بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه می داند؟شاید روزی بیاید که حال من هم خوب شود هوا خوب شود عشق خوب شود و تو خوب من شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر رابطه ای چنان باش که اگر تمام شد با افتخار بگویی :از دستم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و در به در کوچه های پر در دم فقیر و خسته بدنبال دوست میگردم اسیر ظلمتم رفیق کجا ماندی؟؟ به اعتبار توست که فانوس نیاوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیبخشمت قبول کن هیچ کس جانش را ب این راحتی نمی بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد وقتی پس از مدت ها بی خبری بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری میگویی :دلم برایت تنگ است یا مرا به بازی گرفته ای یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی دلتنگی ارزانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گفت همیشه بخند تا من هم شاد باشم بعد از آن که رفت مدام نگرانم مبادا غصه ای بر قلبش بنشیند دلتنگش می شوم اما کاش می شد بگویمش چقدر دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی کنار کسی که دوستش داری باشی اما بدونی که رفتنیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم مینویسم برای دلتنگی هام برای دغدغه های خودم برای دلی که دلتنگم نیست برای دستی که نوازشگر دست هایم نیست برای خودم مینویسم بمیرم برای خودم که انقدر تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودم همونی که قبلا بودم تنگ شده همونی که هنوز قلبش نشکسته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم؟ از دلتنگیم؟ گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم میفهمی فقط خوابت را؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه می فهمی چی به سرت اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺼﻞ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﺁﻟﻮ ﺭﺍ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﺟﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن کجاست مادر کجاست گهواره ی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺭﯼ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻟﻬﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته میگفتی مال بد پیش صاحبشه؟ حالا کو؟ دلت این حرفارو یادشه؟؟؟؟ یادته میگفتی تا تو باشی منم کنارتم؟ حالا من هستم کنار تو کیه عزیزم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى مجبوری یه پارچه مشکى بزنى رو دلت وبنویسى کسى نمرده فقط دلم گرفته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه می داند؟شاید روزی بیاید که حال من هم خوب شود هوا خوب شود عشق خوب شود و تو خوب من شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر رابطه ای چنان باش که اگر تمام شد با افتخار بگویی :از دستم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و در به در کوچه های پر در دم فقیر و خسته بدنبال دوست میگردم اسیر ظلمتم رفیق کجا ماندی؟؟ به اعتبار توست که فانوس نیاوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیبخشمت قبول کن هیچ کس جانش را ب این راحتی نمی بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد وقتی پس از مدت ها بی خبری بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری میگویی :دلم برایت تنگ است یا مرا به بازی گرفته ای یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی دلتنگی ارزانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گفت همیشه بخند تا من هم شاد باشم بعد از آن که رفت مدام نگرانم مبادا غصه ای بر قلبش بنشیند دلتنگش می شوم اما کاش می شد بگویمش چقدر دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی کنار کسی که دوستش داری باشی اما بدونی که رفتنیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم مینویسم برای دلتنگی هام برای دغدغه های خودم برای دلی که دلتنگم نیست برای دستی که نوازشگر دست هایم نیست برای خودم مینویسم بمیرم برای خودم که انقدر تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودم همونی که قبلا بودم تنگ شده همونی که هنوز قلبش نشکسته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم؟ از دلتنگیم؟ گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم میفهمی فقط خوابت را؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه می فهمی چی به سرت اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺼﻞ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﺁﻟﻮ ﺭﺍ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﺟﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن کجاست مادر کجاست گهواره ی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺭﯼ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻟﻬﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته میگفتی مال بد پیش صاحبشه؟ حالا کو؟ دلت این حرفارو یادشه؟؟؟؟ یادته میگفتی تا تو باشی منم کنارتم؟ حالا من هستم کنار تو کیه عزیزم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى مجبوری یه پارچه مشکى بزنى رو دلت وبنویسى کسى نمرده فقط دلم گرفته