا کانال دیجیتال رو بدون پارازیت میگیره بعد استاتوس داده : به ارواح جدم نیستی در حدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره قیافشو میبینی باید کفاره بدی اونوقت پشت ماشینش نوشته دل نبند رهگذرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اون پسری ک گوشه اتاق نشسته با کامپیوترش بازی میکنه و زیرلب میگه بهتر از بازی کردن با دل دختر مردمه مجموعه داستان های بارو نکردنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــــه اســــم دختـــــرا کلیــــپسه اسم پســـــرام شــــــرته چـــــون فقـــــط ازشـــــون یه شـــرت پیــــداست که یه شلـــــوار بهش آویــــزونه! آره....اینجـــــوریاس عـــزیــزم:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وختی بغلش میکنی دستات از پشتش بهم نرسه! والا این پسرای تو خیابونومیبینی یاد اهنگ زیباو پر مغزاستاد عاسف"کمر باریک من "میفته!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز اول کار است نگران نشوید! مانده تا پسرهایمان مانند دخترها مهریه طلب کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابروهای هشتـش دلمو برد ! اما روم نشد ازش بپرسم ابروهاشو کجا برداشته !  آخه پسـره غریبه بــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف از ماشین پیاده شد که درو برای زنش بازکنه زنش گفت فدات شم بعضی از کارات خیلی رمانتیکه طرف گفت زر زیادی نزن بیا پایین در فقط از بیرون وا میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- همه ی مردها بد نیستند. بدتر و بدترین هم دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاصن اگه قراربود هر مردي چندتا زن بگيره خب خدا واسه حضرت آدم چندتا زن مي آفريد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقایون خرید عید شروع شد بد بخت شدین  با این زنای امروزی کی حال داره بره خرید مثال :ن این ارزونه فلانی رفته 800هزار داده مانتو من باید 900 هزاری بخرم و.... کانون مردان ندار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانما مدتیه که اقایون هر چی میدون تا موجبات اسایش مارو فراهم کنن نمیتونن حالا که سال اسب بایدتا می تونن بتازن (پیتیکو پیتیکو پیتیکو.....)خانما پرچما بالا !!!!!! لایک =اتی امپراطوری سوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـن مـرد بـاس وقـتي ميـاد خـونه جـوري داد بـزنـه و بگه سـلام عـزيــزم كـه تموم چربـي هـاي شكـم خانومش به لـرزه دربـياد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتم پسر به دختر تک میزده که دختره بهش زنگ بزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خواهر و برادر سر لوازم آرایش دعواشون شده پسره الان دو روزه رفته تو اتاق در روی خودش بسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا پسرایی که ریشتون نصف و نیمه در اومده . . . . . . . . . . نمیخواد ته ریش بزارین !!! دستتون درد نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره آلومینیوم بزنی دوره دماغش ۱۵تا کانال دیجیتال رو بدون پارازیت میگیره بعد استاتوس داده : به ارواح جدم نیستی در حدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره قیافشو میبینی باید کفاره بدی اونوقت پشت ماشینش نوشته دل نبند رهگذرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اون پسری ک گوشه اتاق نشسته با کامپیوترش بازی میکنه و زیرلب میگه بهتر از بازی کردن با دل دختر مردمه مجموعه داستان های بارو نکردنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــــه اســــم دختـــــرا کلیــــپسه اسم پســـــرام شــــــرته چـــــون فقـــــط ازشـــــون یه شـــرت پیــــداست که یه شلـــــوار بهش آویــــزونه! آره....اینجـــــوریاس عـــزیــزم:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وختی بغلش میکنی دستات از پشتش بهم نرسه! والا این پسرای تو خیابونومیبینی یاد اهنگ زیباو پر مغزاستاد عاسف"کمر باریک من "میفته!