بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانى پزشکان که هیچ حتی مامورین بازیافت هم ازاین قلب شکسته قطع امیدکرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم نامت را صدا کنم امّا نفس در سینه ام حبس شده کاش می توانستم دلتنگی هایم را روی تکه ای ابر بنویسم تا بدانی که اگر ببارد باران ش تمام دنیا را می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قطره‌های باران را گل‌های تشنه می‌دانند و قدر دوستان خوب را دل‌های تنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارم درد دل نیست گلوم پاره شد از بغضی که پر از حرف حرفای من و تو حرفای مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت سکوت کن این روز ها هیچ کس معنای دلتنگی را نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که هیچ نسیمی نمی وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم شهر خوابیدن من از فکر تو بیدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دوست داشتن را کمرنگ نمی کند دلتنگیها را بیشتر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند اما گاهی عرصه زندگی آنقدر بر انان تنگ میشود که بر فراز بلندترین قله ها دردناک ترین زوزه ها را میکشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگنم نمیدانم برای تو یا برای دیروزهایی که باتو گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رابطه ایست بین نبودنت با رنگها؟ دلتنگ که میشوم روزگارم سیاه میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی لحظه هایی تو زندگیم هست ک دلم واقعا برات تنگ میشه اسم این لحظه هارو گذاشتم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام: بی نام صدایم:سکوت خوراکم:غم دلم:خون کوله بارم:حسرت وطنم:غربت گناهم:عشق همدمم:تنهایی تنها کلامم:دوستت دارم ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود کاش بودی تا فقط باور کنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشى کردم دیگه نه از سردى نگاهى میلرزد و نه از گرمى آغوشى میتپد  ….

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانى پزشکان که هیچ حتی مامورین بازیافت هم ازاین قلب شکسته قطع امیدکرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم نامت را صدا کنم امّا نفس در سینه ام حبس شده کاش می توانستم دلتنگی هایم را روی تکه ای ابر بنویسم تا بدانی که اگر ببارد باران ش تمام دنیا را می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قطره‌های باران را گل‌های تشنه می‌دانند و قدر دوستان خوب را دل‌های تنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارم درد دل نیست گلوم پاره شد از بغضی که پر از حرف حرفای من و تو حرفای مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت سکوت کن این روز ها هیچ کس معنای دلتنگی را نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که هیچ نسیمی نمی وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم شهر خوابیدن من از فکر تو بیدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دوست داشتن را کمرنگ نمی کند دلتنگیها را بیشتر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند اما گاهی عرصه زندگی آنقدر بر انان تنگ میشود که بر فراز بلندترین قله ها دردناک ترین زوزه ها را میکشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگنم نمیدانم برای تو یا برای دیروزهایی که باتو گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رابطه ایست بین نبودنت با رنگها؟ دلتنگ که میشوم روزگارم سیاه میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی لحظه هایی تو زندگیم هست ک دلم واقعا برات تنگ میشه اسم این لحظه هارو گذاشتم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام: بی نام صدایم:سکوت خوراکم:غم دلم:خون کوله بارم:حسرت وطنم:غربت گناهم:عشق همدمم:تنهایی تنها کلامم:دوستت دارم ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود کاش بودی تا فقط باور کنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشى کردم دیگه نه از سردى نگاهى میلرزد و نه از گرمى آغوشى میتپد  ….