بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت تلخیست پاره شدن سیمی از گیتار برای کسی که تنها همدمش گیتاریست دست نخورده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو روی یه گیتار دوتا سیمِ خسته هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت جالبیست اتاق من… گیتار دود میکند سیگار ساز میزند و من تمام میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گیتار دود سیگار و یه صدای گرفته همدم تنهایی های من است وقتی که تو پیشم نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک ایرانی استعداد چت کردن همزمان با ۱۸ آی دی یاهو رو داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه به مهمونش بگه شلوارتو در بیار راحت باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی بالا سر سرخ کردنی وای میستی سرخ نمیشه ولی تا ازش دور میشی و برمی گردی میبینی که سوخته یعنی چه حکمتی تو این فاصله هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی همان لحظه ایست که احساس میکنی خدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله میگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه رو چه اصولی بعضیا میخندن رو لپاشون ۲ تا حفره ایجاد میشه ؟ چرا ما میخندیم پرانتز باز میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی بالا سر سرخ کردنی وای میستی سرخ نمیشه ولی تا ازش دور میشی و برمی گردی میبینی که سوخته یعنی چه حکمتی تو این فاصله هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست که زمان از دستش برود وشما را از یاد ببرد… همه چیز بر میگردد به الویت های آن آدم…. اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت,فقط یک دلیل دارد…. تو جزو الویت هایش نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از تلاش برای بدست آوردن آنچه در طلبش هستید دست نکشید. صبر کردن سخت است اما حسرت مشکل تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احتیاط عاشق شوید جدایی خبر نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی به تخت و بخت ندارم…. مرا بس است یک صندلی برای نشستن در کنار تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بهت خیانت نمیکنم ، حتی توی تابستون ، قول میدم + + + + + + پتوی عزیزم البته به لطف کولر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون خشک هم نشدیم که یکى از روى زمین برمون داره و بوسمون کنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت تلخیست پاره شدن سیمی از گیتار برای کسی که تنها همدمش گیتاریست دست نخورده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو روی یه گیتار دوتا سیمِ خسته هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت جالبیست اتاق من… گیتار دود میکند سیگار ساز میزند و من تمام میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گیتار دود سیگار و یه صدای گرفته همدم تنهایی های من است وقتی که تو پیشم نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک ایرانی استعداد چت کردن همزمان با ۱۸ آی دی یاهو رو داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه به مهمونش بگه شلوارتو در بیار راحت باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی بالا سر سرخ کردنی وای میستی سرخ نمیشه ولی تا ازش دور میشی و برمی گردی میبینی که سوخته یعنی چه حکمتی تو این فاصله هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی همان لحظه ایست که احساس میکنی خدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله میگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه رو چه اصولی بعضیا میخندن رو لپاشون ۲ تا حفره ایجاد میشه ؟ چرا ما میخندیم پرانتز باز میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی بالا سر سرخ کردنی وای میستی سرخ نمیشه ولی تا ازش دور میشی و برمی گردی میبینی که سوخته یعنی چه حکمتی تو این فاصله هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست که زمان از دستش برود وشما را از یاد ببرد… همه چیز بر میگردد به الویت های آن آدم…. اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت,فقط یک دلیل دارد…. تو جزو الویت هایش نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از تلاش برای بدست آوردن آنچه در طلبش هستید دست نکشید. صبر کردن سخت است اما حسرت مشکل تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احتیاط عاشق شوید جدایی خبر نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی به تخت و بخت ندارم…. مرا بس است یک صندلی برای نشستن در کنار تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بهت خیانت نمیکنم ، حتی توی تابستون ، قول میدم + + + + + + پتوی عزیزم البته به لطف کولر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون خشک هم نشدیم که یکى از روى زمین برمون داره و بوسمون کنه