بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت هر چی میخوای باش فقط نفر سوم یه خلوت دو نفره نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکرم در قلب تو محکومم به حبس ابد به یک باره جا خوردم وقتی زندان بان به سرم فریاد زد: هی تو آزادی و صدای گامهای غریبه ای که به سلول من می امد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره سیب بچین ادم همه خسته ایم بگذار ازاین جهنم بیرونمان کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا دنبال پسری میگردن که آینده ی خوبی داشته باشه…. پسرا هم دنبال دختری میگردن که گذشته ی خوبی داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته هیچ کسو نداشته باشی تا حرفهای ته دل تو بهش بگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ می دانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگیست…. گفت زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده اسمشو بشنوین تنتون شل بشه قلبتون تند تند بزنه و اون حتی ندونه تو کی هستی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده اى که آدم لذت میبرد از این همه خیانت روزى هم اینگونه عاشق من بودى…. یادت هست لعنتى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى شاید لازم باشد از یاد ببریم یاد آنهایى راکه با…. نبودنشان بودنمان را به بازى گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل منو میشکونی به این آسونی بگو چی شد اون همه گریه ها؟ میگفتی میشیم جدا یه روزی از هم دیگه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻳﻪ جایی ﺑﻪ بعد باور می کتی که کسی ﺑﺮﺍی تنها ﻧﻤﻮﻧﺪﻥِ تو نمیاد ﺍﮔﻪ کسی میاد باری تنها ﻧﺒﻮﺩﻥِ ﺧﻮﺩﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته تمام این سیگارها…. ختم بخیر می شود به پشت دستانم سوز ماندگاری دارد توبه عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدما هر چقدرم که سعی کنن نمیتونن بهم نزدیک بشن حقیقت تلخ دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بزرگ شده ایم دیگر نباید قهر کنیم گفتم بگذار کودک بمانیم تا با لبخندی دوباره اشتی کنیم ادم بزرگ ها قهر نمیکنند درست وسط خنده هایت ترکت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودم کسی بین ماست اما حالا فهمیدم من بین دونفر بودم چقدر فرق بین واقعیت و طرز فکر من هست….

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت هر چی میخوای باش فقط نفر سوم یه خلوت دو نفره نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکرم در قلب تو محکومم به حبس ابد به یک باره جا خوردم وقتی زندان بان به سرم فریاد زد: هی تو آزادی و صدای گامهای غریبه ای که به سلول من می امد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره سیب بچین ادم همه خسته ایم بگذار ازاین جهنم بیرونمان کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا دنبال پسری میگردن که آینده ی خوبی داشته باشه…. پسرا هم دنبال دختری میگردن که گذشته ی خوبی داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته هیچ کسو نداشته باشی تا حرفهای ته دل تو بهش بگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ می دانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگیست…. گفت زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده اسمشو بشنوین تنتون شل بشه قلبتون تند تند بزنه و اون حتی ندونه تو کی هستی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده اى که آدم لذت میبرد از این همه خیانت روزى هم اینگونه عاشق من بودى…. یادت هست لعنتى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى شاید لازم باشد از یاد ببریم یاد آنهایى راکه با…. نبودنشان بودنمان را به بازى گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل منو میشکونی به این آسونی بگو چی شد اون همه گریه ها؟ میگفتی میشیم جدا یه روزی از هم دیگه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻳﻪ جایی ﺑﻪ بعد باور می کتی که کسی ﺑﺮﺍی تنها ﻧﻤﻮﻧﺪﻥِ تو نمیاد ﺍﮔﻪ کسی میاد باری تنها ﻧﺒﻮﺩﻥِ ﺧﻮﺩﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته تمام این سیگارها…. ختم بخیر می شود به پشت دستانم سوز ماندگاری دارد توبه عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدما هر چقدرم که سعی کنن نمیتونن بهم نزدیک بشن حقیقت تلخ دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بزرگ شده ایم دیگر نباید قهر کنیم گفتم بگذار کودک بمانیم تا با لبخندی دوباره اشتی کنیم ادم بزرگ ها قهر نمیکنند درست وسط خنده هایت ترکت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودم کسی بین ماست اما حالا فهمیدم من بین دونفر بودم چقدر فرق بین واقعیت و طرز فکر من هست….