بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه ، هیچ چیز به غیر از یاد خدا شادش نکرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنهام اماخوشحالم وقتی یادم میفته تنهاموندن بهترازتنهاشدنه....خوشحالم چون خدایی که دارم خودش تنهایی همه روپرمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای هر چیزی که اجازه اتفاق افتادنش را میدهد دلیلی دارد.. ممکن است ما هرگز نتوانیم حکمتش را درک کنیم اما باید به اراده و خواست او اعتماد کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بسته هم میشود راه رفت وزمین نخورد...اگر دستت در دست خدا باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای آنچه که هستم دوست داشته باش نه برای آنچه که دوس داری باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی تاریخ انقضا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که چند بار فتح شود ... بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود ! مواظب دلت باش ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشاورزی مشغول پاشیدبذر بود.دختر مغروری به او رسید و با تکبر گفت: .... . . . . بکار .... . . . . بکار هر چه بکاری مامیخوریم .... . . . کشاورز نگاهی به اوانداخت گفت:دارم یونجه میکارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه فامیلمون انگشتش رو کرده بود تو دماغشبش نگاه کردم و گفتم : تو مهد کودک چی بت یاد دادن !؟ میگه: ب تو چه؟ تو دانشگاه بت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــایــد بگیــ مغـرور و بی احســاسـ ... ! . ولیــ بــدون مــن عـادتـ نــدارم بــهـ چیــزای عمــومی حســ خـاصیـ داشـتهـ بـاشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همدیگر دروغ نگویید آدم است , باور می کند دل می بندد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایندفه اگه یه کور و کچل و شلم بیاد شوهر میکنم و میرم و پشت سرمم نیگا نمیکنم!!!! * * * * * * مکالمه یه دختر وقتی که با مامان باباش دعوا میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکســـته ام ولــی اشـــک نمیـــریـزم پنهــان شـــده ام پشـــت لبخــندی که یـک دنیـــــا ((درد)) دارد . . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا گفت این جمله ی دوستت دارم سلام و احوالپرسی نیست که به هرکی میرسی میگی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمون که امیدش دیدن چند تا ستاره ست ، دیدن برق نگاهت واسه من عمر دوباره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش درونی یکی از گران بها ترین هدیه ها در کل هستی است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه ، هیچ چیز به غیر از یاد خدا شادش نکرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنهام اماخوشحالم وقتی یادم میفته تنهاموندن بهترازتنهاشدنه....خوشحالم چون خدایی که دارم خودش تنهایی همه روپرمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای هر چیزی که اجازه اتفاق افتادنش را میدهد دلیلی دارد.. ممکن است ما هرگز نتوانیم حکمتش را درک کنیم اما باید به اراده و خواست او اعتماد کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بسته هم میشود راه رفت وزمین نخورد...اگر دستت در دست خدا باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای آنچه که هستم دوست داشته باش نه برای آنچه که دوس داری باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی تاریخ انقضا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که چند بار فتح شود ... بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود ! مواظب دلت باش ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشاورزی مشغول پاشیدبذر بود.دختر مغروری به او رسید و با تکبر گفت: .... . . . . بکار .... . . . . بکار هر چه بکاری مامیخوریم .... . . . کشاورز نگاهی به اوانداخت گفت:دارم یونجه میکارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه فامیلمون انگشتش رو کرده بود تو دماغشبش نگاه کردم و گفتم : تو مهد کودک چی بت یاد دادن !؟ میگه: ب تو چه؟ تو دانشگاه بت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــایــد بگیــ مغـرور و بی احســاسـ ... ! . ولیــ بــدون مــن عـادتـ نــدارم بــهـ چیــزای عمــومی حســ خـاصیـ داشـتهـ بـاشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همدیگر دروغ نگویید آدم است , باور می کند دل می بندد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایندفه اگه یه کور و کچل و شلم بیاد شوهر میکنم و میرم و پشت سرمم نیگا نمیکنم!!!! * * * * * * مکالمه یه دختر وقتی که با مامان باباش دعوا میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکســـته ام ولــی اشـــک نمیـــریـزم پنهــان شـــده ام پشـــت لبخــندی که یـک دنیـــــا ((درد)) دارد . . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا گفت این جمله ی دوستت دارم سلام و احوالپرسی نیست که به هرکی میرسی میگی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمون که امیدش دیدن چند تا ستاره ست ، دیدن برق نگاهت واسه من عمر دوباره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش درونی یکی از گران بها ترین هدیه ها در کل هستی است.