بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎ یک ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ! ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﻝ ﺑﺴتند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی قدیم ؛ چشم نگذار آنقدر از تو دورم که با شمردن همه اعداد هم پیدایم نمی کنی اﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺸﺴﺘﻦ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال  من خوب است اما عالی می شوم وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی : نه عزیزم ، تو خوب نیستی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم وقتی که میرفتی رد پایت را پاک میکردی بیخیال من دنبال دلت بودم وقتی دلت با من نیست. چه فرقی میکند کجا باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد هم ک باشی وقتی دست زنی را عاشقانه میگیری تازه میفهمی مرد بودن را باید درمیان دستان ظریف زن احساس کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تو مال من است! دلم میخواهد حسادت کنم به خودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار بچه بودم دلم بستنى قیفى میخواست گریه کردم نشستم وسط خیابون! + + + ننم مثل دیوید بکهام سانترم کرد تو جوب .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کسانی که میگید ته دیگ سیب زمینی باید به عنوان غذا اعلام استقلال کنه نظرتون درمورد نون زیر کبآب چیه؟ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم مازاراتی خریدم بیرونش مازاراتی بود ولی توش مثه پرایدبود فکر کنم چون مغزم ازتوی مازاراتی تصویر نداشت پراید پخش میکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدامسو سه ساعت بود میجویدم یهو دیدم یه صدایی داره از تو دهنم میاد، آدامس رو در آوردم یه نگاه گرد به من گفت:« داداش بس نیست؟».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس های فوقلعاده خنده دار جدید و کمیاب مخصوص پیامک و مسیج های زیبا و خنده دار طنز لطیفه جوک یه روز یه چوپان میره خواستگاری .بهش میگن چه کاره ای؟میگه: مهندس دامپیوتر و پشم افزار!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت زیباترین درس ایست که خوانده ام چه معلم خوبیست ، نگاهت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان سه نوعند گر بدانی : زبانی اند و نانی اند و جانی / به نانی نان بده از در به در کن / محبت کن به یاران زبانی / ولیکن یار جانی را نگه دار / به پایش جان بده تا میتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار  تخت  من دیواری است که معنای  سرکوب  شبانه را می داند !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ ترین منظره درعالم پرواز! مرغیست که درکنج قفس بال گشودست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ؟؟؟! ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎ یک ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ! ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﻝ ﺑﺴتند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی قدیم ؛ چشم نگذار آنقدر از تو دورم که با شمردن همه اعداد هم پیدایم نمی کنی اﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺸﺴﺘﻦ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال  من خوب است اما عالی می شوم وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی : نه عزیزم ، تو خوب نیستی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم وقتی که میرفتی رد پایت را پاک میکردی بیخیال من دنبال دلت بودم وقتی دلت با من نیست. چه فرقی میکند کجا باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد هم ک باشی وقتی دست زنی را عاشقانه میگیری تازه میفهمی مرد بودن را باید درمیان دستان ظریف زن احساس کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تو مال من است! دلم میخواهد حسادت کنم به خودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار بچه بودم دلم بستنى قیفى میخواست گریه کردم نشستم وسط خیابون! + + + ننم مثل دیوید بکهام سانترم کرد تو جوب .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کسانی که میگید ته دیگ سیب زمینی باید به عنوان غذا اعلام استقلال کنه نظرتون درمورد نون زیر کبآب چیه؟ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم مازاراتی خریدم بیرونش مازاراتی بود ولی توش مثه پرایدبود فکر کنم چون مغزم ازتوی مازاراتی تصویر نداشت پراید پخش میکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدامسو سه ساعت بود میجویدم یهو دیدم یه صدایی داره از تو دهنم میاد، آدامس رو در آوردم یه نگاه گرد به من گفت:« داداش بس نیست؟».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس های فوقلعاده خنده دار جدید و کمیاب مخصوص پیامک و مسیج های زیبا و خنده دار طنز لطیفه جوک یه روز یه چوپان میره خواستگاری .بهش میگن چه کاره ای؟میگه: مهندس دامپیوتر و پشم افزار!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت زیباترین درس ایست که خوانده ام چه معلم خوبیست ، نگاهت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان سه نوعند گر بدانی : زبانی اند و نانی اند و جانی / به نانی نان بده از در به در کن / محبت کن به یاران زبانی / ولیکن یار جانی را نگه دار / به پایش جان بده تا میتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار  تخت  من دیواری است که معنای  سرکوب  شبانه را می داند !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ ترین منظره درعالم پرواز! مرغیست که درکنج قفس بال گشودست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ؟؟؟! ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ .