بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب دوغ خیار : فست فود ایرانیا در تابستان که از نظر خاصیت با خاویار برابری میکند و اغلب هر سه روز یکبار آنرا تهیه و صرف میکنند و اهل منزل پس از خوردن آن با گفتن جمله (ای خدا ترکیدیم ) از خدا تشکر میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نیست تا بتوانی بخوانیش! صدا نیست تا بلند فریادش کنی! آواز نیست تا همه جا او را سر دهی! او روح تابستان است … روح آتش عشق … و نفسهای خدا در وجودش دمیده شده … با تمام احساس در آغوشش گیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان و تابستان ندارد اگر نباشی چهار ستون بدنم میلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان خود را چگونه می گذرانید ؟؟ به نام خدا + + + در سواحل زیبای لاین جزایر وایبر هتل اینستاگرام و ویلاهای خاص واتس آپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم مخور ، معشوق اگر امروز و فردا میکند شیر دوراندیش با آهو مدارا میکند زهر دوری باعث شیرینی دیدارهاست آب را گرمای تابستان گوارا میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سرمای عاطفه خود را می پیچانم به خاطراتت! با اینکه نیستی ولی هنوزم یادت یک تابستان گرماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت در گرانیست به هرکس ندهندش پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری نسبت به یک رابطه، ” معرفت ” می خواد… ولی افسوس! که معنی معرفت شده… پایه بودن برای هر ” غلطی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله تنهام نذار من بی تو نمیتونم چه غروری شکسته شده، به خاطر دوست داشتنت خیلی ساده ازش بگذری و بری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی شهامت یعنی چه؟ اینکه سرد باشی و گرم بخندی! اینکه بی قرار باشی و صبوری کنی! اینکه اشک در چشمانت بگی اشک شوقه اینکه تمام بی معرفتی دنیا رو مشاهده کنی و آخر معرفت باشی پس همیشه با شهامت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق بدهم اما.. چه کنم که از عهده مهریه ی سنگین خاطراتت بر نمی آیم بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ سبز درخت هر ورقش معرفت کردگار برگ زرد درخت هم معرفت روزگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمیگم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی درک و شعوری که استامینوفن داره، تو تسکین دردای آدم ده تا آدم بی معرفت نمیتونن داشته باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز قلبم به عشق کسانی میتپد که روزی با آنها بر سر سفره روزگار “نان وفاداری” و “نمک معرفت” خوردم، پس یاد میکنم از “دوستانم” تابدانند گر “نان ونمک” نیست.., ما هنوز “وفاداریم”؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب دوغ خیار : فست فود ایرانیا در تابستان که از نظر خاصیت با خاویار برابری میکند و اغلب هر سه روز یکبار آنرا تهیه و صرف میکنند و اهل منزل پس از خوردن آن با گفتن جمله (ای خدا ترکیدیم ) از خدا تشکر میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نیست تا بتوانی بخوانیش! صدا نیست تا بلند فریادش کنی! آواز نیست تا همه جا او را سر دهی! او روح تابستان است … روح آتش عشق … و نفسهای خدا در وجودش دمیده شده … با تمام احساس در آغوشش گیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان و تابستان ندارد اگر نباشی چهار ستون بدنم میلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان خود را چگونه می گذرانید ؟؟ به نام خدا + + + در سواحل زیبای لاین جزایر وایبر هتل اینستاگرام و ویلاهای خاص واتس آپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم مخور ، معشوق اگر امروز و فردا میکند شیر دوراندیش با آهو مدارا میکند زهر دوری باعث شیرینی دیدارهاست آب را گرمای تابستان گوارا میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سرمای عاطفه خود را می پیچانم به خاطراتت! با اینکه نیستی ولی هنوزم یادت یک تابستان گرماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت در گرانیست به هرکس ندهندش پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری نسبت به یک رابطه، ” معرفت ” می خواد… ولی افسوس! که معنی معرفت شده… پایه بودن برای هر ” غلطی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله تنهام نذار من بی تو نمیتونم چه غروری شکسته شده، به خاطر دوست داشتنت خیلی ساده ازش بگذری و بری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی شهامت یعنی چه؟ اینکه سرد باشی و گرم بخندی! اینکه بی قرار باشی و صبوری کنی! اینکه اشک در چشمانت بگی اشک شوقه اینکه تمام بی معرفتی دنیا رو مشاهده کنی و آخر معرفت باشی پس همیشه با شهامت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق بدهم اما.. چه کنم که از عهده مهریه ی سنگین خاطراتت بر نمی آیم بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ سبز درخت هر ورقش معرفت کردگار برگ زرد درخت هم معرفت روزگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمیگم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی درک و شعوری که استامینوفن داره، تو تسکین دردای آدم ده تا آدم بی معرفت نمیتونن داشته باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز قلبم به عشق کسانی میتپد که روزی با آنها بر سر سفره روزگار “نان وفاداری” و “نمک معرفت” خوردم، پس یاد میکنم از “دوستانم” تابدانند گر “نان ونمک” نیست.., ما هنوز “وفاداریم”؟