بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه یارو به عشقش: من دیگه نمیتونم بدون تو ادامه بدم، تو اگه میتونی خودت ادامه بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشت را تیز نکن دلی که شکست صدا ندارد درد دارد درد اگر می خواهی صدای دل شکسته اش را بشنوی چشمانت را باز کن آنهایی که از چشمش می ریزد صدای شکسته شدن دلش است می شنوی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترین آدم ها اونایی هستن که این جمله رو میشنوند :عیب نداره با هم درستش میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا ساکن شوی در نقشه مانند شمال جمعیت آنجا دچار تراکم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشی و تپنده بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده این مفهوم را که در رگ هایت جاری کنی دیگر تنها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما بی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسم بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر گفت: بشمار پسرک چشمانش را بست و شروع کرد به شمردن: یکدو سه چهار.. دخترک رفت پنهان شود آن طرفتر پسردیگری را دید که گرگم به هوا بازی میکند بره شد و با گرگ رفت پسرک قصه هنوز می شمارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی محسوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این عکس نمی تواند دیوار باشد من پشت این عکس با تو قدم زده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا برویم کمی قدم بزنیم نگران نباش دوباره باز می گردانمت به قاب عکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماهی خسته از آبم تن می دهم به تو؛ تور عروسی غمگین تن می دهم به علامت سوال بزرگی که در دهانم گیر کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیتون دوتا خاصیت داره . . . . . ۱٫سبزه مث وجودت ۲٫تلخه مث دوریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺗﻤﺎﻡِ ﺣﺠﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﻫﺎﯼِ ﺑﯽ ﺩﺭ ﻭ ﭘﯿﮑﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد تمام دنیا را غافلگیر کن من حتی با خدا هم شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن اسان نیست اسم (احساست) را بگذارند تجربه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻌﻤﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﻧﺎﺯﻝ ﻣﯿﮑﻨﺪ “ﺑﻪ ﺯﻻﻟﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ”ﻣﺜﻞ ﺗﻮ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه یارو به عشقش: من دیگه نمیتونم بدون تو ادامه بدم، تو اگه میتونی خودت ادامه بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشت را تیز نکن دلی که شکست صدا ندارد درد دارد درد اگر می خواهی صدای دل شکسته اش را بشنوی چشمانت را باز کن آنهایی که از چشمش می ریزد صدای شکسته شدن دلش است می شنوی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترین آدم ها اونایی هستن که این جمله رو میشنوند :عیب نداره با هم درستش میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا ساکن شوی در نقشه مانند شمال جمعیت آنجا دچار تراکم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشی و تپنده بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده این مفهوم را که در رگ هایت جاری کنی دیگر تنها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما بی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسم بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر گفت: بشمار پسرک چشمانش را بست و شروع کرد به شمردن: یکدو سه چهار.. دخترک رفت پنهان شود آن طرفتر پسردیگری را دید که گرگم به هوا بازی میکند بره شد و با گرگ رفت پسرک قصه هنوز می شمارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی محسوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این عکس نمی تواند دیوار باشد من پشت این عکس با تو قدم زده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا برویم کمی قدم بزنیم نگران نباش دوباره باز می گردانمت به قاب عکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماهی خسته از آبم تن می دهم به تو؛ تور عروسی غمگین تن می دهم به علامت سوال بزرگی که در دهانم گیر کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیتون دوتا خاصیت داره . . . . . ۱٫سبزه مث وجودت ۲٫تلخه مث دوریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺗﻤﺎﻡِ ﺣﺠﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﻫﺎﯼِ ﺑﯽ ﺩﺭ ﻭ ﭘﯿﮑﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد تمام دنیا را غافلگیر کن من حتی با خدا هم شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن اسان نیست اسم (احساست) را بگذارند تجربه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻌﻤﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﻧﺎﺯﻝ ﻣﯿﮑﻨﺪ “ﺑﻪ ﺯﻻﻟﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ”ﻣﺜﻞ ﺗﻮ