بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هایت انار را میترکاند نفس هایت سیب را میرساند! آغوشت ابر را می باراند پاییزترینی تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد هیچ فاصل ه ای دور نیست هیچ زمانی زیاد نیست! و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند محکم ترین برهان عشق اعتماد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته فتح کرده ای با چشمهایت هرچه داشته ام را حالا تمام جهان من مستعمره ی توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻩ ﺩﻳﻮﻭﻧﮕﻴﻪ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻳﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺖ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛسی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﺲ اﻣﺎ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩاﺭی ﺯﻧﺪﮔﻴﻪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی اقات لپتو گاز بگیره و تا نگفتی اخ ولت نکنه خوشحالی یعنی عشقت با بازو های مردونش تو بغلش فشارت بده خوشحالی یعنی وقتی با اخم میگه تو مال منی خوشحالی یعنی وقتایی که باهات شوخی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهای تو ، یک مرضِ مسری دارند! هربار نگاه می کنم تب می کند ، وجودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فال قهوه ام نقش سیمای تو پیداست هرچند زیبا رخت از نگاهم جداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غرق نعمت می شوم وقتی نگاه تو! هر روز اتفاق می افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی، چنان به تو فکر می‌کنم، که مغزم، به نبودنت پی نمی‌برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال خدا که لحظه به لحظه با توست و من همیشه درباره ی! تو با او حرف میزنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى تورا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو! در صداى او متفاوت است و تو مى دانى که نامت ! در لبهاى او ایمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت خالی اند جای خالی دست تورا هیچ کس برایم پر نمیکند.راست میگفت شاملو:دست خالی را باید برسر کوبید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای عقربه‌های این ساعت لعنتی خواب تو را پر می‌دهد از چشم‌هام باید قفسی برایت بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد کردن  زیباترین هدیه ایست که نیاز به کادو ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم روزگار همین است زورش را به رخ آدم های خسته میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما داماد سر خونه شدن ننگ بود + + + الان پرتاب سه امتیازی محسوب میشه .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هایت انار را میترکاند نفس هایت سیب را میرساند! آغوشت ابر را می باراند پاییزترینی تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد هیچ فاصل ه ای دور نیست هیچ زمانی زیاد نیست! و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند محکم ترین برهان عشق اعتماد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته فتح کرده ای با چشمهایت هرچه داشته ام را حالا تمام جهان من مستعمره ی توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻩ ﺩﻳﻮﻭﻧﮕﻴﻪ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻳﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺖ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛسی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﺲ اﻣﺎ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩاﺭی ﺯﻧﺪﮔﻴﻪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی اقات لپتو گاز بگیره و تا نگفتی اخ ولت نکنه خوشحالی یعنی عشقت با بازو های مردونش تو بغلش فشارت بده خوشحالی یعنی وقتی با اخم میگه تو مال منی خوشحالی یعنی وقتایی که باهات شوخی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهای تو ، یک مرضِ مسری دارند! هربار نگاه می کنم تب می کند ، وجودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فال قهوه ام نقش سیمای تو پیداست هرچند زیبا رخت از نگاهم جداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غرق نعمت می شوم وقتی نگاه تو! هر روز اتفاق می افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی، چنان به تو فکر می‌کنم، که مغزم، به نبودنت پی نمی‌برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال خدا که لحظه به لحظه با توست و من همیشه درباره ی! تو با او حرف میزنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى تورا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو! در صداى او متفاوت است و تو مى دانى که نامت ! در لبهاى او ایمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت خالی اند جای خالی دست تورا هیچ کس برایم پر نمیکند.راست میگفت شاملو:دست خالی را باید برسر کوبید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای عقربه‌های این ساعت لعنتی خواب تو را پر می‌دهد از چشم‌هام باید قفسی برایت بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد کردن  زیباترین هدیه ایست که نیاز به کادو ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم روزگار همین است زورش را به رخ آدم های خسته میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما داماد سر خونه شدن ننگ بود + + + الان پرتاب سه امتیازی محسوب میشه .