بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اس ام اس هایی که ویبرشون دنیامون رو لرزوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی ب هیچکس خیانت نکردم جز خودم…. امید بدست آوردن تو خیانت ب دلم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار را ترک کردم ام نشسته‌ام از روزگار میکشم روزی روزگار را هم ترک میکنم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را بد نام نکنیم آنچه بعضیها در سینه دارند کاروانسراست ن د

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گواهِ بی حوصلگیِ ما همین بس که اگر متنی بیشتراز سه خط باشد نمی خوانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی عشق که میتواند آفریننده زندگی شود میگوید اگر موجودی را به جهان می آورید برای آن است که او را بدست مرگ بسپارید لامارتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی صبح از خاب بیداربشی مامان خاب باشه ببینی بابا داره صبحانه درست میکنه والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت سنگ تمام گذاشتم افسوس که نمی دانستم…. با همان سنگ ها نابودم می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها خواستم تو را از قلبم خط بزنم اما هر بار قلبم شد پر از خط خطی های عاشقانه….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه وقتی یه اس ام اس ازش میاد حتی قبل اینکه بدوونی چی نوشته لبخند میاد روی لبت همینکه یه لحظه بهت فک میکرده واست اندازه یه دنیا می ارزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال خرسا شش ماه میخوابن شش ماهم میرن ماهیگیری کلا تو عشق و حالن اصن سی خرسی وضی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه را دلقکی فهمید که به زور جلوی گریه اش را گرفت تا گریم خنده اش پاک نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا حتى اگه دوستم نداره تو میتوونى کارى کنى تنهام نذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کسایی که به فکرمون هستن رو نگران می کنیم به گریه می اندازیم و گریه می کنیم برای کسایی که حتی لحظه ای به فکر ما نیستن این حقیقت زندگیه عجیبه ولی حقیقت داره….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخاطرکسی مانده ای که نبودنت رابابودن هیچکس معامله نمیکند ای بودونبودمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لرزش صدایم مال سرمای هواست این پرده ی اشک روی چشم هام هم همین طور چیزیم نیست به خدا من فقط دلواپس توام…. لباس گرم در چمدانت گذاشتی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اس ام اس هایی که ویبرشون دنیامون رو لرزوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی ب هیچکس خیانت نکردم جز خودم…. امید بدست آوردن تو خیانت ب دلم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار را ترک کردم ام نشسته‌ام از روزگار میکشم روزی روزگار را هم ترک میکنم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را بد نام نکنیم آنچه بعضیها در سینه دارند کاروانسراست ن د

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گواهِ بی حوصلگیِ ما همین بس که اگر متنی بیشتراز سه خط باشد نمی خوانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی عشق که میتواند آفریننده زندگی شود میگوید اگر موجودی را به جهان می آورید برای آن است که او را بدست مرگ بسپارید لامارتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی صبح از خاب بیداربشی مامان خاب باشه ببینی بابا داره صبحانه درست میکنه والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت سنگ تمام گذاشتم افسوس که نمی دانستم…. با همان سنگ ها نابودم می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها خواستم تو را از قلبم خط بزنم اما هر بار قلبم شد پر از خط خطی های عاشقانه….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه وقتی یه اس ام اس ازش میاد حتی قبل اینکه بدوونی چی نوشته لبخند میاد روی لبت همینکه یه لحظه بهت فک میکرده واست اندازه یه دنیا می ارزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال خرسا شش ماه میخوابن شش ماهم میرن ماهیگیری کلا تو عشق و حالن اصن سی خرسی وضی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه را دلقکی فهمید که به زور جلوی گریه اش را گرفت تا گریم خنده اش پاک نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا حتى اگه دوستم نداره تو میتوونى کارى کنى تنهام نذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کسایی که به فکرمون هستن رو نگران می کنیم به گریه می اندازیم و گریه می کنیم برای کسایی که حتی لحظه ای به فکر ما نیستن این حقیقت زندگیه عجیبه ولی حقیقت داره….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخاطرکسی مانده ای که نبودنت رابابودن هیچکس معامله نمیکند ای بودونبودمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لرزش صدایم مال سرمای هواست این پرده ی اشک روی چشم هام هم همین طور چیزیم نیست به خدا من فقط دلواپس توام…. لباس گرم در چمدانت گذاشتی؟