بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت گرانی ، بانک مرکزی به مناسبت روز زن کارتهای آفرین ، صدآفرین ، هزارو سیصد آفرین ، همسر خوب ونازنین چاپ کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرت این نیست وقتی یکی به خانومت نگاه کرد , دعوا راه بندازی غیرت اینه براش یه ماشین شاسی بلند بخری که کسی قدش نرسه بهش نگاه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.! من براى برگشتن تو با خداهم شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد… یادت راجاگذاشتی… نمیتوانم عمری به این امیدباشم که برای بردنش برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درعمق دریا یک قطره پیدا نیست؛ پایان عشقِ ما؛ پایان دنیا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی . . . روبروی دریا ایستاده باشی و خاطرات یک خیابان خفه ات کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مثل قلیون شد.تاطعم داشتم بامن بودن ازطعم که افتادمگفتند سوخت بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت میکنم وقتی ب رحمت خدا پیوستم و مردم به جا چلو کباب ب ملت یه قلیون دوسیب بدن مردم جیگرشون حال بیاد لااقل چندتا فاتحه از ته اون جیگر حال اومدشون برام بخونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیام اینه که برم قهوه خونه بعد یارو بپرسه دادا قلیون میکشی ؟ بعد من با یه لبخند تلخ بگم : داداش قلیون واسه سوسولاس ! ما یه عمره از زمونه میکشیم ! بعد توی دود قلیونای قهوه خونه محو بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتوبوس سوار شدم داشتم تابلوهای مغازه ها رو میخوندم! رسیدم ب این تابلو : ایستگاه دوپینگ ! کنجکاو شدم یکم پایین ترشو نگا کردم دیدم نوشته قلیون موجود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق خوب اونیه که : زمین از سنگینی معرفت و مرامش شکایت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام دلت را میشکنند… سکوت میکنی… هیچی نمیگویی… حتی اخم هم نمیکنی… دلت را برمیداری و آروم میری… بعدها صدایت میکنند بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را نقشى بکش از معرفت با قلم نقش تورا باوسعت دریا کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکناری از خانه ی ما اتاقسیت سرد و آبی! تخت و گیتار کهنه ی من، عکس یک زن به دیواری! زنی زیبا روی و خندان، یار من بود او دورانی! حالا من ماندم و من، گیتار و سیگار و تنهایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت گرانی ، بانک مرکزی به مناسبت روز زن کارتهای آفرین ، صدآفرین ، هزارو سیصد آفرین ، همسر خوب ونازنین چاپ کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرت این نیست وقتی یکی به خانومت نگاه کرد , دعوا راه بندازی غیرت اینه براش یه ماشین شاسی بلند بخری که کسی قدش نرسه بهش نگاه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.! من براى برگشتن تو با خداهم شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد… یادت راجاگذاشتی… نمیتوانم عمری به این امیدباشم که برای بردنش برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درعمق دریا یک قطره پیدا نیست؛ پایان عشقِ ما؛ پایان دنیا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی . . . روبروی دریا ایستاده باشی و خاطرات یک خیابان خفه ات کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مثل قلیون شد.تاطعم داشتم بامن بودن ازطعم که افتادمگفتند سوخت بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت میکنم وقتی ب رحمت خدا پیوستم و مردم به جا چلو کباب ب ملت یه قلیون دوسیب بدن مردم جیگرشون حال بیاد لااقل چندتا فاتحه از ته اون جیگر حال اومدشون برام بخونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیام اینه که برم قهوه خونه بعد یارو بپرسه دادا قلیون میکشی ؟ بعد من با یه لبخند تلخ بگم : داداش قلیون واسه سوسولاس ! ما یه عمره از زمونه میکشیم ! بعد توی دود قلیونای قهوه خونه محو بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتوبوس سوار شدم داشتم تابلوهای مغازه ها رو میخوندم! رسیدم ب این تابلو : ایستگاه دوپینگ ! کنجکاو شدم یکم پایین ترشو نگا کردم دیدم نوشته قلیون موجود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق خوب اونیه که : زمین از سنگینی معرفت و مرامش شکایت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام دلت را میشکنند… سکوت میکنی… هیچی نمیگویی… حتی اخم هم نمیکنی… دلت را برمیداری و آروم میری… بعدها صدایت میکنند بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را نقشى بکش از معرفت با قلم نقش تورا باوسعت دریا کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکناری از خانه ی ما اتاقسیت سرد و آبی! تخت و گیتار کهنه ی من، عکس یک زن به دیواری! زنی زیبا روی و خندان، یار من بود او دورانی! حالا من ماندم و من، گیتار و سیگار و تنهایی