بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند که دلم در دل تو خانه بگیرد کبوترانه به بام تو آشیانه بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توزندگی حقایقی هست که میشه فهمیدولی نمیشه فهموند مثل دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم قلک دلمو شکوندم تهش همش چند تا دلخوشی بود دلتنگنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بد نگاه میکنی مگر تنها ندیده ای من هم روزی عزیز دل کسی بوده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه ی باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه ی باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا حواس تقدیر رو پرت کنیم تو صداش کن من دزدکی فاصله ها رو بر میدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی شماره ات را پاک کرده ام و هر شماره غریبی به شوق اینکه تویی خوشحالم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست زیرا عشق دروغی در ان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو آن طفلی که دروحشت سرایی مانده است دل درون سینه ام بی طاقتیها میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هجوم لحظه های پوچ جدایی سکوت تنها یادگار با تو بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است پروازمیخواهم تابه کجایش نمیدانم فقط از زمین بیزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فضاحتی بی هیچ هم اغوشی باردار شدم جنینی آرام بنام تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فک میکنی تمام شده.. اما یکدفعه همه ات را آتش میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک که بودم؛ تاب بازی بهانه ی خنده های بلندم بود؛ حالا که بزرگ شده ام چه بیتاب شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش اگر هیچکس نیست خدا که هست راه آسمان باز است پر بکش او همیشه آغوشش باز است نگفته تو را میخواند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند که دلم در دل تو خانه بگیرد کبوترانه به بام تو آشیانه بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توزندگی حقایقی هست که میشه فهمیدولی نمیشه فهموند مثل دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم قلک دلمو شکوندم تهش همش چند تا دلخوشی بود دلتنگنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بد نگاه میکنی مگر تنها ندیده ای من هم روزی عزیز دل کسی بوده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه ی باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه ی باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا حواس تقدیر رو پرت کنیم تو صداش کن من دزدکی فاصله ها رو بر میدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی شماره ات را پاک کرده ام و هر شماره غریبی به شوق اینکه تویی خوشحالم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست زیرا عشق دروغی در ان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو آن طفلی که دروحشت سرایی مانده است دل درون سینه ام بی طاقتیها میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هجوم لحظه های پوچ جدایی سکوت تنها یادگار با تو بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است پروازمیخواهم تابه کجایش نمیدانم فقط از زمین بیزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فضاحتی بی هیچ هم اغوشی باردار شدم جنینی آرام بنام تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فک میکنی تمام شده.. اما یکدفعه همه ات را آتش میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک که بودم؛ تاب بازی بهانه ی خنده های بلندم بود؛ حالا که بزرگ شده ام چه بیتاب شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش اگر هیچکس نیست خدا که هست راه آسمان باز است پر بکش او همیشه آغوشش باز است نگفته تو را میخواند