بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺗﻠﺨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ! ﺩﻟﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮﺭ ﻣﻴﺰﻧﺪ ! ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺍﺻﻸ ﻧﻤﻚ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ! ﯾﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﺸﺘﺖ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺑﮑﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﻣﺎﻏﺶ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ! ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺷﯿﺎﺕ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩﯼ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش خود خودت! به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز به اعتبار هر اشکی هم شانه نباش آدمی به خودی خود نمی افتد! از همان سمتی می افتد که تکیه کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از روزی که یه دوزاری خودشو تراول فرض کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ هم عالمی دارد وقتی همه هایت هیچ شوند،آنوقت هیچ برایت یک دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوک میکنم چشمانم! را روی آمدنت! اگر نیایی برای همیشه خواب میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی یکی رو رنجوندی ولی . . .خودت بیشتر از اون داری رنج میبری . . .یعنی خیلی دوسش داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای سرنوشت اسکار حق توست سالهاست که مرا فیلم کرده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک زن دل رو میسوزونه اما! اشک مرد کوه رو اب میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست حسی است ؛ که باید بی کلام هم لمس شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بر بلندترین نقطه ی جهان بایستم! و از پشت تمام بلندگوها طوری که همه بشنوند ! سکوت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستی از دست کسی ناراحت شی اول یه نگاه به سر تا پاش بنداز ببین اصلا ارزشش رو داره یا نه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم دوستت دارم و سه نقطه یعنی که این نوشته ! تا همیشه امتداد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ترآژدی دردنآکیه برآ کسآیی که حسش میکنن و کمدی خیلی خنده دآری برآ کسآیی که فکر میکنن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست! آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺗﻠﺨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ! ﺩﻟﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮﺭ ﻣﻴﺰﻧﺪ ! ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺍﺻﻸ ﻧﻤﻚ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ! ﯾﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﺸﺘﺖ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺑﮑﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﻣﺎﻏﺶ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ! ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺷﯿﺎﺕ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩﯼ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش خود خودت! به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز به اعتبار هر اشکی هم شانه نباش آدمی به خودی خود نمی افتد! از همان سمتی می افتد که تکیه کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از روزی که یه دوزاری خودشو تراول فرض کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ هم عالمی دارد وقتی همه هایت هیچ شوند،آنوقت هیچ برایت یک دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوک میکنم چشمانم! را روی آمدنت! اگر نیایی برای همیشه خواب میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی یکی رو رنجوندی ولی . . .خودت بیشتر از اون داری رنج میبری . . .یعنی خیلی دوسش داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای سرنوشت اسکار حق توست سالهاست که مرا فیلم کرده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک زن دل رو میسوزونه اما! اشک مرد کوه رو اب میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست حسی است ؛ که باید بی کلام هم لمس شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بر بلندترین نقطه ی جهان بایستم! و از پشت تمام بلندگوها طوری که همه بشنوند ! سکوت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستی از دست کسی ناراحت شی اول یه نگاه به سر تا پاش بنداز ببین اصلا ارزشش رو داره یا نه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم دوستت دارم و سه نقطه یعنی که این نوشته ! تا همیشه امتداد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ترآژدی دردنآکیه برآ کسآیی که حسش میکنن و کمدی خیلی خنده دآری برآ کسآیی که فکر میکنن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست! آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد.