بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ک از کوی توبیرون نرود پای خیالم چ برانی چ بخوانی چ به اوجم برسانی چ به خاکم بکشانی دارمت دوست به قدری که خدا میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عشق یعنی دوست داشتن .. اما من میگم عشق یعنی یکی مثل تو داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که می بینمت ، نفسم می گیرد و روزهایی که نیستی دلم اما تو باش ! تحمل اولی آسان تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم به یکدیگر به تمام دوستت دارم هاى ناگفته اى که پشت دیوار غرورمان ماندند و ما آنها را بلعیدیم تا نشان دهیم منطقی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز وقتی کسی در حضور من اسم تو را بلند گفت طوری شدم که انگار گل رزی از پنجره ی باز به اتاق پرت شده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان نزدیک است راستى.. حسرت کربلا خوردن روزه را باطل نمیکند؟!؟ یا ابا عبدالله اینکه میخوانمت از دور ، دلیلش این است دل من نازک و دوری حرم سنگین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر باید بگذرد! تا من در مرور خاطراتم وقتی از کنار تو رد میشوم، تنم نلرزد بغضم نگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراغت را با رفاقت با خدا باید پر کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همیشه در کنار ما هست برای روزهایی که نمی توان به تنهایی قدم برداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رویش یک حادثه نیست زندگی رهگذر تجربه هاست تکه ابری ست به پهنای غروب آسمانی ست به زیبایی مه زندگانی چون گل نسترن است باید از چشمه ی جان آبش داد زندگی مال ماست خوب و بد بودن آن عملی از من و ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبوری برای راحت کردن خیال دیگران خود را خوشحال نشان بدهی ولی چه حیف که درونت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برایت اینگونه دعاکردم ! خدایا بجز خودت به دیگری واگذارش نکن ! تویی پروردگار او پس قرارده بی نیازی درنفسش ! یقین دردلش اخلاص درکردارش ! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش و روزى پر برکت در زندگیشآمین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کسی است که باید به دیدنش برویم خدا کسی که از آن «سخت می‌هراسی» نیست فقط به فکر خودت باش، ای دل عاشق که خودشناسی تو جز خدا شناسی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاجی به تسبیح نیست دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر دوست داشتن می دهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر عاشقانه می نویسم نه عاشقم ، نه معشوق کسی فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بماند در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها فقط تمرین آدم بودن میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به احساساتت بیاموز نفس نکشد هوای دل ها آلوده است اینجا فاصله یک عشق با عشق بعدی یک نخ سیگار است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ک از کوی توبیرون نرود پای خیالم چ برانی چ بخوانی چ به اوجم برسانی چ به خاکم بکشانی دارمت دوست به قدری که خدا میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عشق یعنی دوست داشتن .. اما من میگم عشق یعنی یکی مثل تو داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که می بینمت ، نفسم می گیرد و روزهایی که نیستی دلم اما تو باش ! تحمل اولی آسان تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم به یکدیگر به تمام دوستت دارم هاى ناگفته اى که پشت دیوار غرورمان ماندند و ما آنها را بلعیدیم تا نشان دهیم منطقی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز وقتی کسی در حضور من اسم تو را بلند گفت طوری شدم که انگار گل رزی از پنجره ی باز به اتاق پرت شده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان نزدیک است راستى.. حسرت کربلا خوردن روزه را باطل نمیکند؟!؟ یا ابا عبدالله اینکه میخوانمت از دور ، دلیلش این است دل من نازک و دوری حرم سنگین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر باید بگذرد! تا من در مرور خاطراتم وقتی از کنار تو رد میشوم، تنم نلرزد بغضم نگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراغت را با رفاقت با خدا باید پر کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همیشه در کنار ما هست برای روزهایی که نمی توان به تنهایی قدم برداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رویش یک حادثه نیست زندگی رهگذر تجربه هاست تکه ابری ست به پهنای غروب آسمانی ست به زیبایی مه زندگانی چون گل نسترن است باید از چشمه ی جان آبش داد زندگی مال ماست خوب و بد بودن آن عملی از من و ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبوری برای راحت کردن خیال دیگران خود را خوشحال نشان بدهی ولی چه حیف که درونت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برایت اینگونه دعاکردم ! خدایا بجز خودت به دیگری واگذارش نکن ! تویی پروردگار او پس قرارده بی نیازی درنفسش ! یقین دردلش اخلاص درکردارش ! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش و روزى پر برکت در زندگیشآمین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کسی است که باید به دیدنش برویم خدا کسی که از آن «سخت می‌هراسی» نیست فقط به فکر خودت باش، ای دل عاشق که خودشناسی تو جز خدا شناسی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاجی به تسبیح نیست دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر دوست داشتن می دهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر عاشقانه می نویسم نه عاشقم ، نه معشوق کسی فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بماند در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها فقط تمرین آدم بودن میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به احساساتت بیاموز نفس نکشد هوای دل ها آلوده است اینجا فاصله یک عشق با عشق بعدی یک نخ سیگار است.