بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوس یک غریبه میگیم: عشق به دلواپسی های مادر میگیم گیر دادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر شب از خواب هایم صدای گریه می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آورده ام شناسنامه ام را به صفحه آخرش یکی دو برگی اضافه کنید در این روزهایی که این همه می میرم احتیاط ، شرط واجب عقل است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا گفتن نداره ولی وقتی بچه بودم هر وقت میگفتن واسه شفای مریضا دعا کنید اول واسه شفای قلب مریض میزوگی تو فوتبالیستا دعا میکردم ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام بقالی های شهر ، بی زارم + + + چون به تک تکشون بدهکارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره اومده میگه جدیدا یه طورایی شدی… + + + + میگم چطوری؟ میگه خوبم مرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۶۵۷۴ خودکشی ناموفق + + ++ + عاغا مزاحم نشید دارم آمار خاطرخواهامو می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حرمی مقدس تر ازقلب، سراغ ندارم… قلبتان همیشه تپنده با عشق و پر از حضورخداوند…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل هایش را حراج گذاشت … نخریدند! خودش را به حراج گذاشت … برای خریدنش، صف بستند …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چند روز پیش دلی را شکسته ام من را به رسمیت بشناسید سنگ ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دلبسته ام کردى که با چشم خودم دیدم خودم میرفتم اما سایه ام با من نمى آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیباترین بوسه هاى عاشقانه هدیه اى براى تو  دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۳حرف عشق رو تجربه کردیم حالا نوبت اینه. ک ۳حرف مرگ رو تجربه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی چه خبر؟ باز همان حرف همیشه وقتی خبری از تو نباشد، خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان همچو صفحه دل من ، روشن از جلوه مهتاب است ، امشب از خواب خوش گریزانم ، که خیال تو خوشتر از خواب است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوس یک غریبه میگیم: عشق به دلواپسی های مادر میگیم گیر دادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر شب از خواب هایم صدای گریه می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آورده ام شناسنامه ام را به صفحه آخرش یکی دو برگی اضافه کنید در این روزهایی که این همه می میرم احتیاط ، شرط واجب عقل است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا گفتن نداره ولی وقتی بچه بودم هر وقت میگفتن واسه شفای مریضا دعا کنید اول واسه شفای قلب مریض میزوگی تو فوتبالیستا دعا میکردم ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام بقالی های شهر ، بی زارم + + + چون به تک تکشون بدهکارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره اومده میگه جدیدا یه طورایی شدی… + + + + میگم چطوری؟ میگه خوبم مرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۶۵۷۴ خودکشی ناموفق + + ++ + عاغا مزاحم نشید دارم آمار خاطرخواهامو می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حرمی مقدس تر ازقلب، سراغ ندارم… قلبتان همیشه تپنده با عشق و پر از حضورخداوند…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل هایش را حراج گذاشت … نخریدند! خودش را به حراج گذاشت … برای خریدنش، صف بستند …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چند روز پیش دلی را شکسته ام من را به رسمیت بشناسید سنگ ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دلبسته ام کردى که با چشم خودم دیدم خودم میرفتم اما سایه ام با من نمى آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیباترین بوسه هاى عاشقانه هدیه اى براى تو  دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۳حرف عشق رو تجربه کردیم حالا نوبت اینه. ک ۳حرف مرگ رو تجربه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی چه خبر؟ باز همان حرف همیشه وقتی خبری از تو نباشد، خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان همچو صفحه دل من ، روشن از جلوه مهتاب است ، امشب از خواب خوش گریزانم ، که خیال تو خوشتر از خواب است