بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیارابه آنانی هدیه میکنم که به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست، ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بسوزیم…ما که دادمان به آسمان نرسید شاید”دودمان”برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مرا یاد کن من همانم که اگر ساعتی از من بیخبر بودی آسمان را به زمین میدوختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را نه ظلم میتواند خم کند نه مرگ و نه ترس سرم را فقط برای بوسیدن بای مادرم خم میکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم…؟ من، سکـوت، خاطرات، بغض و اشک همیشه با همیم… بگذار تنهایی از حسودی بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صدای گام هایم در…… کوچه پس کوچه های شهر می پیچد! زمین منتظر…… اشک هایم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گریه می کنم،… سبک می شوم.. ؛ عجب وزنی دارد چند قطره اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاف جدید دخترا + + + نامزدم پمپ بنزین داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت بر خلایق انتهای سادگیست مردی و مردانگی اخرش اوارگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردها هم میتوان آموخت… من آموختم که مردی و مردانگی هیچ ربطی به هم ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گریزانم از این شکل حیات و از این غربت تلخ که به اجبار به پایم بستند می گریزم از عشق و تو ای نازترین خاطره ها همه جا در پی تو می گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا رفتی!!! نمیدانم چرا شاید خطا کردم!!! وتو بی آن که فکر غربت چشمان من باشی نمیدانم کجا…. تا کی….. برای چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست که غربت رفته را یاد کند دل غربت زده را شاد کند من نوشتم این سخن از بهر دوست تا بداند این دلم در فکر اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ ترین منظره درعالم پرواز مرغیست که درکنج قفس بال گشودست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه چطوری پنجره؟.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست ، معرفت است عشق از آن رو هست که نیست! پیدا نیست و حس می شود .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیارابه آنانی هدیه میکنم که به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست، ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بسوزیم…ما که دادمان به آسمان نرسید شاید”دودمان”برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مرا یاد کن من همانم که اگر ساعتی از من بیخبر بودی آسمان را به زمین میدوختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را نه ظلم میتواند خم کند نه مرگ و نه ترس سرم را فقط برای بوسیدن بای مادرم خم میکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم…؟ من، سکـوت، خاطرات، بغض و اشک همیشه با همیم… بگذار تنهایی از حسودی بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صدای گام هایم در…… کوچه پس کوچه های شهر می پیچد! زمین منتظر…… اشک هایم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گریه می کنم،… سبک می شوم.. ؛ عجب وزنی دارد چند قطره اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاف جدید دخترا + + + نامزدم پمپ بنزین داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت بر خلایق انتهای سادگیست مردی و مردانگی اخرش اوارگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردها هم میتوان آموخت… من آموختم که مردی و مردانگی هیچ ربطی به هم ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گریزانم از این شکل حیات و از این غربت تلخ که به اجبار به پایم بستند می گریزم از عشق و تو ای نازترین خاطره ها همه جا در پی تو می گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا رفتی!!! نمیدانم چرا شاید خطا کردم!!! وتو بی آن که فکر غربت چشمان من باشی نمیدانم کجا…. تا کی….. برای چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست که غربت رفته را یاد کند دل غربت زده را شاد کند من نوشتم این سخن از بهر دوست تا بداند این دلم در فکر اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ ترین منظره درعالم پرواز مرغیست که درکنج قفس بال گشودست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه چطوری پنجره؟.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست ، معرفت است عشق از آن رو هست که نیست! پیدا نیست و حس می شود .