بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم ببار باران نـــــــــــــم نــــــــــم علاج زخمـــــــــهایم نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ، دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود … یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤آسمــ❤ـونی رو دوســ❤ـت دارم که بارونـــ❤ـش فقط واسه شسـ❤ــتن غمـــ❤ـهای تــ❤ـو ببــ❤ــاره..❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگرکوچکی است باران وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جغرافیای دیگری خلق کرده … نبودنت … ابروهایم شده اند … خط ِ استوای جدیدی … که حوالی شان همیشه بارانیست . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران زیباترین ترانه ی خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرارمی کند نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نبودی ... اما خیلی چیزها بود ... من بودم ... باران بود ... چتر بود ......... بغض بود ... همراه همیشگی ام هم بود ... جای خالی ات را می گويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلماتت رابالا ببر نه صدایت را! این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد وبرق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را باز کن و لذت ببر! خوشبختانه باران ارث پدرهیچکس نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه ی آسمان است وقتی دلش برای تو تنگ می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان تاب نیاورد محرم برسد اولین مستمع و گریه کنش باران است... "اینجا کلی بارون اومد، کلی..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره ی باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه نمیخواهندبگوییم بگذار هرچه نمیخواهیم بگویند باران که بیاید از دست چترها کاری بر نمی آید ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور در عشق معنایی ندارد به او بگو دوستش داری وگرنه یکدفعه به خودت می آیی و میبینی؛ تو ماندی و تنهایی و یک عالمه غرور!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..روزای بارونی رو خــیلــی دوستـ دارمـ... معـــلومـ نمیشه منتظر تاکسـی هستـــی یا آواراه ی خیابونـا... ...بخـــار توی هـــوا مال ســـرماستــــ یا دود سیگار... روی گونه ات اشکه یا دونه های بارون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چتر را باید دست باران داد روی سر خودش بگیرد و ما جایش بباریم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم ببار باران نـــــــــــــم نــــــــــم علاج زخمـــــــــهایم نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ، دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود … یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤آسمــ❤ـونی رو دوســ❤ـت دارم که بارونـــ❤ـش فقط واسه شسـ❤ــتن غمـــ❤ـهای تــ❤ـو ببــ❤ــاره..❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگرکوچکی است باران وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جغرافیای دیگری خلق کرده … نبودنت … ابروهایم شده اند … خط ِ استوای جدیدی … که حوالی شان همیشه بارانیست . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران زیباترین ترانه ی خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرارمی کند نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نبودی ... اما خیلی چیزها بود ... من بودم ... باران بود ... چتر بود ......... بغض بود ... همراه همیشگی ام هم بود ... جای خالی ات را می گويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلماتت رابالا ببر نه صدایت را! این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد وبرق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را باز کن و لذت ببر! خوشبختانه باران ارث پدرهیچکس نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه ی آسمان است وقتی دلش برای تو تنگ می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان تاب نیاورد محرم برسد اولین مستمع و گریه کنش باران است... "اینجا کلی بارون اومد، کلی..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره ی باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه نمیخواهندبگوییم بگذار هرچه نمیخواهیم بگویند باران که بیاید از دست چترها کاری بر نمی آید ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور در عشق معنایی ندارد به او بگو دوستش داری وگرنه یکدفعه به خودت می آیی و میبینی؛ تو ماندی و تنهایی و یک عالمه غرور!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..روزای بارونی رو خــیلــی دوستـ دارمـ... معـــلومـ نمیشه منتظر تاکسـی هستـــی یا آواراه ی خیابونـا... ...بخـــار توی هـــوا مال ســـرماستــــ یا دود سیگار... روی گونه ات اشکه یا دونه های بارون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چتر را باید دست باران داد روی سر خودش بگیرد و ما جایش بباریم