بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام آنکه غربت را بنا کرد مرا ازتو؛تورا ازمن جدا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت،مقدمه گستاخی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت انسانها در داشتن یا نداشتن استعداد نیست، بلکه در نحوه استفاده از آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم عادی امید و آرزو دارند، افراد با اعتماد به نفس، هدف و برنامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در زندگی برای بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم… امضـــا میکنم… در کمال صحت و سلامت دیـــــــــوانه ات شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺷﺪ ﺍﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﻋﺸﻖ ﭼﺮﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ من ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه با هم توافق کردن اما دل و عقل من هنوز بین ماندن و رفتن به توافق نرسیده اند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک قلیون یکی از اسونترین کارهاست… من خودم تاحالا صدبار ترک کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار آمدنت را نمی کشم یه قلیون خوب خریدم دو سیب میکشم چشت درآد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره داشته قلیون می کشیده و حلقه میداده بیرون.. + + + + بعد دختره سریع انگشتشو کرده تو حلقه گفته: پیوندمون مبارک عشقم!! شوهر کمه عزیزه من به چه زبونی بگم کمه می فهمی؟ کم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در زندگی برای بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم عادی امید و آرزو دارند، افراد با اعتماد به نفس، هدف و برنامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت انسانها در داشتن یا نداشتن استعداد نیست، بلکه در نحوه استفاده از آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل قدیمی میگه : عمر دست خداست ، زن وسیله است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام آنکه غربت را بنا کرد مرا ازتو؛تورا ازمن جدا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت،مقدمه گستاخی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت انسانها در داشتن یا نداشتن استعداد نیست، بلکه در نحوه استفاده از آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم عادی امید و آرزو دارند، افراد با اعتماد به نفس، هدف و برنامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در زندگی برای بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم… امضـــا میکنم… در کمال صحت و سلامت دیـــــــــوانه ات شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺷﺪ ﺍﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﻋﺸﻖ ﭼﺮﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ من ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه با هم توافق کردن اما دل و عقل من هنوز بین ماندن و رفتن به توافق نرسیده اند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک قلیون یکی از اسونترین کارهاست… من خودم تاحالا صدبار ترک کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار آمدنت را نمی کشم یه قلیون خوب خریدم دو سیب میکشم چشت درآد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره داشته قلیون می کشیده و حلقه میداده بیرون.. + + + + بعد دختره سریع انگشتشو کرده تو حلقه گفته: پیوندمون مبارک عشقم!! شوهر کمه عزیزه من به چه زبونی بگم کمه می فهمی؟ کم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در زندگی برای بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم عادی امید و آرزو دارند، افراد با اعتماد به نفس، هدف و برنامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت انسانها در داشتن یا نداشتن استعداد نیست، بلکه در نحوه استفاده از آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل قدیمی میگه : عمر دست خداست ، زن وسیله است