بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ . . . . . ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ ﺷﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﺎﺭﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من گمشدم. + + + + + + هر کی پیدام کرد مال خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺖ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ، ﻣﯿﮕﻪ + + + + ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺰﺍﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ.ﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز نفر آخر صف نونوایی بودم، یکی اومد پشت سرم ازم پرسید شما نفر آخری؟ گفتم :نه خودت نفر آخری!! نه خداییش استعدادو حال کردین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ﻣﯿﺮﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻬﺶ ﻛﺮﻓﺲ ﻣﯿﺪﻥ ﺷﺎﻡ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺶ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺳﺒﺰﻯ ﻣﯿﺪﻥ !! ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﺎﻫﺎﺭ ﭼﯿﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻜﻨﯿﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﻣﯿﭽﺮﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو زندگیتون تغیییر ایجاد کنید!!! + + + + مثلا من الان رو تلویزیون نشستم دارم مبل نگاه میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی اینقدی که ما برای لایک گرفتن تلاش میکنیم موش ها هنگام فرار از تله نمیکنن لایکم ندادیا عی شیطون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی دلمه چقد خوشمزه تر از کوفته ست؟؟ خوشمزه گی دلمه از پوشش اوست! + + + + خواهرم دلمه باش نه کوفته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن خدا همیشه ازبهتریناش یه دونه خلق میکنه  + + + + خدایا حکمتت رو شکر تازه فهمیدم چرا اینقدر من تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسر موتورسواری که کلاه کاسکتش رو داد  عشقش سرش کنه تا . + + + + اگه عشقای دیگش دیدن بگه مامانم بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﭙﺮﻩ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ !!!!!! ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک کبریت فروش رو که یادتونه؟ + + + + با پسر سیگار فروش ازدواج کرد الانم بچشون ساقی بنگ شده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی موجود عجیبیست! یادش میماند که چیزی یادش رفته است…. اما یادش نمی ماند که چه چیزی یادش رفته است!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب ضربه ی روحی عجیبی خوردم ؛ وسط خواب بالِشتمو اونوری کردم دیدم اونورشم گرمه ! خدا قسمت نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره امده مغازه ام… بهم  گفت یه سس مایونز بدید، گفتم ;بهروز خوبه؟؟؟؟؟ میگه: تو از کجام یدونی؟… ترو خدا به بابام. نگو…..منومیکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” آخرش هیچ گ  نمیشی ” چیست؟ نوید آینده ای مبهم از سوی والدین به فرزندان !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ . . . . . ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ ﺷﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﺎﺭﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من گمشدم. + + + + + + هر کی پیدام کرد مال خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺖ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ، ﻣﯿﮕﻪ + + + + ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺰﺍﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ.ﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز نفر آخر صف نونوایی بودم، یکی اومد پشت سرم ازم پرسید شما نفر آخری؟ گفتم :نه خودت نفر آخری!! نه خداییش استعدادو حال کردین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ﻣﯿﺮﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻬﺶ ﻛﺮﻓﺲ ﻣﯿﺪﻥ ﺷﺎﻡ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺶ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺳﺒﺰﻯ ﻣﯿﺪﻥ !! ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﺎﻫﺎﺭ ﭼﯿﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻜﻨﯿﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﻣﯿﭽﺮﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو زندگیتون تغیییر ایجاد کنید!!! + + + + مثلا من الان رو تلویزیون نشستم دارم مبل نگاه میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی اینقدی که ما برای لایک گرفتن تلاش میکنیم موش ها هنگام فرار از تله نمیکنن لایکم ندادیا عی شیطون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی دلمه چقد خوشمزه تر از کوفته ست؟؟ خوشمزه گی دلمه از پوشش اوست! + + + + خواهرم دلمه باش نه کوفته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن خدا همیشه ازبهتریناش یه دونه خلق میکنه  + + + + خدایا حکمتت رو شکر تازه فهمیدم چرا اینقدر من تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسر موتورسواری که کلاه کاسکتش رو داد  عشقش سرش کنه تا . + + + + اگه عشقای دیگش دیدن بگه مامانم بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻻﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﭙﺮﻩ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ !!!!!! ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک کبریت فروش رو که یادتونه؟ + + + + با پسر سیگار فروش ازدواج کرد الانم بچشون ساقی بنگ شده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی موجود عجیبیست! یادش میماند که چیزی یادش رفته است…. اما یادش نمی ماند که چه چیزی یادش رفته است!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب ضربه ی روحی عجیبی خوردم ؛ وسط خواب بالِشتمو اونوری کردم دیدم اونورشم گرمه ! خدا قسمت نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره امده مغازه ام… بهم  گفت یه سس مایونز بدید، گفتم ;بهروز خوبه؟؟؟؟؟ میگه: تو از کجام یدونی؟… ترو خدا به بابام. نگو…..منومیکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” آخرش هیچ گ  نمیشی ” چیست؟ نوید آینده ای مبهم از سوی والدین به فرزندان !