بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته توی پاییز با غریبی آشنا شی اما وقتی که بهار شد یه جوری ازش جداشی خیلی سخته یه غریبه به دلت یه وقت بشینه بعد اون بگه که هرگز نمیخواد تو رو ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش برای فراموش کردن کسی که دوستش داری …. درست مثل این است که بخواهی کسی را که تا به حال ندیده ای به خاطر بیاوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتهای بی کسی گریه امونم نمیده هیچی مثل دیدن تو نفس به جونم نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معنی انتظار یک لحظه بایست دیوانه شدن به خاطرت کافی نیست؟ برگرد نگاهم کن و یک جمله بگو تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیده بودم کابوس میدیدم ؛ از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم …. افسوس یادم رفته بود که از نبودنت به خواب پناه برده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى معنى انتظار یک لحظه بایست دیوانه شدن به خاطرت کافى نیست؟ برگرد نگاهم کن و یک جمله بگو تکلیف دلى که عاشقش کردى چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روزی بهت گفتم منو چقدر دوسم داری؟ گفتی از اینجا تا خدای مهربون خیلی خوشحال شدم اما الان یادم اومد ، که بهم می گفتی خدا از همه چی بهت نزدیک تره ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت ندیدن نگاهت خسته ام ، چگونه بشکنم ثانیه های سنگین دوریت را  ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکز هیج حسرتی در دلم این چنین یک جا جمع نشده بود که در این سه واژه ی کوتاه : او ، دوستم ، ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا تو این عالم میون این همه ادم ببین من دل به کی دادم به اون کس که نمیخوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون کنده شد و عشق به جایى نرسید دیگر از تیشه فرهاد بدم مى آید ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم فهمیدم که میخواهد گولم بزند چشمکی به خودم زدم و گول خوردم…. خوشمزه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک نفر هر انچه از درونش بر می آید مینویسد بی شک کسی از درون او رف ته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره یکی میشه همه ی زندگیت ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه بیشتر از همه تنهاست اون رو تنها نذارید…. چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنها بدون من دیدی که صبح میشود شب ها بدون من این نبض زندگی بی وقفه میزند فرقی نمی کند با من بدون من دیروز گر چه سخت امروز هم گذشت…. طوری نمی شود فردا بدون من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته توی پاییز با غریبی آشنا شی اما وقتی که بهار شد یه جوری ازش جداشی خیلی سخته یه غریبه به دلت یه وقت بشینه بعد اون بگه که هرگز نمیخواد تو رو ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش برای فراموش کردن کسی که دوستش داری …. درست مثل این است که بخواهی کسی را که تا به حال ندیده ای به خاطر بیاوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتهای بی کسی گریه امونم نمیده هیچی مثل دیدن تو نفس به جونم نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معنی انتظار یک لحظه بایست دیوانه شدن به خاطرت کافی نیست؟ برگرد نگاهم کن و یک جمله بگو تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیده بودم کابوس میدیدم ؛ از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم …. افسوس یادم رفته بود که از نبودنت به خواب پناه برده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى معنى انتظار یک لحظه بایست دیوانه شدن به خاطرت کافى نیست؟ برگرد نگاهم کن و یک جمله بگو تکلیف دلى که عاشقش کردى چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روزی بهت گفتم منو چقدر دوسم داری؟ گفتی از اینجا تا خدای مهربون خیلی خوشحال شدم اما الان یادم اومد ، که بهم می گفتی خدا از همه چی بهت نزدیک تره ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت ندیدن نگاهت خسته ام ، چگونه بشکنم ثانیه های سنگین دوریت را  ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکز هیج حسرتی در دلم این چنین یک جا جمع نشده بود که در این سه واژه ی کوتاه : او ، دوستم ، ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا تو این عالم میون این همه ادم ببین من دل به کی دادم به اون کس که نمیخوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون کنده شد و عشق به جایى نرسید دیگر از تیشه فرهاد بدم مى آید ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم فهمیدم که میخواهد گولم بزند چشمکی به خودم زدم و گول خوردم…. خوشمزه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک نفر هر انچه از درونش بر می آید مینویسد بی شک کسی از درون او رف ته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره یکی میشه همه ی زندگیت ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه بیشتر از همه تنهاست اون رو تنها نذارید…. چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنها بدون من دیدی که صبح میشود شب ها بدون من این نبض زندگی بی وقفه میزند فرقی نمی کند با من بدون من دیروز گر چه سخت امروز هم گذشت…. طوری نمی شود فردا بدون من