بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نشونه های یه عطسه ی دلچسب اینه که ندای " زهرمار" از اقصی نقاط خونه به گوش برسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس.دیگه حسی نیس.ﮐﺮﮐﺮﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺍﺳﺖ  ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ  !ﺩﭼﺎﺭ " ﻣﺮﮒ ﻋﺎﻃﻔﯽ " ﺷﺪﻩ ﺍﻡﻣﺘﻘﺎﺿﯽ " ﺑﺎﺷﺪ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ " ﺍﻫﺪﺍ " ﻣﯿﮑﻨﻢ.. ﯾﻪ ﺩﻝِ ﭘﺮ  ﯾﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﻟْﮑـﻝ ﺧﺪﺍﺡﺍﻓِﻆ ﺩَﺭﮐﻞ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکســـته ام ولــی اشـــک نمیـــریـزم پنهــان شـــده ام پشـــت لبخــندی که یـک دنیـــــا ((درد)) دارد . . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر دردم زیاده یکم مرگ تزریق کن!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست تنها باشی همانند خدا، آنوقت تمام بودنت خداییست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمه... نگاه نکن به جرم من ،نگاه کن به کرمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گرفتن گواهینامه ایمان ، مطالعه قرآن ضروری است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خدا .. را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی .. مهربان اند .. !!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند در خانه است این ما هستیم که به گردش میرویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگویید من ترک تحصیل کردم دیگر امتحان نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر ” خدا ” را یافتی هر چه باختی مهم نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو را سپاس هر که به من میرسد بوی قفس میدهد جز تو که پر میدهی تا بپرانی مرا . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه اش طولانیست... اما خدایم میبخشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا تــــــو کــــه بـــاشــــــمـــ تـــــمامـــ دورهــــا ، نــــزدیــــکــــــنـــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار ارزوی بشر درمقابل یک تقدیر الهی محکوم به فناست ارزو دارم خدا بهترین و قشنگ ترین تقدیر ها را برایت رقم بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از کسی که ازخدا نمیترسه... !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نشونه های یه عطسه ی دلچسب اینه که ندای " زهرمار" از اقصی نقاط خونه به گوش برسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس.دیگه حسی نیس.ﮐﺮﮐﺮﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺍﺳﺖ  ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ  !ﺩﭼﺎﺭ " ﻣﺮﮒ ﻋﺎﻃﻔﯽ " ﺷﺪﻩ ﺍﻡﻣﺘﻘﺎﺿﯽ " ﺑﺎﺷﺪ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ " ﺍﻫﺪﺍ " ﻣﯿﮑﻨﻢ.. ﯾﻪ ﺩﻝِ ﭘﺮ  ﯾﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﻟْﮑـﻝ ﺧﺪﺍﺡﺍﻓِﻆ ﺩَﺭﮐﻞ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکســـته ام ولــی اشـــک نمیـــریـزم پنهــان شـــده ام پشـــت لبخــندی که یـک دنیـــــا ((درد)) دارد . . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر دردم زیاده یکم مرگ تزریق کن!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست تنها باشی همانند خدا، آنوقت تمام بودنت خداییست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمه... نگاه نکن به جرم من ،نگاه کن به کرمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گرفتن گواهینامه ایمان ، مطالعه قرآن ضروری است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خدا .. را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی .. مهربان اند .. !!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند در خانه است این ما هستیم که به گردش میرویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگویید من ترک تحصیل کردم دیگر امتحان نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر ” خدا ” را یافتی هر چه باختی مهم نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو را سپاس هر که به من میرسد بوی قفس میدهد جز تو که پر میدهی تا بپرانی مرا . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه اش طولانیست... اما خدایم میبخشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا تــــــو کــــه بـــاشــــــمـــ تـــــمامـــ دورهــــا ، نــــزدیــــکــــــنـــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار ارزوی بشر درمقابل یک تقدیر الهی محکوم به فناست ارزو دارم خدا بهترین و قشنگ ترین تقدیر ها را برایت رقم بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از کسی که ازخدا نمیترسه... !!