بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﺍ! ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام گوشه های جهان را هم بگردم جیگر گوشه ام تویی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم نشدی مثل ذلیخا سمج آنقدر رسوا بازی در بی آور تا خدا خودش پا در میانی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر آن س‍‍‍‍بهری که تالحظه خاموشی گفت: باورت گربشود گر نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این برکه هم مثل من عاشق است وگرنه هر شب؛ عکس ماهش را، در آغوش نمى گرفت !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم کسی بوی تنت رابگیرد نغمه دلت رابشنود وتو خو بگیری به ماندنش! چه احساس خط خطی و مبهمی ست این عاشقانه های حسودی من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید فقط تو را بویید کنار پنجره نشست و برای شمعدانی! از عطر تنت حرف زد شعر گفت نقاشی کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولیا شلخته دومیا پاتخته سومیا رئیسن چهارمیا پلیسن پنجمیا روفوزه یه وری میرن تو کوزه! یادش بخیر یه پا اسکل بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوان برگشت و آغاز خوبی داشت اما میتوان شروع کرد و پایان خوبی داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزوهام اینه که آینه خونمون با موبایلم به توافق برسن که من دقیقا چه شکلی ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک بغل واژه ی سرد جدایی میخواهد این روزهای تابستانی آفتاب نبودنت آزارم میدهد یا بیاو بهارم باش یا برای همیشه برو تا پاییز شوم نگذار بین بهار و پاییزبسوزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای من تا من و در این هیاهوی غریب! من ، این من را نمیابم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک را تکه نانی زنده نگه میداشت عاشق را! تکه دلی اما دریغ کردند رهگذران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺖ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ، ﻣﯿﮕﻪ + + + + ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺰﺍﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ.ﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم به دوستم آدرس می دادم:! … سی و پنج متری شاهد ، سیصد متر بعد از اولین میدان ، روبه‌روی بانک ملی… یه دفعه اس ام اس اومده:۹۵۵ ریال برداشت از حساب به دلیل استفاده از عنوان “بانک ملی” در آدرس!.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﺍ! ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام گوشه های جهان را هم بگردم جیگر گوشه ام تویی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم نشدی مثل ذلیخا سمج آنقدر رسوا بازی در بی آور تا خدا خودش پا در میانی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر آن س‍‍‍‍بهری که تالحظه خاموشی گفت: باورت گربشود گر نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این برکه هم مثل من عاشق است وگرنه هر شب؛ عکس ماهش را، در آغوش نمى گرفت !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم کسی بوی تنت رابگیرد نغمه دلت رابشنود وتو خو بگیری به ماندنش! چه احساس خط خطی و مبهمی ست این عاشقانه های حسودی من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید فقط تو را بویید کنار پنجره نشست و برای شمعدانی! از عطر تنت حرف زد شعر گفت نقاشی کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولیا شلخته دومیا پاتخته سومیا رئیسن چهارمیا پلیسن پنجمیا روفوزه یه وری میرن تو کوزه! یادش بخیر یه پا اسکل بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوان برگشت و آغاز خوبی داشت اما میتوان شروع کرد و پایان خوبی داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزوهام اینه که آینه خونمون با موبایلم به توافق برسن که من دقیقا چه شکلی ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک بغل واژه ی سرد جدایی میخواهد این روزهای تابستانی آفتاب نبودنت آزارم میدهد یا بیاو بهارم باش یا برای همیشه برو تا پاییز شوم نگذار بین بهار و پاییزبسوزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای من تا من و در این هیاهوی غریب! من ، این من را نمیابم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک را تکه نانی زنده نگه میداشت عاشق را! تکه دلی اما دریغ کردند رهگذران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺖ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ، ﻣﯿﮕﻪ + + + + ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺰﺍﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ.ﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم به دوستم آدرس می دادم:! … سی و پنج متری شاهد ، سیصد متر بعد از اولین میدان ، روبه‌روی بانک ملی… یه دفعه اس ام اس اومده:۹۵۵ ریال برداشت از حساب به دلیل استفاده از عنوان “بانک ملی” در آدرس!.