بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای بند انگشتانت آنوقت که با عشق چشمانم را پاک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی چه خبر؟ باز همان حرف همیشه وقتی خبری از تو نباشد، خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوانم فرمول موفقیت را برایتان بیان کنم اما فرمول شکست اینست که بکوشید همه را راضی نگهدارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چرا هر وقت من کلید موفقیت رو پیدا میکنم، یه نفر قفل رو عوض میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسوولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می‌شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب نکنیم که چرا خداوند سریعا آرزوهای ما را برآورده نمیکند! بلکه خداوند را شکر کنیم، که بخاطر خطاهایمان، سریعا ما را مجازات نمیکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوش می خواهد…. + + + یا شایدم آبگوشت می خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هم نیست زیر پستامون بنویسه: آهای تموم زندگیم! بی تو تمومه زندگیم… + + + همش مینویسن این کد رو بزن شارژ مفتی میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبله یعنی . . . حلقه ی چشم مستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست دارم چه فرق مى کند که چرا !؟ یا از چه وقت یا چطور شد که! چه فرق میکند ؟ وقتى تو باید باور کنى . . . که نمى کنى و من باید فراموش کنم . . . که نمى کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال منو وقتی میفهمی که،! حالتو هیچکس نفهمه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم جایی در این کره خاکی تو نفس میکشی و من از همان نفسهایت نفس میکشم ارام میشوم تو باش هوایت!بویت برای زندگی کردنم کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی وقتی دلتنگت می شوم ٬ و اشکهایم مثل همیشه بی صدا می ریزند هنگامه ی پاک کردن اشک هایم ٬ تا نگاهم بر رد سیگار سوخته بر دستم می افتد ٬ اشکهایم در جا خشک می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت را قاب می گیرم و روی آن می نویسم : فروشی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سرودنت کلمات را گم کرده ام انگار برای تو جز دوستت دارم جمله ای دیگر! نمی توان ساخت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای بند انگشتانت آنوقت که با عشق چشمانم را پاک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی چه خبر؟ باز همان حرف همیشه وقتی خبری از تو نباشد، خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوانم فرمول موفقیت را برایتان بیان کنم اما فرمول شکست اینست که بکوشید همه را راضی نگهدارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چرا هر وقت من کلید موفقیت رو پیدا میکنم، یه نفر قفل رو عوض میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسوولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می‌شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب نکنیم که چرا خداوند سریعا آرزوهای ما را برآورده نمیکند! بلکه خداوند را شکر کنیم، که بخاطر خطاهایمان، سریعا ما را مجازات نمیکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوش می خواهد…. + + + یا شایدم آبگوشت می خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هم نیست زیر پستامون بنویسه: آهای تموم زندگیم! بی تو تمومه زندگیم… + + + همش مینویسن این کد رو بزن شارژ مفتی میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبله یعنی . . . حلقه ی چشم مستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست دارم چه فرق مى کند که چرا !؟ یا از چه وقت یا چطور شد که! چه فرق میکند ؟ وقتى تو باید باور کنى . . . که نمى کنى و من باید فراموش کنم . . . که نمى کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال منو وقتی میفهمی که،! حالتو هیچکس نفهمه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم جایی در این کره خاکی تو نفس میکشی و من از همان نفسهایت نفس میکشم ارام میشوم تو باش هوایت!بویت برای زندگی کردنم کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی وقتی دلتنگت می شوم ٬ و اشکهایم مثل همیشه بی صدا می ریزند هنگامه ی پاک کردن اشک هایم ٬ تا نگاهم بر رد سیگار سوخته بر دستم می افتد ٬ اشکهایم در جا خشک می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت را قاب می گیرم و روی آن می نویسم : فروشی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سرودنت کلمات را گم کرده ام انگار برای تو جز دوستت دارم جمله ای دیگر! نمی توان ساخت