بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیام اینه: ناهاری ک میخورم باقی مانده شام دیشب نباشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شرکت رانی خواهشمندیم یه در زیر قوطی رانی بزاره واسه اون تیکه آخر باور کنید جوونیمونو پاش گذاشتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی مال خارجیاست ما یه نون و ماستم بخوریم سرطان میگیریم میمیریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انواع زن از دید اداره برق: زن خوب: چراغ خونه زن چاق: لامپ حبابی زن لاغر: لامپ مهتابی زن زشت: چراغ خواب! زن خوشگل: لوستر زن غرغرو: مهتابی استارت خراب زن بیوه: لامپ سوخته دختر: برق دزدی!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار بچه بودم دلم بستنى قیفى میخواست گریه کردم نشستم وسط خیابون! + + + ننم مثل دیوید بکهام سانترم کرد تو جوب .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کسانی که میگید ته دیگ سیب زمینی باید به عنوان غذا اعلام استقلال کنه نظرتون درمورد نون زیر کبآب چیه؟ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم مازاراتی خریدم بیرونش مازاراتی بود ولی توش مثه پرایدبود فکر کنم چون مغزم ازتوی مازاراتی تصویر نداشت پراید پخش میکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه چوپان میره خواستگاری .بهش میگن چه کاره ای؟میگه: مهندس دامپیوتر و پشم افزار!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان سه نوعند گر بدانی : زبانی اند و نانی اند و جانی / به نانی نان بده از در به در کن / محبت کن به یاران زبانی / ولیکن یار جانی را نگه دار / به پایش جان بده تا میتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﻠﻢ ﺭﯾﺎﺿﯽ :ﭼﺮﺍ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻧﺨﻮﻧﺪﯾﻦ؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ : ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ : ﭼﺮﺍ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺨﻮﻧﺪﯾﻦ؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ : ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ !! ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی… دم تو ، بازدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین بگویید برعکس بچرخد !! میخواهم برگردم به روزهایی که عاشقم بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دفترمحبت را ورق زدی وهرگاه زیرپایت خش خش برگها راحس کردی، هرگاه درمیان ستارگان آسمان، تک ستاره خاموش دیدی، برای یک بار هم که شده گوشه ای ازذهن خود،نه به زبان، بلکه ازته قلب بگو:”به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام دنیا را قدم بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستانت در خواب و بیداری گرم است وقتی بوی تنت در خواب و بیداری مستم میکند تو بگو من از کجا بدانم کِی خوابم و کی بیدار …؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست حتی ساعتی که از کار افتاده ، در روز دوبار ساعت را درست نشان میدهد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیام اینه: ناهاری ک میخورم باقی مانده شام دیشب نباشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شرکت رانی خواهشمندیم یه در زیر قوطی رانی بزاره واسه اون تیکه آخر باور کنید جوونیمونو پاش گذاشتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی مال خارجیاست ما یه نون و ماستم بخوریم سرطان میگیریم میمیریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انواع زن از دید اداره برق: زن خوب: چراغ خونه زن چاق: لامپ حبابی زن لاغر: لامپ مهتابی زن زشت: چراغ خواب! زن خوشگل: لوستر زن غرغرو: مهتابی استارت خراب زن بیوه: لامپ سوخته دختر: برق دزدی!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار بچه بودم دلم بستنى قیفى میخواست گریه کردم نشستم وسط خیابون! + + + ننم مثل دیوید بکهام سانترم کرد تو جوب .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کسانی که میگید ته دیگ سیب زمینی باید به عنوان غذا اعلام استقلال کنه نظرتون درمورد نون زیر کبآب چیه؟ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم مازاراتی خریدم بیرونش مازاراتی بود ولی توش مثه پرایدبود فکر کنم چون مغزم ازتوی مازاراتی تصویر نداشت پراید پخش میکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه چوپان میره خواستگاری .بهش میگن چه کاره ای؟میگه: مهندس دامپیوتر و پشم افزار!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان سه نوعند گر بدانی : زبانی اند و نانی اند و جانی / به نانی نان بده از در به در کن / محبت کن به یاران زبانی / ولیکن یار جانی را نگه دار / به پایش جان بده تا میتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﻠﻢ ﺭﯾﺎﺿﯽ :ﭼﺮﺍ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻧﺨﻮﻧﺪﯾﻦ؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ : ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ : ﭼﺮﺍ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺨﻮﻧﺪﯾﻦ؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ : ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ !! ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی… دم تو ، بازدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین بگویید برعکس بچرخد !! میخواهم برگردم به روزهایی که عاشقم بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دفترمحبت را ورق زدی وهرگاه زیرپایت خش خش برگها راحس کردی، هرگاه درمیان ستارگان آسمان، تک ستاره خاموش دیدی، برای یک بار هم که شده گوشه ای ازذهن خود،نه به زبان، بلکه ازته قلب بگو:”به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام دنیا را قدم بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستانت در خواب و بیداری گرم است وقتی بوی تنت در خواب و بیداری مستم میکند تو بگو من از کجا بدانم کِی خوابم و کی بیدار …؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست حتی ساعتی که از کار افتاده ، در روز دوبار ساعت را درست نشان میدهد!