بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مرداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانی از دل یه مردادی بری دوباره برگردی!!! تو فقط می تونی برای همیشه بمونی یا برای همیشه بری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه مــــــردادی میتونه دست عشقش رو توی دست یکی دیگه ببینه و باز براش آرزوی خوش بختی کنه…… آره … چون دل شیــــر داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یه مردادی میگن نمی تونی بیشتر انگیزه پیدا می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیـــــــاقت میــــــــخواهــــــد بـــــودن در قلــــــب یک مرداد ماهی که تمـــــام دنـــــیایـــــش حـــــــــرف هـــــــای نــــــــزده اش اسـت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رو دوست دارم وفادارم اهل خیانت نیستم مغرورم عاشق عشقم اما اگه نامردی ببینم اگه دلم بشکنه اگه دو رویی و دروغ ببینم نسبت بهت بیتفاوت میشم میشم یه تیکه یخ در مقابلت چون من یه مردادیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نيوتن قبل از مرگش چشماي یه مردادی رو ميديد معني واقعي جاذبه رو ميفهميد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از زل زدن به چشمای یه مرداد ماهی … فاتحه دلتو بخون …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه مرداد ماهیم …… اگه گرفتارم بشی …… دیگه از آزادی بدت میاد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردادی: شاید دلت بگیره ولی دلگیری نکنی شاکی بشی ولی شکایت نکنی گریه بکنی اما نذاری اشکات پیدا بشهخیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیرخیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیریخیلی ها دلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردادی که باشی… هیچگاه آرزو و حسرتی نخواهی داشت… چرا که خودت به تنهایی، نهایت آرزو و حسرت برای دیگرانی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت . . .  یه مـــردادی رو بدون گفتن دلیل، رها نکنید ……  چون اینجوری  حتی نمیتونه راحت بمیره ……….­.!!!  « گرچه که یه مــــردادی رها شدنی نیست و دیر و زود به دست و پاش میفتید که دوباره برگرده »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداد ماهی نیازی به تعریف نداره عزیز من  ^_^ همه می دونن دیگه یکه  ♡ تکه  ♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی خود یك دوست و یار مردادی داشته باشید همانا شما از رستگاران خواهید بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مـرداد ماهیا از اوناشیم که : ↜اگه یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مـردادی غـرورشو به راحتـی به دست نیـاورده کـه هر وقت هرکی دلش خواست خــردش کنه … ! یه مــــــردادی ……. غـرورش اگر بشکـنـــه با تـکـــه هــایــــ شاهـــــرگ زنــــدگـــــیت رو خواهــــد زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت یه مـــردادی رو بدون گفتن دلیل، رها نکنید …… چون اینجوری حتی نمیتونه راحت بمیره……….­.! “گرچه که یه مــــردادی رها شدنی نیست و دیر و زود به دست و پاش میفتید که دوباره برگرده”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مرداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانی از دل یه مردادی بری دوباره برگردی!!! تو فقط می تونی برای همیشه بمونی یا برای همیشه بری!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه مــــــردادی میتونه دست عشقش رو توی دست یکی دیگه ببینه و باز براش آرزوی خوش بختی کنه…… آره … چون دل شیــــر داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یه مردادی میگن نمی تونی بیشتر انگیزه پیدا می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیـــــــاقت میــــــــخواهــــــد بـــــودن در قلــــــب یک مرداد ماهی که تمـــــام دنـــــیایـــــش حـــــــــرف هـــــــای نــــــــزده اش اسـت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رو دوست دارم وفادارم اهل خیانت نیستم مغرورم عاشق عشقم اما اگه نامردی ببینم اگه دلم بشکنه اگه دو رویی و دروغ ببینم نسبت بهت بیتفاوت میشم میشم یه تیکه یخ در مقابلت چون من یه مردادیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نيوتن قبل از مرگش چشماي یه مردادی رو ميديد معني واقعي جاذبه رو ميفهميد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از زل زدن به چشمای یه مرداد ماهی … فاتحه دلتو بخون …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه مرداد ماهیم …… اگه گرفتارم بشی …… دیگه از آزادی بدت میاد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردادی: شاید دلت بگیره ولی دلگیری نکنی شاکی بشی ولی شکایت نکنی گریه بکنی اما نذاری اشکات پیدا بشهخیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیرخیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیریخیلی ها دلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردادی که باشی… هیچگاه آرزو و حسرتی نخواهی داشت… چرا که خودت به تنهایی، نهایت آرزو و حسرت برای دیگرانی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت . . .  یه مـــردادی رو بدون گفتن دلیل، رها نکنید ……  چون اینجوری  حتی نمیتونه راحت بمیره ……….­.!!!  « گرچه که یه مــــردادی رها شدنی نیست و دیر و زود به دست و پاش میفتید که دوباره برگرده »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداد ماهی نیازی به تعریف نداره عزیز من  ^_^ همه می دونن دیگه یکه  ♡ تکه  ♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی خود یك دوست و یار مردادی داشته باشید همانا شما از رستگاران خواهید بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مـرداد ماهیا از اوناشیم که : ↜اگه یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مـردادی غـرورشو به راحتـی به دست نیـاورده کـه هر وقت هرکی دلش خواست خــردش کنه … ! یه مــــــردادی ……. غـرورش اگر بشکـنـــه با تـکـــه هــایــــ شاهـــــرگ زنــــدگـــــیت رو خواهــــد زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت یه مـــردادی رو بدون گفتن دلیل، رها نکنید …… چون اینجوری حتی نمیتونه راحت بمیره……….­.! “گرچه که یه مــــردادی رها شدنی نیست و دیر و زود به دست و پاش میفتید که دوباره برگرده”