بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها ادم کسی رو که دوستش داره توچند ثانیه دلشو میشکنه منو بخاطر اون ثانیه ها ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون زن… مردانگی مرد… شایعه ای بیش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فشار آرام دستانت را دوست دارم! وقتی که مردانگی ات را به رخ انگشتانم میکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگی است … ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی زنانگی ات را به دست باد نسپار مرد های شهر به باد میدهند مردانگیِ شان را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی … اما بدان چیزی عوض نمی شود پای ما تا ابد گیر است … من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را این قطره های اشک ، روزی نرم خواهد کرد که آب آهسته و آرام ، می پوساند آهن را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا خیابان است… هربار که شب می شود ارتشى مى آید ، به نام سکوت و مرا به جرم دوست داشتنت تیر باران می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه آبی دریا در چشمانش نشسته نه سیاهی شب معشوق من یک آدم معمولیست با یک جفت چشم معمولی و من دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه نه به کسی بخندید و نه قضاوتش کنید ، هرگز نمیدانید،شاید روزی هم شما در همان شرایط قرار بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﯾﻦ ﮐﻪ شوهرتون ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ پورشه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : + + + + بلهههههه درست حدس زدین مهم اینه که شوهر داشته باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از توانایی پسرا اینه که : اتفاقی که ۱ ساعت بیشتر طول نکشیده رو تو ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه برات تعریف کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره جلو دوست پسرش اومده تز فنی بده که منم ماشین دارم گفته عزیزم … تو سیم کلاج چه رنگی استفاده میکنی؟ میگن دوست پسره ٣ ساله که پلنگ صورتی نگاه میکنه مدام گریه میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی پایدار نمی ماند، مگر دگرگونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تفسیر کن دل تنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز یادی بکن ازیارخسته غباردوریت برمن نشسته دگرتیری نزن بالی ندارم وجودم ازغمت درهم شکست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها ادم کسی رو که دوستش داره توچند ثانیه دلشو میشکنه منو بخاطر اون ثانیه ها ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون زن… مردانگی مرد… شایعه ای بیش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فشار آرام دستانت را دوست دارم! وقتی که مردانگی ات را به رخ انگشتانم میکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگی است … ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی زنانگی ات را به دست باد نسپار مرد های شهر به باد میدهند مردانگیِ شان را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی … اما بدان چیزی عوض نمی شود پای ما تا ابد گیر است … من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را این قطره های اشک ، روزی نرم خواهد کرد که آب آهسته و آرام ، می پوساند آهن را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا خیابان است… هربار که شب می شود ارتشى مى آید ، به نام سکوت و مرا به جرم دوست داشتنت تیر باران می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه آبی دریا در چشمانش نشسته نه سیاهی شب معشوق من یک آدم معمولیست با یک جفت چشم معمولی و من دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه نه به کسی بخندید و نه قضاوتش کنید ، هرگز نمیدانید،شاید روزی هم شما در همان شرایط قرار بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﯾﻦ ﮐﻪ شوهرتون ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ پورشه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : + + + + بلهههههه درست حدس زدین مهم اینه که شوهر داشته باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از توانایی پسرا اینه که : اتفاقی که ۱ ساعت بیشتر طول نکشیده رو تو ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه برات تعریف کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره جلو دوست پسرش اومده تز فنی بده که منم ماشین دارم گفته عزیزم … تو سیم کلاج چه رنگی استفاده میکنی؟ میگن دوست پسره ٣ ساله که پلنگ صورتی نگاه میکنه مدام گریه میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی پایدار نمی ماند، مگر دگرگونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تفسیر کن دل تنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز یادی بکن ازیارخسته غباردوریت برمن نشسته دگرتیری نزن بالی ندارم وجودم ازغمت درهم شکست