بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت غرور مندانه ی پشه هارو بهتون تبریک میگم ماشالا چقدم بزرگ شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن فهمیدی زلزله اومد؟ میگه نه من روم اونور بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دهه شصتیاااا که خیلی ماهن + + + + حتی خانم هایده براشون یه ترانه زیبا خونده ” تو ای ساغر هستی … به کامم ننه شصتی …”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایج ترین دلیل پسرا براى جمع نکردن رختخوابشون : + + + + شب دوباره باید بیام بخوابم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میخواهید هر روز شارژ رایگان بگیرید؟ آیا از شارژ دو تومنی خسته شده اید و شارژ ده بیست تومنی می خواهید؟ کاری نداره که + + + + + فقط هر روز رتبه پرسپولیسو تو رنکینگ چک کنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو از مغازه میاد بیرون غش غش میخنده! میگن:چی شده؟ میگه:رفتم مغازه سروکارشون گذاشتم. میگن:چی کار کردی…؟ میگه :پول دادم هیچی نخریدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺳﺮ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﮔﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شیرین ترین دردی بودی که کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو نگاه می کنی و من نگاه می کنم تا ببینیم کدامیک از ما نگاه می کند خود  خود  عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بدون اینکه کسی بداند یکی به روزهای هفته اضافه کنیم. برای (باهم بودن) برای (مال هم بودن ).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتم را خالی کنی نمی افتم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتیست که دیگر شب شب نیست ! همان ادامه روز است … کمی تاریکتر ! ساکت تر ! و بی نهایت غمگین تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار دیگر هم از این شانه به آن شانه بغلتی.. این شب صبح نمی شود.. وقتی دلت گرفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در چهره ی غمگینِ صیادی بدونِ تور تو را در شهدِ کندوهایِ بی زنبور . . . « گم کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است هر کسی را می تواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غمگین ترین تصویر طبیعت است اما غمگین تر از او ماییم که ازهم جداییم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت غرور مندانه ی پشه هارو بهتون تبریک میگم ماشالا چقدم بزرگ شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن فهمیدی زلزله اومد؟ میگه نه من روم اونور بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دهه شصتیاااا که خیلی ماهن + + + + حتی خانم هایده براشون یه ترانه زیبا خونده ” تو ای ساغر هستی … به کامم ننه شصتی …”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایج ترین دلیل پسرا براى جمع نکردن رختخوابشون : + + + + شب دوباره باید بیام بخوابم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میخواهید هر روز شارژ رایگان بگیرید؟ آیا از شارژ دو تومنی خسته شده اید و شارژ ده بیست تومنی می خواهید؟ کاری نداره که + + + + + فقط هر روز رتبه پرسپولیسو تو رنکینگ چک کنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو از مغازه میاد بیرون غش غش میخنده! میگن:چی شده؟ میگه:رفتم مغازه سروکارشون گذاشتم. میگن:چی کار کردی…؟ میگه :پول دادم هیچی نخریدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺳﺮ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﮔﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شیرین ترین دردی بودی که کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو نگاه می کنی و من نگاه می کنم تا ببینیم کدامیک از ما نگاه می کند خود  خود  عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بدون اینکه کسی بداند یکی به روزهای هفته اضافه کنیم. برای (باهم بودن) برای (مال هم بودن ).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتم را خالی کنی نمی افتم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتیست که دیگر شب شب نیست ! همان ادامه روز است … کمی تاریکتر ! ساکت تر ! و بی نهایت غمگین تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار دیگر هم از این شانه به آن شانه بغلتی.. این شب صبح نمی شود.. وقتی دلت گرفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در چهره ی غمگینِ صیادی بدونِ تور تو را در شهدِ کندوهایِ بی زنبور . . . « گم کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است هر کسی را می تواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غمگین ترین تصویر طبیعت است اما غمگین تر از او ماییم که ازهم جداییم