بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و کودک درونم و اون روی سگم و خر وجودم باهم زندگی میکنیم…. هیچ مشکلی هم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال اونایی که اسم باباشون صالحه چون حدیث داریم…. فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ها؟ چته چراوقتی پیام میاد مثل قورباغه شیرجه میری رو گوشیت؟…. اتفاق خاصی نیوفتاده که زود هیکلتوجمع کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم برای درست کردن مرد مواد خود را حرام نکنید مرد ها درست شدنی نیستند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی صراحت ابراز عشق به آنهایی که دوستشان داریم؛ امروز همه را دوست بدار؛ ببخش؛ ایمان داشته باش؛ ترسها را بیرون بریز؛ و خدا را صدا بزن؛ امروز روز موفقیت توست به شرط خندیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اگر براى تو تنگ میشود،ببخش! روزم اینگونه،قشنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شبی که خبر مرگم را میشنوی… تکانی کوچک میخوری. .. وآخرشب هم با ناراحتی میگویی: “امشب شب خوبی نبود” و از اینکه آن شبت را خراب میکنم ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توهستی زندگی از آن من است نفس میکشم با نفس هایت مرد زندگی من ببخش این لیلی مجنونت را که تا بیکرانه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند ….وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط مردها غیرت ندارند “… باورکن زنها هم رگ غیرتی دارند… که اگر گل کند….! همه ی مردانگی ات زیر سوال میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه ی محکم و طولانی نمیخواهم!! بغل گرم و عاشقانه هم نه!!!!!! بیا مردانگی کن و زیر تابوتم را بگیر…. بگذار برای اخرین بارهم که شده گرمی شانه های مردانه ات را حس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هستیم مردی را مردانگی لازم نیست تو نامردی نکن ! همین کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دخترانه هایم را فدای تنهاییم کردم… تو مردانگی ات را به چه باختی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم دوستانی گرم که اتش مردانگی انها جنگل های نامردی را خاکستر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد ، نقش فروشنده را بازی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام آنکه غربت را بنا کرد مرا ازتو؛تورا ازمن جدا کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و کودک درونم و اون روی سگم و خر وجودم باهم زندگی میکنیم…. هیچ مشکلی هم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال اونایی که اسم باباشون صالحه چون حدیث داریم…. فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ها؟ چته چراوقتی پیام میاد مثل قورباغه شیرجه میری رو گوشیت؟…. اتفاق خاصی نیوفتاده که زود هیکلتوجمع کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم برای درست کردن مرد مواد خود را حرام نکنید مرد ها درست شدنی نیستند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی صراحت ابراز عشق به آنهایی که دوستشان داریم؛ امروز همه را دوست بدار؛ ببخش؛ ایمان داشته باش؛ ترسها را بیرون بریز؛ و خدا را صدا بزن؛ امروز روز موفقیت توست به شرط خندیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اگر براى تو تنگ میشود،ببخش! روزم اینگونه،قشنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شبی که خبر مرگم را میشنوی… تکانی کوچک میخوری. .. وآخرشب هم با ناراحتی میگویی: “امشب شب خوبی نبود” و از اینکه آن شبت را خراب میکنم ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توهستی زندگی از آن من است نفس میکشم با نفس هایت مرد زندگی من ببخش این لیلی مجنونت را که تا بیکرانه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند ….وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط مردها غیرت ندارند “… باورکن زنها هم رگ غیرتی دارند… که اگر گل کند….! همه ی مردانگی ات زیر سوال میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه ی محکم و طولانی نمیخواهم!! بغل گرم و عاشقانه هم نه!!!!!! بیا مردانگی کن و زیر تابوتم را بگیر…. بگذار برای اخرین بارهم که شده گرمی شانه های مردانه ات را حس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هستیم مردی را مردانگی لازم نیست تو نامردی نکن ! همین کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دخترانه هایم را فدای تنهاییم کردم… تو مردانگی ات را به چه باختی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم دوستانی گرم که اتش مردانگی انها جنگل های نامردی را خاکستر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد ، نقش فروشنده را بازی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام آنکه غربت را بنا کرد مرا ازتو؛تورا ازمن جدا کرد