بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های گستاخ … گونه های من جای لیز خوردن نیستن …. آرامش صورتم را بر هم نزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از شنیدن آنچه که شرافتمندانه انجام داده ای، شرم نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کینه پنهان نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقت را تلف کرده ام و اینک وقت، مرا تلف می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای ترسو هیچگاه شروع نمیکنند انسانهای ضعیف هیچگاه کارشان را به پایان نمی رسانند اما افراد موفق هیچگاه کنار نمی کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که مرا روبه آسمان بخوابانند و با مشت های خاک اسمان را از من بپوشانند… امیدوارم روز خوبی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آسمان کبود واسه همه بود واسه من نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهای آسمان هر سرزمینی، شبیه مردمان همان سرزمین می بارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا آبی باش به رنگ آسمان… تا من همیشه سر به هوایت باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﺬﺍﺭ ﺭﻭ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﺻﻮﺭﺗﺖ … ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ! ؟ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارجیا تو توالت با روزنامه و تبلت سرشونو گرم میکن ما باید یه دستمون به در باشه که ییهویی یکی با لگد نیاد تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار زنگ زدم ۱۱۰ گفتم : الووووووووووو پلیس گفت : بله بفرمائید ؟؟؟ گفتم : کمک ! یه عالمه مُرده اینجاست گفت : یا ابوالفضل ! کجائی ؟؟؟ گفتم : قبرستون ! هیچی دیگه !!! فعلا” به قید وثیقه آزادم کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آآخرین مرحله عشق تو ایران: + + + + اسم اون گ…پیش من نیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آنقدر بغضم سنگین شده که…. اگر گردنم را هم بزنی به جای خون….. اشک می ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم دوباره باهمیم! ازخواب پریدم!دیوانه وار به اطراف نگریستم! چشمانم پر از اشک شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های گستاخ … گونه های من جای لیز خوردن نیستن …. آرامش صورتم را بر هم نزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از شنیدن آنچه که شرافتمندانه انجام داده ای، شرم نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کینه پنهان نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقت را تلف کرده ام و اینک وقت، مرا تلف می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای ترسو هیچگاه شروع نمیکنند انسانهای ضعیف هیچگاه کارشان را به پایان نمی رسانند اما افراد موفق هیچگاه کنار نمی کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که مرا روبه آسمان بخوابانند و با مشت های خاک اسمان را از من بپوشانند… امیدوارم روز خوبی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آسمان کبود واسه همه بود واسه من نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهای آسمان هر سرزمینی، شبیه مردمان همان سرزمین می بارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا آبی باش به رنگ آسمان… تا من همیشه سر به هوایت باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﺬﺍﺭ ﺭﻭ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﺻﻮﺭﺗﺖ … ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ! ؟ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارجیا تو توالت با روزنامه و تبلت سرشونو گرم میکن ما باید یه دستمون به در باشه که ییهویی یکی با لگد نیاد تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار زنگ زدم ۱۱۰ گفتم : الووووووووووو پلیس گفت : بله بفرمائید ؟؟؟ گفتم : کمک ! یه عالمه مُرده اینجاست گفت : یا ابوالفضل ! کجائی ؟؟؟ گفتم : قبرستون ! هیچی دیگه !!! فعلا” به قید وثیقه آزادم کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آآخرین مرحله عشق تو ایران: + + + + اسم اون گ…پیش من نیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آنقدر بغضم سنگین شده که…. اگر گردنم را هم بزنی به جای خون….. اشک می ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم دوباره باهمیم! ازخواب پریدم!دیوانه وار به اطراف نگریستم! چشمانم پر از اشک شد