بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحال نوشتن این دهان باز و چشم بی‌تحرک را ببخش آن‌ قدر جذابیت داری که حیرت می‌کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مال منی خودم کشفت کرده ام ضربان قلبت بامن بالا میرود من از همه دنیا دست کشیدم که تو باشی همه ی دنیام من به ارتفاع ابدیت دوست‍ت دارم تمام وجود تو مال من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار از سر اندیشه و عشق تو را نگریستم و من هنوز نمیدانم که ابتدا اندیشیدم و سپس عاشق شدم! و یا در پی عشق به فکر فرو رفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان جمع دوستام همیشه حرف تو بوده؛ تو هر زمان که بیایی حلال زاده حسابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت زمان زیادیست که بوسه قبل از خوابم ٬ شده رد اشک های ساکتی بر گونه های سردم ! غرق بوسه می شوم هر شب و شب های دگر هم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام دوستت خواهم داشت طوری که حتی خودت هم از این عشق بویی نبری همین که کنارم باشی کافیست من عاشقی خواهم کرد اصلا! مرا چه به عااشقی؟/ من تنها برایت خواهم مرد تو فقط بخواه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داغونی ازغصه یکی هست که بهت مسیج میده وسلام میده) که با همون سلامش آروم میشی وهمه ی غمهات یادت میره این یکی همون صاحب خونه ی قلب آدمه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من  مسئله ای ساده هستم ، حل می شوم روزی در آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمی رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه رفتی ز دلم حسرت روی تو  نرفت در  این  خانه  به  امید تو  باز است هنوز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها غمگین نشسته با ماه در خلوت ساکت شبانگاه اشکی به رخم دوید ناگاه! روی تو شکفت در سرکشم دیدم که هنـوز عاشقم آه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، بی تو زندم ولی یه زنده به گور .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی صدا نگاهت میکنم مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی شاید اگر بغضم فرو نشیند صدایت کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکد عشق از بند بند انگشتانم وقتی ریتم ناموزون زندگی را! با تو خوش می نوازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دیگر بیادت اشک خواهم ریخت ونه دیگر برایت شعر خواهم خواند و نه دیگر برایت با تسبیح ذکر خواهم گفت :فقط تا خورشید در آسمان می درخشد. به گوش آسمان فریاد خواهم زد دوستت دارم!.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحال نوشتن این دهان باز و چشم بی‌تحرک را ببخش آن‌ قدر جذابیت داری که حیرت می‌کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مال منی خودم کشفت کرده ام ضربان قلبت بامن بالا میرود من از همه دنیا دست کشیدم که تو باشی همه ی دنیام من به ارتفاع ابدیت دوست‍ت دارم تمام وجود تو مال من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار از سر اندیشه و عشق تو را نگریستم و من هنوز نمیدانم که ابتدا اندیشیدم و سپس عاشق شدم! و یا در پی عشق به فکر فرو رفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان جمع دوستام همیشه حرف تو بوده؛ تو هر زمان که بیایی حلال زاده حسابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت زمان زیادیست که بوسه قبل از خوابم ٬ شده رد اشک های ساکتی بر گونه های سردم ! غرق بوسه می شوم هر شب و شب های دگر هم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام دوستت خواهم داشت طوری که حتی خودت هم از این عشق بویی نبری همین که کنارم باشی کافیست من عاشقی خواهم کرد اصلا! مرا چه به عااشقی؟/ من تنها برایت خواهم مرد تو فقط بخواه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داغونی ازغصه یکی هست که بهت مسیج میده وسلام میده) که با همون سلامش آروم میشی وهمه ی غمهات یادت میره این یکی همون صاحب خونه ی قلب آدمه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من  مسئله ای ساده هستم ، حل می شوم روزی در آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمی رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه رفتی ز دلم حسرت روی تو  نرفت در  این  خانه  به  امید تو  باز است هنوز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها غمگین نشسته با ماه در خلوت ساکت شبانگاه اشکی به رخم دوید ناگاه! روی تو شکفت در سرکشم دیدم که هنـوز عاشقم آه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، بی تو زندم ولی یه زنده به گور .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی صدا نگاهت میکنم مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی شاید اگر بغضم فرو نشیند صدایت کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکد عشق از بند بند انگشتانم وقتی ریتم ناموزون زندگی را! با تو خوش می نوازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دیگر بیادت اشک خواهم ریخت ونه دیگر برایت شعر خواهم خواند و نه دیگر برایت با تسبیح ذکر خواهم گفت :فقط تا خورشید در آسمان می درخشد. به گوش آسمان فریاد خواهم زد دوستت دارم!.