بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس + + + + با علم کاری ندارن به دنبال ثریا میرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد فقط باید نگاه کنی منتظر بمونی باید دعا کنی نصیب کسی دیگه نشه مال یکی دیگه نشه… ته دیگ ماکارونی رو میگم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون داشتم ماشینمو پارک میکردم ،دختره میگه دنده عقب بیا جلو هر چی زور زدم نفهمیدم باید چکار کنم . + + + پیاده شدم فرار کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره بهم پیام داده: توراه که میای یه کیلو گوشت و دو کیلو سیب زمینی بگیر. پیام دادم شما؟ پیام داده الکی مثلا من زنتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت از گوشه و کنار کشتی حضرت نوح شروع شد وگرنه ما شترمرغ و خرمگس نداشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهارو نه تو سفر نه تویرابطه بلکه توی ایستگاه های صلواتی بشناسید… آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯿﻪ  ﻻﻣﺼﺐ ﻧﺰﺩﯾﮑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺩﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻨﺸﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا من فوتبال رو با گزارش مزدک و فردوسی پور برا این میبینم که بفهمم خواهر مادر فوتبالیستا چی کارن باباشون چند بار ازدواج کرده الان چیکارست غذا چی دوست دارن فردا کجا قرار دارن والا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فینالی که فردوسی پور گزارشش نکنه: مثل ماکارونی بی نوشابس لامصب میخوریا ولی اصلا فاز نمیده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم جدید شهادت را با ما تجربه کنید شرکت هواپیمایی ایرانی….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫــــﺎﺗﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮏ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯿـــﮑﻨﻪ : ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ؟ ﭼﯽ ﻧﭙﻮﺷﻢ؟ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻡ؟  ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ؟  ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ؟  ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﯽ؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باباهامون جلوی باباهاشون پاشونو دراز نکـــردن!! ما پاهامونو دراز کردیم اما به احترامشون جلوشون سیگار نکشیدیم!! بچه هامون اگه تو جمع نزنن زیر گوشمون شانس آوردیـم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﯼ ﻟﻄﻔﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﮑﻦ ﺩه ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ به ﻣﻦ یه ﺧﺒﺮی ﺑﺪﻩ!! ﻣﻦ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﻨﻢ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻭﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻥ هیچ٬ ﺗﺎﺯﻩ آتیشمم ﻣﯿﺰﻧﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پاکت شیر گرفتم تاریخ تولیدش مال فرداست!! به نظرت بخورم یا بزارم تولید شه بعد بخورم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻭﺳﻂ ﮔﺮﻣﺎ ﯾﻬﻮ ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻮﻧﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸﻪ معنیش ﺍﯾﻨﻪ که ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺎﯾﻪ بابات  ﺑﺎﻻﺳﺮﺗﻪ ﺑﺮﻭ ﺧﺪﺍﺭﻭﺷﮑﺮ ﮐﻦ برو پی گارت …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس + + + + با علم کاری ندارن به دنبال ثریا میرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد فقط باید نگاه کنی منتظر بمونی باید دعا کنی نصیب کسی دیگه نشه مال یکی دیگه نشه… ته دیگ ماکارونی رو میگم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون داشتم ماشینمو پارک میکردم ،دختره میگه دنده عقب بیا جلو هر چی زور زدم نفهمیدم باید چکار کنم . + + + پیاده شدم فرار کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره بهم پیام داده: توراه که میای یه کیلو گوشت و دو کیلو سیب زمینی بگیر. پیام دادم شما؟ پیام داده الکی مثلا من زنتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت از گوشه و کنار کشتی حضرت نوح شروع شد وگرنه ما شترمرغ و خرمگس نداشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهارو نه تو سفر نه تویرابطه بلکه توی ایستگاه های صلواتی بشناسید… آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯿﻪ  ﻻﻣﺼﺐ ﻧﺰﺩﯾﮑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺩﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻨﺸﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا من فوتبال رو با گزارش مزدک و فردوسی پور برا این میبینم که بفهمم خواهر مادر فوتبالیستا چی کارن باباشون چند بار ازدواج کرده الان چیکارست غذا چی دوست دارن فردا کجا قرار دارن والا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فینالی که فردوسی پور گزارشش نکنه: مثل ماکارونی بی نوشابس لامصب میخوریا ولی اصلا فاز نمیده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم جدید شهادت را با ما تجربه کنید شرکت هواپیمایی ایرانی….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫــــﺎﺗﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮏ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯿـــﮑﻨﻪ : ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ؟ ﭼﯽ ﻧﭙﻮﺷﻢ؟ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻡ؟  ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ؟  ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ؟  ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﯽ؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باباهامون جلوی باباهاشون پاشونو دراز نکـــردن!! ما پاهامونو دراز کردیم اما به احترامشون جلوشون سیگار نکشیدیم!! بچه هامون اگه تو جمع نزنن زیر گوشمون شانس آوردیـم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﯼ ﻟﻄﻔﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﮑﻦ ﺩه ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ به ﻣﻦ یه ﺧﺒﺮی ﺑﺪﻩ!! ﻣﻦ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﻨﻢ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻭﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻥ هیچ٬ ﺗﺎﺯﻩ آتیشمم ﻣﯿﺰﻧﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پاکت شیر گرفتم تاریخ تولیدش مال فرداست!! به نظرت بخورم یا بزارم تولید شه بعد بخورم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻭﺳﻂ ﮔﺮﻣﺎ ﯾﻬﻮ ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻮﻧﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸﻪ معنیش ﺍﯾﻨﻪ که ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺎﯾﻪ بابات  ﺑﺎﻻﺳﺮﺗﻪ ﺑﺮﻭ ﺧﺪﺍﺭﻭﺷﮑﺮ ﮐﻦ برو پی گارت …